Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynnydd ar gynlluniau i wella gwasanaethau deintyddol y GIG yng Nghymru

Heddiw mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi croesawu cynnydd ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau deintyddol y GIG yng Nghymru.
Dydd Mawrth 11 Rhagfyr 2018

Dywedodd Mr Gething ei fod wedi rhagori ar ei darged ar gyfer ehangu rhaglen diwygio'r contract a hefyd fod 73 o geisiadau wedi dod i law am gymorth oddi wrth gronfa arloesi gwerth £1.5m i ddatblygu gwasanaethau. 

Dywedodd: 

“Rydym yn ehangu’r gwaith o gyflwyno diwygiadau i’r contractau deintyddol i ddarparu gwasanaeth gwell i gleifion y GIG ac i wella iechyd y geg. Mae'r system newydd yn anelu at wneud defnydd gwell o sgiliau mewn timau practis deintyddol, dealltwriaeth well o anghenion y cleifion unigol a mwy o bwyslais ar atal.”

I ddechrau, cymerodd 22 o bractisau deintyddol ledled Cymru ran yng ngham cyntaf y diwygiadau,  a oedd yn cynnwys cynlluniau personol newydd i helpu cleifion i wneud dewisiadau gwell i wella a chynnal iechyd y geg eu hunain. 

Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Iechyd: 

“Mae'r gwaith gwerthuso ar y cam cyntaf wedi bod yn gadarnhaol ac rydyn ni bellach yn cynyddu nifer y practisau sy'n cymryd rhan. Ym mis Gorffennaf gofynnais i'r byrddau iechyd a'r proffesiwn deintyddol gefnogi'r gwaith ehangu ar y rhaglen ddiwygio ac i isafswm o bractisau deintyddol gymryd rhan erbyn mis Hydref.

Rwy'n falch o ddweud ein bod wedi gwireddu a rhagori ar yr uchelgais hwn, gyda chyfanswm o 53 o bractisau – un o bob wyth o'r holl bractisau yng Nghymru – bellach yn cymryd rhan. Rwyf bellach yn disgwyl i o leiaf 20% o bractisau deintyddol fod yn rhan o'r cynllun ym mhob ardal o Ebrill 2019.

Rydyn ni hefyd wedi cael 73 o geisiadau am gyllid o'r gronfa arloesi gwerth £1.5m i brofi ffyrdd newydd o weithio mewn practisau deintyddol, i wella sgiliau ac i recriwtio rhagor o weithwyr deintyddol proffesiynol.

Mae'r profiad o glefyd deintyddol ymhlith pobl yn anghyfartal o hyd a hefyd mae mynediad at ofal deintyddol ledled Cymru yn anghyfartal o hyd. Mae'r diwygiadau hyn yn anelu at fynd i'r afael â'r anghydraddoldeb hwn ac at rymuso pobl i warchod iechyd y geg eu hunain.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 11 Rhagfyr 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i