Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Neges Blwyddyn Newydd y Prif Weinidog

Dydd Sul 31 Rhagfyr 2017

“Wrth i’r flwyddyn ddirwyn i ben, mae’n gyfle da i edrych yn ôl ar ddigwyddiadau’r deuddeg mis diwethaf ac edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod.

“Mae 2018 yn cynnig cyfleoedd newydd a chyfle i adeiladu ar y cynnydd a welwyd eleni, a dros y ddau ddegawd diwethaf o ddatganoli.

“Mae’n wir dweud bod heriau ac ansicrwydd o’n blaen, ond mae sawl rheswm dros fod yn obeithiol hefyd. Rwy’n edrych ymlaen at y cyfle i weithio gyda’r Gweinidogion i symud ymlaen gyda’n cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru – canolbwyntio ar dyfu’r economi, creu swyddi, cefnogi ein gwasanaethau cyhoeddus a gwella bywydau bob dydd pobl Cymru.

“Dwi am i 2018 fod yn flwyddyn sy’n dod â ni ynghyd – blwyddyn lle byddwn ni’n dathlu popeth sydd gennym yn gyffredin, a gweithio gyda’n gilydd i adeiladu’r Gymru deg, agored a ffyniannus rydyn ni i gyd am ei gweld.

“Hoffwn i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda, llawn iechyd a hapusrwydd i chi a’ch teuluoedd.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 31 Rhagfyr 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i