Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Rhagfyr 2016
Mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi cytuno i neilltuo £4.48m eleni i brynu system gyfrifiadurol newydd ar gyfer anfon ambiwlansys yng Nghymru.
 
22 Rhagfyr 2016
Vaughan Gething wedi dymuno Nadolig Llawen i bawb sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.
 
22 Rhagfyr 2016
Mae GIG Cymru ar fin elwa ar fuddsoddiad o £16.345m eleni mewn offer delweddu diagnostig newydd, gan gynnwys offer MRI a CT newydd a thechnoleg sganio cardiaidd.
 
20 Rhagfyr 2016
Mae adroddiad newydd gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod cynnydd da wedi'i wneud wrth fynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau yng Nghymru, ond mae lle i wella o hyd.
 
19 Rhagfyr 2016
Bron i £3.5 miliwn o gyllid cyfalaf i wella rhwydwaith di-wifr ar draws y campws ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.
 
17 Rhagfyr 2016
Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn galw am ragor o gamau i gyfyngu ar hysbysebion bwyd sothach i blant.
 
16 Rhagfyr 2016
Mae ymgynghorwyr mewn meddygaeth liniarol yn awr ar alw bedair awr ar hugain y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, i ddarparu cyngor a chefnogaeth arbenigol i blant, pobl ifanc ac oedolion.
 
09 Rhagfyr 2016
Bydd cynllun Bwrsari'r GIG ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio i fod yn nyrsys, bydwragedd a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn parhau i gael ei gynnig yng Nghymru yn 2017/18.
 
08 Rhagfyr 2016
Adborth arolwg staff y GIG 2016 yn dangos ymroddiad gweithwyr gwasanaeth iechyd Cymru.
 
08 Rhagfyr 2016
Mae sefydliadau’n cael eu hannog i weithio mewn partneriaeth i sicrhau bod gweithgareddau nos yng nghanol trefi a dinasoedd Cymru yn iach a diogel.  
 
01 Rhagfyr 2016
Mae blwyddyn wedi bod ers i Gymru cyflwyno system arloesol o gydsyniad tybiedig ar gyfer rhoi organau.
 
30 Tachwedd 2016
Heddiw, cyhoeddodd Rebecca Evans darged aros newydd, llwybr diagnostig gwell a gwasanaeth sydd wedi’i integreiddio’n well ar gyfer oedolion a phlant ag awtistiaeth.
 
28 Tachwedd 2016
Rheolau newydd yn ei wneud yn ofynnol i siopau tecawê bwyd dynnu sylw at eu sgoriau hylendid bwyd ar daflenni a bwydlenni sy’n galluogi cwsmeriaid i archebu dros y ffôn neu ar-lein.
 
28 Tachwedd 2016
Yn ôl adroddiad newydd gan Lywodraeth Cymru, mae mwy o bobl yn goroesi strôc yng Nghymru.
 
24 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi buddsoddiad o £3.082m i wasanaethau dadheintio eleni er mwyn gwella cyfleusterau endoscopi a cholonosgopi byrddau iechyd Cymru.  
 
22 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw wedi cyhoeddi bron i £6 miliwn o gyllid cyfalaf ar gyfer canolfan ddiagnostig newydd yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.
 
21 Tachwedd 2016
Er mwyn gwella diogelwch cleifion, mae gan fwy o fferyllwyr a meddygon mewn ysbytai fynediad electronig erbyn hyn i gofnodion cleifion sy’n cael eu cadw gan feddygon teulu yng Nghymru.
 
19 Tachwedd 2016
Bron £700 000 ar gyfer adeiladu man glanio 24 awr newydd i hofrenyddion, a datblygiadau cysylltiedig, ar safle Ysbyty’r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i