Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£4 miliwn i hybu sgiliau yn Tata Steel

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £4 miliwn ar gyfer Tata Steel yn dilyn ymweliad â safle'r cwmni ym Mhort Talbot.
Dydd Mawrth 13 Mawrth 2018

Bydd y buddsoddiad yn galluogi Tata Steel i ddarparu nifer o brosiectau hyfforddi penodol i gryfhau sgiliau craidd y gweithwyr a'u helpu i ddatblygu technegau gweithgynhyrchu a pheirianneg uwch ar draws y busnes. Lluniwyd y rhain i wella effeithlonrwydd a chynyddu cynhyrchiant er mwyn helpu Tata Steel i fodloni galwadau cynyddol y diwydiant dur cystadleuol iawn yn fyd-eang.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Rydyn ni'n parhau i weithio'n agos iawn gyda Tata Steel i helpu eu cynlluniau i ddatblygu'r busnes a bod yn fwy arloesol, cynhyrchiol ac effeithlon.

"Mae Tata Steel wedi gwneud ymrwymiad sylweddol i gyflwyno rhaglen amrywiol iawn o brosiectau hyfforddi penodol ar draws pob safle yng Nghymru. Mae'r buddsoddiad rwy'n ei gyhoeddi heddiw yn dangos ein hymrwymiad llwyr i'r cwmni wrth ddatblygu'r agenda uchelgeisiol hon."

Mae Tata Steel wedi nodi nifer o flaenoriaethau busnes allweddol gan gynnwys anelu at fod yn feincnod i'r diwydiant dur byd-eang ar gyfer creu gwerth a dinasyddiaeth gorfforaethol, cynnal sgiliau sylfaenol drwy recriwtio, cadw a hyfforddi eu prentisiaid, hyfforddeion a gweithwyr a pharhau i gyfrannu'n gadarnhaol i economi Cymru a thu hwnt.

Mewn ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd llefarydd ar ran Tata Steel:

"Rydyn ni'n hynod o falch bod Llywodraeth Cymru unwaith eto wedi cydnabod pwysigrwydd hyfforddi a gwella sgiliau'r gweithlu.

"Mae dros 80% o'n gweithwyr yng Nghymru wedi elwa'n uniongyrchol o hyfforddiant mewn meysydd fel iechyd a diogelwch, busnes a rhagoriaeth cynnal a chadw yn ogystal â llu o feysydd eraill, diolch i gyllid Llywodraeth Cymru.

"Mae hyn yn caniatáu i ni sicrhau bod modd i'n gweithwyr wneud mwy, sydd yn ei dro yn golygu eu bod mewn gwell sefyllfa i gefnogi holl economi Cymru."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 13 Mawrth 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i