Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Bargen hanesyddol Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn sicrhau 10,000 o swyddi a buddsoddiad o £1.3bn i’r De-orllewin

Bydd bargen ddinesig hanesyddol gwerth £1.3bn ar gyfer rhanbarth Bae Abertawe yn trawsnewid economi'r De-orllewin, meddai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
Dydd Llun 20 Mawrth 2017

Gyda chefnogaeth £125.4m o gyllid Llywodraeth Cymru, y fargen hon yw'r buddsoddiad unigol mwyaf yn y rhanbarth ac mae disgwyl iddi greu 10,000 o swyddi newydd dros y 15 mlynedd nesaf.

Mae bargen Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn dwyn ynghyd gynghorau Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot a Sir Benfro, ac yn cynnwys £115.6m o gyllid Llywodraeth y DU, £396m o arian sector cyhoeddus arall a £637m o fuddsoddiad sector preifat.

Ceir cynlluniau ar gyfer 11 o brosiectau sylweddol ar draws y rhanbarth ym meysydd ynni, gweithgynhyrchu clyfar, arloesi a gwyddorau bywyd.

Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn cael cwmni Prif Weinidog y DU, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, pedwar arweinydd yr awdurdodau lleol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru wrth lofnodi'r fargen ddinesig mewn seremoni yn Stadiwm Liberty, Abertawe y bore yma.

Cyn llofnodi, dywedodd y Prif Weinidog:

"Rydyn ni wedi bod yn pwyso'n galed ers tro am lofnodi'r fargen ddinesig hon, ac wedi rhoi'r gefnogaeth gryfaf bosib iddi gyda £125m o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.

"Bydd y pecyn hwn yn sicrhau swyddi a thwf economaidd i bob cwr o'r De-orllewin, gyda manteision clir i bob ardal dan sylw.

"Bydd y fargen drawsnewidiol sy’n cael ei chyhoeddi heddiw yn ysgogi economi'r rhanbarth mewn cyfeiriad newydd, gyda chefnogaeth swyddi o ansawdd uchel a seilwaith digidol.

"Hoffwn i ddiolch i'n partneriaid – yn arbennig arweinwyr yr awdurdodau lleol a Syr Terry Matthews – am eu harweiniad a'u gweledigaeth wrth wireddu'r fargen hanesyddol hon.

"Mae hyn yn dangos ymarferoldeb bargeinion dinesig ar gyfer gwahanol rannau o Gymru, ac rydyn ni am weld hyn yn digwydd yn y Gogledd hefyd. Rydyn ni'n croesawu ymrwymiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn y gyllideb ddiweddar i Fargen Dwf Gogledd Cymru, ac fe fyddwn yn symud ymlaen gyda'r trafodaethau ar y cynigion."

Ychwanegodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford:

"Heddiw rydyn ni'n gweld penllanw sawl mis o drafod, ac rwy'n falch iawn o weld y fargen hon bellach yn cael ei gwireddu.

"Roedd angen llawer o waith caled i gyrraedd i'r fan hon, ond mae gan bob un o'r 11 prosiect mawr yma gefnogaeth ariannol a'r potensial i gyflawni ar ran pobl y De-orllewin, gan greu swyddi o ansawdd uchel a chyfleoedd y mae angen eu gweld ar draws y wlad."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 20 Mawrth 2017 Yr economi Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i