Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Mawrth 2018
Mae'r adnodd cyntaf ar gyfer trafod rhoi organau gyda disgyblion ysgol wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru yn Ysgol Gyfun Penyrheol yn Abertawe.  
 
13 Mawrth 2018
Os caiff y Bil ei basio gan y Cynulliad yn ddiweddarach eleni, y bwriad ar hyn o bryd yw y byddai'r isafbris uned yn cael ei gyflwyno 12 mis ar ôl i'r Bil gael y Cydsyniad Brenhinol.
 
05 Mawrth 2018
Yn dilyn y tywydd difrifol ar draws Cymru, Vaughan Gething wedi diolch i staff y GIG, y gwasanaethau brys a'r gwasanaethau cymdeithasol
 
01 Mawrth 2018
Gyda rhybudd coch am dywydd garw ar draws Cymru Vaughan Gething wedi annog pobl i gadw'n ddiogel a gwneud dewis doeth yn ystod y tywydd oer.
 
27 Chwefror 2018
Cafodd y Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau) ei gyflwyno yn Senedd y DU er mwyn diogelu gweithwyr brys ymhellach.
 
22 Chwefror 2018
Mae 75% o'r holl alcohol sy'n cael ei yfed yng Nghymru yn cael ei yfed gan y 22% o oedolion sy'n yfwyr peryglus neu niweidiol, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
22 Chwefror 2018
Mae Prif Weithredwr GIG Cymru, Andrew Goodall, wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y Gwasanaeth Iechyd
 
16 Chwefror 2018
Nod y prosiect sy’n fenter sy’n cael ei chynnal ar draws y Deyrnas Unedig (DU) erbyn hyn yw gweddnewid gofal i gleifion, ysgogi darganfyddiadau ym maes genomau a datblygu sector genomeg sy'n ffynnu.
 
14 Chwefror 2018
Cynllun arloesol newydd i sicrhau bod modd i bobl â dementia fyw mor annibynnol â phosibl.  
 
14 Chwefror 2018
Dywedodd y Gweinidog fod unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn un o'r materion pwysicaf sy'n wynebu pobl Cymru
 
13 Chwefror 2018
£10m yn ychwanegol ar gael i awdurdodau lleol yng Nghymru er mwyn i'r gwasanaethau cymdeithasol allu cefnogi pobl yn eu cartrefi a'u cymunedau.
 
09 Chwefror 2018
Fod gwasanaethau gofal cymdeithasol ledled Cymru yn cael buddsoddiad ychwanegol fel rhan o ymdrechion i sicrhau bod modd rhyddhau cleifion o ysbytai cyn gynted â phosibl.
 
06 Chwefror 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi amlinellu sut bydd gronfa newydd gwerth £100m yn drawsnewid darpariaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.
 
06 Chwefror 2018
Mae cadw plant yn ddiogel ar-lein yn fater y mae'n rhaid i bob rhiant ei gymryd o ddifrif wrth i blant ifanc gael mwy a mwy o fynediad at y byd digidol.
 
05 Chwefror 2018
Mae theatr fodwlar newydd wedi agor yn Ysbyty Athrofaol Llandochau ar ôl derbyn gwerth £1.7m o gyllid gan Lywodraeth Cymru.
 
02 Chwefror 2018
Mae mwy o bobl Cymru'n cydsynio i roi organau nag unrhyw wlad arall yn y DU, yn ôl y ffigurau diweddaraf.
 
01 Chwefror 2018
O dan delerau Cronfa Triniaethau Newydd Llywodraeth Cymru, bydd rhaid i bob bwrdd iechyd yng Nghymru sicrhau y bydd Perjeta ar gael o fewn 60 diwrnod.
 
01 Chwefror 2018
Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno gwaharddiad cenedlaethol ar roi twll mewn rhan bersonol o gorff pobl o dan 18 oed.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i