Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
09 Awst 2018
Mae cyfraith newydd a fydd yn cyflwyno isafbris am alcohol yng Nghymru wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi y Frenhines.
 
02 Awst 2018
Bydd y £6.8miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i gryfhau darpariaeth y Bwrdd Iechyd o ofal wedi'i gynllunio a gofal heb ei drefnu ar draws pob un o'r tri ysbyty.
 
31 Gorffennaf 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi dros £10m i gael cerbydau newydd, mwy gwyrdd yn lle 100 o hen ambiwlansiau a cherbydau eraill i gludo teithwyr.
 
30 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi prosiect newydd i helpu'r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru i gynllunio ei ofynion o ran y gweithlu ar ôl Brexit.
 
18 Gorffennaf 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi ei fod yn rhoi £1.2m ar gyfer gwella'r uned dialysis arennol yn Ysbyty Athrofaol Cymru Caerdydd.
 
12 Gorffennaf 2018
Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gryfhau gwasanaethau gofal critigol er mwyn gallu parhau i ddarparu'r gofal gorau posibl i'r bobl fydd ei angen yn y dyfodol.
 
09 Gorffennaf 2018
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynlluniau i ehangu addysg feddygol ledled Cymru 
 
05 Gorffennaf 2018
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynnig o godiad cyflog hael i staff GIG Cymru
 
29 Mehefin 2018
Wrth i Gymru baratoi ar gyfer wythnos o ddathliadau i nodi 70 mlynedd ers sefydlu'r GIG
 
29 Mehefin 2018
Ar ôl gwrando ar farn clinigwyr a grwpiau sy’n cynrychioli menywod, bydd canllawiau yn cael eu rhoi i fyrddau iechyd yng Nghymru heddiw.
 
27 Mehefin 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu canllawiau newydd ar gyfer lleoliadau gofal plant rheoleiddiedig i'w helpu i sicrhau eu bod darparu bwyd a diod iach i'r plant dan eu gofal.
 
26 Mehefin 2018
Gallai gweithlu'r GIG, y cyflenwad o feddyginiaethau ac ymchwil feddygol oll gael eu bygwth gan Brexit, yn ôl rhybudd gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.
 
22 Mehefin 2018
Bydd y ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu darparu i bobl ag anableddau dysgu yng Nghymru yn cael ei thrawsnewid er mwyn sicrhau bod ganddynt yr hyn sydd ei angen i fyw bywydau llwyddiannus.
 
20 Mehefin 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi £30m o gyllid ychwanegol i fyrddau iechyd er mwyn lleihau rhestrau aros ymhellach ledled Cymru.
 
19 Mehefin 2018
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cymeradwyo cyfraith newydd a fydd yn cyflwyno isafbris am alcohol yng Nghymru.
 
19 Mehefin 2018
Heddiw, fod mwy o bobl ag awtistiaeth yng Nghymru bellach yn cael mynediad cyflymach at wasanaethau gwell o ganlyniad i fuddsoddiad ychwanegol Llywodraeth Cymru.
 
19 Mehefin 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi croesawu adroddiad newydd sy'n dangos gostyngiad sylweddol yn nifer yr achosion o bydredd dannedd ymysg plant 11 a 12 oed yng Nghymru.
 
14 Mehefin 2018
Huw Irranca-Davies y gallai gofalwyr yng Nghymru fod yn esgeuluso eu hiechyd a'u lles eu hunain wrth beidio â sicrhau bod eu hanghenion gofal hwythau yn cael eu hasesu a'u diwallu.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2018
Ll M M I G S S
<< Gor    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i