Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Prif Weinidog yn agor ysgol newydd ar gyfer yr 21ain ganrif yng Nghwm Rhymni

Agorwyd ysgol newydd o’r radd flaenaf yng Nghwm Rhymni heddiw gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.
Dydd Iau 19 Ebrill 2018

Cafodd Ysgol Idris Davies ei hagor yn lle Ysgolion Cynradd Abertyswg a Phontlotyn ac fe’i hunwyd hefyd ag ysgol gyfun Cwm Rhymni i ffurfio campws 3-18 oed.

Gyda chymorth dros £4 miliwn gan Lywodraeth Cymru, bydd yr ysgol yn cynnig y cyfleusterau addysg gorau posibl i ddisgyblion a staff ac yn helpu i wella safonau addysgol ar draws y sir.

Mae gan yr ysgol ardal eang yn yr awyr agored sy’n cynnwys cyfarpar chwarae, llecyn i blannu planhigion ar gyfer y clwb garddio ac amffitheatr i gynnal gweithgareddau addysgu a digwyddiadau yn yr awyr agored. Bydd yr ysgol hefyd yn gartref i gyfleusterau gofal plant rhan-amser o’r radd flaenaf ar gyfer y rhaglen Dechrau’n Deg gan gynnig sesiynau yn y bore i blant a rhaglenni magu plant o dan y cynllun Teuluoedd yn Gyntaf.

Yn ystod yr ymweliad dywedodd y Prif Weinidog:

“Mae’n bleser gen i agor yn swyddogol yr ysgol newydd, sef Ysgol Idris Davies, gyda chymorth £4 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Mae’r ysgol, sydd wedi’i henwi ar ôl y bardd enwog o fri o Gymru, wedi’i thrwytho mewn hanes – ond heddiw, dyma’r ysgol yn dod yn rhan o’r 21fed ganrif.

“Mae wedi bod yn dda cael siarad â disgyblion a chlywed ganddyn nhw sut mae’r cyfleusterau newydd yma sydd o’r radd flaenaf ar y campws 3-18 newydd yn eu helpu nhw i ddysgu, i gael eu hysbrydoli ac i fanteisio i’r eithaf ar yr hyn mae’r ysgol yn ei gynnig o ddydd i ddydd.”

Yn ystod yr agoriad swyddogol, trefnwyd cyngerdd i’r Prif Weinidog a gwahoddedigion, gydag eitemau gan y disgyblion ysgol.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 19 Ebrill 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i