Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Gorffennaf 2018
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn amlinellu rhaglen ddeddfwriaethol newydd heddiw.
 
16 Gorffennaf 2018
Mae'r Prif Weinidog yn cwrdd â Michel Barnier ym Mrwsel lle bydd yn galw am fwy o hyblygrwydd gan 27 gwlad yr UE i ddod i gytundeb Brexit ymarferol yn seiliedig ar werthoedd cyffredin.
 
30 Mehefin 2018
Cyn y digwyddiad heddiw, dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones fod Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yn gyfle i Gymru gofio ei hanes milwrol balch ac i ddweud diolch.
 
18 Mehefin 2018
Wrth ymweld â safle'r cynllun gwerth £95 miliwn heddiw dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y bydd ffordd osgoi'r Drenewydd yn rhoi hwb gwirioneddol i Ganolbarth Cymru.
 
07 Mehefin 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi rhoi rhybudd clir heddiw fod y cyfleoedd economaidd fydd ar gael ar ôl Brexit yn cael eu tanseilio gan ansicrwydd.
 
01 Mehefin 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cyfarfod ag arweinwyr busnes a gwleidyddion yn Washington heddiw.
 
24 Mai 2018
Mae Zip-Clip, cwmni yn y Canolbarth sy’n cynhyrchu systemau crog o safon uchel, yn ehangu ei gyfleuster newydd yn y Trallwng yn dilyn cynnydd yn ei allforion.
 
24 Mai 2018
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn dweud wrth y gynhadledd y TUC yn Llandudno heddiw mai nod Cymru yw sicrhau buddsoddiad cyhoeddus gyda phwrpas cymdeithasol.
 
18 Mai 2018
Mai anrheg priodas Cymru i'r Tywysog Harry a Meghan Markle yw cyfraniad i'r elusen Gymreig, Life for African Mothers.
 
10 Mai 2018
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â Marina Caergybi i gyhoeddi cyllid cymorth a diolch i bawb a gymerodd ran yn y gwaith o adfer trefn ers i Storm Emma daro.
 
09 Mai 2018
Bydd y Prif Weinidog yn dweud wrth wleidyddion am roi'r gorau i chwarae gêm wleidyddol â Brexit ac yn eu herio i gydweithio er mwyn sicrhau bargen
 
03 Mai 2018
Y Prif Weinidog yn cyfarfod beicwyr i drafod £60m o fuddsoddiad mewn Teithio Llesol
 
19 Ebrill 2018
Agorwyd ysgol newydd o’r radd flaenaf yng Nghwm Rhymni heddiw gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.
 
03 Ebrill 2018
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl yn Llanelli i sesiwn holi ac ateb ddydd Iau, 19 Ebrill 2018.
 
29 Mawrth 2018
Gyda blwyddyn i fynd tan i'r DU ymadael â'r UE, mae'r Prif Weinidog, yn rhybuddio bod pobl Cymru yn parhau i fod yn y niwl ynghylch y math o fargen Brexit mae Prif Weinidog y DU, am ei chael.
 
22 Mawrth 2018
Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi eu datgelu mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd. 
 
21 Mawrth 2018
Mae Aelodau'r Cynulliad wedi pleidleisio drwy fwyafrif mawr i gefnogi Bil Llywodraeth Cymru i ddiogelu datganoli.
 
16 Mawrth 2018
Ar ôl ymweld â Mona Lifting, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones fod y cwmni yn esiampl o ragoriaeth mewn peirianneg ac mewn lle da i fanteisio i'r eithaf ar ddatblygiadau fel yr Wylfa Newydd.
 
15 Mawrth 2018
Bydd atyniadau i dwristiaid ar Ynys Gybi yn cael hwb ariannol, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cyhoeddi yn ystod ymweliad â Chaergybi heddiw.
 
14 Mawrth 2018
Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cwrdd â Phrif Weinidog y DU yn Stryd Downing heddiw i drafod y Bil i Ymadael â’r UE.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2018
Ll M M I G S S
<< Gor    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i