Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
07 Rhagfyr 2018
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru wedi bod yn lledaenu cyfarchion y tymor yn ystod ei ymweliad â chanolbarth Cymru i gyhoeddi enillydd y gystadleuaeth cerdyn Nadolig.
 
12 Tachwedd 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi adolygiad o dan arweiniad arbenigwyr i’r ddarpariaeth lloches a gwasanaethau trais rhywiol yng Nghymru.
 
11 Tachwedd 2018
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn nodi heddiw ganmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf mewn Gwasanaeth Cenedlaethol o Ddiolchgarwch yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.
 
11 Hydref 2018
Aeth Carwyn Jones y Prif Weinidog i Ynys Môn heddiw i gyhoeddi'r opsiwn Porffor fel y llwybr a ffefrir ar gyfer y drydedd bont ar draws y Fenai.
 
09 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i sicrhau gwelliannau ar ran pobl ein gwlad.
 
04 Hydref 2018
Mae £19 miliwn o gyllid yr UE wedi'i sicrhau i ddatblygu gwaith ar Metro De Cymru, a gaiff ei gadarnhau yn hwyrach heddiw gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones.
 
01 Hydref 2018
Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn annog pobl Cymru i enwebu eu 'saint pob dydd' ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2019.
 
29 Medi 2018
Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn rhoi rhybudd llym i Theresa May wrth i ddyddiad Brexit agosáu.
 
24 Medi 2018
Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi rhagor o gymorth busnes i Airbus a chwmnïau sy’n cynhyrchu rhannau ar gyfer moduron o Gronfa Bontio'r UE.
 
14 Medi 2018
Heddiw agorodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ysgol gynradd newydd o'r radd flaenaf ym Mhen-y-Bont ar Ogwr.
 
12 Medi 2018
Cynhaliwyd agoriad swyddogol uned gofal dwys i’r newydd-anedig gwerth £18m yn Ysbyty Glan Clwyd yng nghwmni'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
11 Medi 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi croesawu penderfyniad Aston Martin i wneud Sain Tathan yn "Gartref Trydaneiddio".
 
05 Medi 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld â Berlin heddiw i agor yn swyddogol y gyntaf o ddwy swyddfa newydd Llywodraeth Cymru yn yr Almaen.
 
23 Awst 2018
Nid yw ymadael heb gytundeb yn opsiwn ac nid yw ymgais Llywodraeth y DU i daflu llwch i’n llygaid yn llwyddo – Prif Weinidog Cymru
 
17 Gorffennaf 2018
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn amlinellu rhaglen ddeddfwriaethol newydd heddiw.
 
16 Gorffennaf 2018
Mae'r Prif Weinidog yn cwrdd â Michel Barnier ym Mrwsel lle bydd yn galw am fwy o hyblygrwydd gan 27 gwlad yr UE i ddod i gytundeb Brexit ymarferol yn seiliedig ar werthoedd cyffredin.
 
30 Mehefin 2018
Cyn y digwyddiad heddiw, dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones fod Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yn gyfle i Gymru gofio ei hanes milwrol balch ac i ddweud diolch.
 
18 Mehefin 2018
Wrth ymweld â safle'r cynllun gwerth £95 miliwn heddiw dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y bydd ffordd osgoi'r Drenewydd yn rhoi hwb gwirioneddol i Ganolbarth Cymru.
 
07 Mehefin 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi rhoi rhybudd clir heddiw fod y cyfleoedd economaidd fydd ar gael ar ôl Brexit yn cael eu tanseilio gan ansicrwydd.
 
01 Mehefin 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cyfarfod ag arweinwyr busnes a gwleidyddion yn Washington heddiw.
 
Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i