Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
31 Rhagfyr 2015
Prif Weinidog Cymru i ymweld â’r ardaloedd yn y Gogledd sydd wedi dioddef llifogydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd yn ymweld â Biwmares, Gorsaf Dân Llandudno a Dyffryn Conwy
 
23 Rhagfyr 2015
Neges Nadolig y Prif Weinidog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Neges Nadolig y Prif Weinidog, Carwyn Jones i bobl Cymru
 
18 Rhagfyr 2015
Y Prif Weinidog a phennaeth General Dynamics yn cwrdd i drafod cynlluniau buddsoddi
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Yn 2014, enillodd General Dynamics UK gontract gwerth £3.5 biliwn i ddarparu 589 o gerbydau SCOUT (neu cerbydau AJAX, wrth eu henw newydd) i Fyddin Prydain.
 
09 Rhagfyr 2015
Prif Weinidog Cymru’n agor campws newydd gwerth £20 miliwn Y Gwyndy yng Nghaerffili
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi agor campws newydd gwerth £20 miliwn Y Gwyndy yng Nghaerffili heddiw.
 
30 Tachwedd 2015
Cwnsler Cyffredinol Cymru yn galw am newidiadau sylweddol i'r setliad datganoli
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Cwnsler Cyffredinol Cymru wedi galw am newidiadau sylweddol i'r setliad datganoli. Dywedodd nad yw'r model cyfredol o bwerau prin a chyfyngedig yn rhesymegol
 
20 Tachwedd 2015
Llywodraeth Cymru'n cymryd camau i rwystro Bil Undebau Llafur y DU
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cymryd camau i rwystro bil dadleuol, sef Bil Undebau Llafur Llywodraeth y DU.
 
19 Tachwedd 2015
Y Prif Weinidog yn agor Adran Cleifion Allanol newydd gwerth £60 miliwn yn Ysbyty Treforys
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Y Prif Weinidog yn agor Adran Cleifion Allanol newydd gwerth £60 miliwn yn Ysbyty Treforys
 
14 Tachwedd 2015
Datganiad gan Prif Weinidog Cymru ar yr ymosodiadau ym Mharis
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weindiog Cymru wedi deud bod pobol Cymru yn sefyll mewn undod a phobol Ffrainc heddiw.
 
14 Tachwedd 2015
Datganiad gan Llywodraeth Cymru a Cymdeithas Pêl-droed Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae derbyniad ar gyfer tîm pêl-droed Cymru , a oedd i'w gynnal gan Brif Weinidog Cymru, wedi cael ei ohirio heddiw fel arwydd o barch i’r rheini a fu farw ac anafwyd yn yr ymosodiadau ym Mharis.
 
12 Tachwedd 2015
Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones y bydd Canolfan Jesse Hughes yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o roi dechrau teg i blant yr ardal, a hithau newydd gael ei hailwampio a'i hehangu.
 
12 Tachwedd 2015
Cymru yn gwario mwy ar iechyd ac addysg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ffigurau swyddogol gan Lywodraeth y DU yn dangos bod gwariant y pen ar iechyd yn uwch yng Nghymru ac mae’r gwariant wedi cynyddu yn gyflymach yma nag yn unrhyw ran arall o’r DU.
 
29 Hydref 2015
Cyfarfod Carwyn yng Nghaergybi
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ydych chi eisiau holi Llywodraeth Cymru am bwnc llosg? Dewch i ddigwyddiad Cyfarfod Carwyn yng Nghaergybi.
 
26 Hydref 2015
Enwi Caerdydd fel ‘canolfan ragoriaeth’ yn rhwydwaith rhanbarthol Precision Medicine Catapult
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi croesawu enwi Caerdydd fel ‘canolfan ragoriaeth’ mewn rhwydwaith o ganolfannau i ddatblygu meddygaeth fanwl ledled y DU.
 
23 Hydref 2015
Y Prif Weinidog yn cyhoeddi £1.4 miliwn ar gyfer SuRNICC yn y Gogledd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi mwy na £1.4 miliwn i ddatblygu’r cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Isranbarthol newydd ar gyfer Gofal Newyddenedigol Dwys yn y Gogledd.
 
22 Hydref 2015
Hwb £10 miliwn gan yr UE i’r Parc Gwyddoniaeth newydd ar y Fenai
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae hwb gwerth £10 miliwn ar gyfer datblygu Parc Gwyddoniaeth Menai wedi’i gyhoeddi gan y Prif Weinidog Carwyn Jones.
 
19 Hydref 2015
Sut ydych chi’n mesur cynnydd cenedl?
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cynlluniau newydd sy’n nodi sut i fesur cynnydd cenedl wedi’u datgelu heddiw gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.
 
13 Hydref 2015
Mae hanes wedi'i greu – y Prif Weinidog yn llongyfarch tîm Cymru cyn gêm Andorra
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi llongyfarch tîm pêl-droed Cymru ar ei gamp hanesyddol wedi iddo ennill ei le yng nghystadleuaeth Ewro 2016.
 
13 Hydref 2015
Cymru’n llawn pobl wych sy’n gwneud pethau eithriadol, meddai’r Prif Weinidog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cymru’n llawn pobl wych sy’n gwneud pethau eithriadol, meddai’r Prif Weinidog
 
12 Hydref 2015
Cafodd y safle newydd gwerth £45 miliwn ei agor yn swyddogol heddiw gan y Prif Weinidog a'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis.
 
10 Hydref 2015
Llwyddiant Cymru ar lwyfan y byd yn ‘prysur ddod yn beth cyffredin’
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae llwyddiannau anhygoel unigolion, timau a’n timau cenedlaethol ar y maes chwarae yn ddiweddar wedi helpu i godi proffil Cymru’n uwch nag erioed, meddai’r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i