Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Prif Weinidog yn penodi Prif Gynghorydd Gwyddonol newydd i Gymru

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi penodi seicolegydd a niwrowyddonydd o fri rhyngwladol, yr Athro Peter Halligan, i swydd Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru.
Dydd Llun 22 Ionawr 2018
Yr Athro Peter Halligan.
Yr Athro Peter Halligan.

Yn rhinwedd ei swydd, bydd yr Athro Halligan yn rhoi cyngor gwyddonol annibynnol i'r Prif Weinidog ac yn arwain y gwaith o ddatblygu polisi gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru. Bydd hefyd yn gweithio i hybu astudio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddyginiaeth i helpu i ddatblygu sylfaen wyddoniaeth gref yng Nghymru. 

Mae'r Athro Halligan wedi ennill bri yn rhyngwladol am ei ymchwil, ac wedi bod yn rhan allweddol o nifer o ddatblygiadau arloesol gan gynnwys sefydlu Canolfan Delweddu Prifysgol Caerdydd er Ymchwil yr Ymennydd (CUBRIC), Canolfan Delweddu Tomograffeg Gollwng Positronau Cymru at ddibenion Ymchwil a Diagnostig (PETIC), Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru (WICN), Cyfres o Ddarlithoedd Anrhydeddus Haydn Ellis a Sefydliadau Ymchwil Prifysgol Caerdydd. 

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: 

"Mae'r Athro Peter Halligan yn wyddonydd rhagorol ac yn seicolegydd a niwrowyddonydd byd-enwog, ac mae ei ymchwil wedi ennyn clod a pharch ar lefel ryngwladol. Mae'r penodiad yn hwb mawr i sector gwyddoniaeth ac ymchwil cynyddol Cymru. 

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, 

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r Athro Halligan i gynyddu a gwella'r ymchwil rhagorol sy'n cael ei gynnal ledled Cymru. 

"Mae rôl gwyddoniaeth ac ymchwil yn economi Cymru o bwysigrwydd cynyddol ac rwy'n hyderus y bydd yr Athro Halligan yn ein helpu i wireddu ein huchelgais i greu sylfaen wyddoniaeth arloesol ac uchelgeisiol yng Nghymru." 

Dywedodd yr Athro Halligan: 

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau yn y swydd bwysig hon a gweithio gyda'r gymuned wyddoniaeth i sicrhau bod tystiolaeth ymchwil yn cael ei hystyried wrth i'r Llywodraeth lunio polisïau. Rwyf hefyd yn gobeithio parhau i adeiladu ar gynnydd fy rhagflaenydd i ddatblygu capasiti ymchwil ac arloesi, helpu i godi ein proffil a chynyddu ein gallu economaidd yma yng Nghymru." 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 22 Ionawr 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i