Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Prif Weinidog yn penodi tîm Gweinidogol newydd

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi cyhoeddi tîm Gweinidogol newydd heddiw gan gydbwyso profiad a sefydlogrwydd gydag egni a brwdfrydedd ffres.
Dydd Gwener 03 Tachwedd 2017

Bydd Dafydd Elis Thomas yn ymuno â’r Llywodraeth fel Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, a Ken Skates yn parhau fel Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

Bydd Vaughan Gething yn parhau fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gyda Huw Irranca-Davies yn ddirprwy iddo fel Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant.

Bydd Mark Drakeford yn aros yn ei rôl fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid. Bydd y cyfrifoldeb dros Lywodraeth Leol yn cael ei drosglwyddo i Alun Davies fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, gyda chefnogaeth Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio.

Bydd Lesley Griffiths yn parhau fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, a Hannah Blythyn yn ymuno â’r Llywodraeth fel Gweinidog yr Amgylchedd.  

Bydd Kirsty Williams yn aros yn ei rôl fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, gydag Eluned Morgan yn ymuno â’r Llywodraeth fel Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

Bydd Julie James yn ymuno â’r Cabinet fel Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, gyda chyfrifoldeb dros seilwaith digidol a chydraddoldeb.

Bydd Jeremy Miles yn cael ei enwebu ar gyfer swydd y Cwnsler Cyffredinol, prif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:

“Rwy’n falch iawn o gyhoeddi fy nhîm Gweinidogol newydd, sy’n cydbwyso profiad a sefydlogrwydd ar un llaw gydag egni a brwdfrydedd ffres ar y llaw arall.

“Bydd y tîm cryf hwn yn datblygu’n cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru – gan ganolbwyntio ar dyfu’r economi, creu swyddi, cefnogi ein gwasanaethau cyhoeddus a gwella bywydau pobl Cymru.”

Portffolios a chyfrifoldebau gweinidogol:

 • Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones
 • Y Darpar Gwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams
 • Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, Julie James
 • Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas (Dirprwy i Ken Skates)
 • Y Gweinidog Tai ac Adfywio,  Rebecca Evans (Dirprwy i Alun Davies)
 • Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn (Dirprwy i Lesley Griffiths)
 • Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan (Dirprwy i Kirsty Williams)
 • Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant,  Huw Irranca-Davies (Dirprwy i Vaughan Gething).
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 03 Tachwedd 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i