Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Prif Weinidog yn cynnig cymorth ychwanegol i roi hwb i Forlyn Llanw Bae Abertawe

Flwyddyn ar ôl Adolygiad Hendry, mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi ymrwymo i ddarparu buddsoddiad ychwanegol i roi hwb i Forlyn Llanw Bae Abertawe, ac mae'n galw ar Lywodraeth y DU i roi golau gwyrdd i'r prosiect.
Dydd Mercher 10 Ionawr 2018
Wrth siarad â Phrif Swyddog Gweithredol y morlyn llanw, Mark Shorrock y bore yma, mynegodd y Prif Weinidog ei gefnogaeth i'r prosiect unwaith eto gan ddweud ei fod yn barod i ddarparu buddsoddiad ychwanegol sylweddol i lansio'r prosiect.  


Mae hyn yn dilyn llythyr a anfonodd Carwyn Jones at Theresa May yn cynnig talu rhywfaint o gostau cyfalaf y morlyn llanw, gan annog Llywodraeth y DU i fwrw ymlaen â'r prosiect. 

Cyhoeddwyd adroddiad Hendry ar 12 Ionawr llynedd, ac roedd yn dod i'r casgliad bod tystiolaeth glir bod modd i forlynnoedd llanw chwarae rhan gosteffeithiol yng nghynlluniau ynni'r DU, a bod gwerth sylweddol i brosiect bach fel hwn. Fodd bynnag, flwyddyn yn ddiweddarach, nid yw Llywodraeth y DU wedi dod i benderfyniad ar y prosiect.  

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: 

"Hwn fyddai pwerdy morlyn llanw cyntaf y byd. Byddai'n creu miloedd o swyddi o ansawdd uchel, cyflenwi cyfran sylweddol o anghenion ynni'r DU a gosod Prydain fel arweinydd ar lwyfan y byd mewn diwydiant newydd. 

"Ac eto, mae Llywodraeth y DU wedi bod yn llusgo'i thraed am dros flwyddyn. Mae hyn wedi arwain at rwystredigaeth cynyddol ymysg cymuned fusnes Cymru a pherygl cynyddol y bydd diffyg penderfyniad yn troi i fod yn benderfyniad i beidio â bwrw ymlaen.

"Nawr mae'n bryd i Lywodraeth y Deyrnas Unedig roi'r gorau i'r oedi, a symud ymlaen i gytuno ar bris er mwyn i ni wireddu'r prosiect arloesol hwn."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 10 Ionawr 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i