Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Bwrsariaeth y GIG i barhau yng Nghymru - yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd bwrsariaeth y GIG yng Nghymru yn cael ei hymestyn i fyfyrwyr sy'n dechrau ar eu hastudiaethau ym mis Medi 2019.
Dydd Llun 23 Ebrill 2018

Fe gafodd y fwrsariaeth ar gyfer myfyrwyr nyrsio, bydwreigiaeth a phroffesiynau iechyd perthynol cymwys, ei dileu yn Lloegr yn 2017. 

Yng Nghymru, bydd y pecyn bwrsari llawn yn parhau i fod ar gael i'r rhai sy'n ymrwymo ymlaen llaw i weithio yma am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso. 

O'r 2180 o fyfyrwyr a ymgeisiodd am fwrsariaeth yn 2017/18, dim ond 3% wrthododd weithio yng Nghymru ar ôl cymhwyso, gan olygu y bydd mwyafrif llethol y myfyrwyr sy'n cael eu hyfforddi yng Nghymru yn gweithio yng Nghymru ar ôl eu hastudiaethau. 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd:

Myfyrwyr gofal iechyd yw dyfodol ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Dyna pam rydyn ni, yn wahanol i Loegr, yn parhau i'w cefnogi yn ystod eu hastudiaethau yn gyfnewid am ymrwymiad i weithio yng Nghymru. 

Mae hyn yn arwydd clir ein bod yn gwerthfawrogi ein gweithlu gofal iechyd, ac yn dangos ein hymrwymiad at ddyfodol ein Gwasanaeth Iechyd.

Ychwanegodd:

Yn ogystal ag ymrwymiad i ymestyn y fwrsariaeth, rydym yn buddsoddi mwy nag erioed yng ngweithlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Ers 2014, mae nifer y lleoedd hyfforddi nyrsys a gomisiynwyd wedi codi 68%. Rydyn ni hefyd yn cymryd camau cadarnhaol i ddenu mwy o weithwyr iechyd proffesiynol o'r DU a thu hwnt i ddod i Gymru i hyfforddi, gweithio a byw.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 23 Ebrill 2018 Programme for Government - Healthcare Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i