Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Ebrill 2018
Wrth i filiau'r dreth gyngor gyrraedd tai ledled Cymru, gallai miloedd o aelwydydd fod yn colli cyfleoedd i fanteisio ar ostyngiadau y maen nhw'n gymwys i'w cael.
 
13 Ebrill 2018
Bydd Mark Drakeford yn ymweld â Noord-Holland heddiw er mwyn llofnodi Datganiad o Gyfeillgarwch a Chydsafiad gyda’r rhanbarth pwysicaf yn economaidd yn yr Iseldiroedd.
 
11 Ebrill 2018
Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw ei fod yn croesawu'r €4.3m o gyllid yr UE ar gyfer 10 o brosiectau newydd lle bydd Cymru'n gweithio gyda sefydliadau ar draws Ewrop.
 
06 Ebrill 2018
Heddiw cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, fenter sy'n cael cymorth gwerth €5.4m gan yr UE i fynd ati i ddatblygu cynlluniau ynni cymunedol lleol.
 
04 Ebrill 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn lansio ymgynghoriad 12 wythnos heddiw ynghylch mesurau i wella'r dull o gasglu ardrethi annomestig yng Nghymru.
 
28 Mawrth 2018
Heddiw mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi.
 
15 Mawrth 2018
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi heddiw y bydd £5m yn ychwanegol ar gael ar gyfer cynllun rhyddhad ardrethi’r stryd fawr yn 2018-19.
 
15 Mawrth 2018
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford bod Cymru wedi llwyddo i ennill dros €90m o gyllid drwy raglen ymchwil ac arloesi gystadleuol yr UE.
 
08 Mawrth 2018
Bydd Mark Drakeford yn ceisio sicrhau cytundeb â Llywodraethau'r DU a'r Alban ar welliannau i’r Bil i Ymadael â'r UE yng nghyfarfod diweddaraf Cyd-bwyllgor y Gweinidogion ar Ewrop.
 
28 Chwefror 2018
Bydd Brexit ar yr agenda pan fydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn cynnal y derbyniad Gŵyl Dewi blynyddol ac yn cyfarfod Aelodau o Senedd Ewrop ym Mrwsel heddiw ac yfory.
 
23 Chwefror 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford AC wedi cyhoeddi pecyn gwerth £8.3m gyda chefnogaeth yr UE i greu cyfleusterau busnes newydd yn Abertawe, Caerffili ac Aberdâr.
 
21 Chwefror 2018
Heddiw, Mark Drakeford yn cyfarfod â Gweinidog Iwerddon dros Gyllid, Gwariant Cyhoeddus a Diwygio, Paschal Donohue.
 
20 Chwefror 2018
Mae’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford, wedi lansio ail gam cronfa Arloesi i Arbed Llywodraeth Cymru, sy'n werth £5 miliwn.
 
16 Chwefror 2018
Busnesau gweithgynhyrchu Cymru yn elwa ar £8m yn ychwanegol i ehangu cynllun i'w helpu i gael mynediad at arbenigedd o'r radd flaenaf.
 
13 Chwefror 2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r syniad am dreth ar dir gwag i brofi pwerau Deddf Cymru 2014, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford heddiw.
 
30 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi heddiw bod prosiect ymchwil sy’n ceisio annog twf busnesau Cymru yn y sector dyframaethu wedi cael hwb ariannol gwerth £1.4m gan yr UE.
 
30 Ionawr 2018
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn dweud ei fod yn dal i weithio i sicrhau bod y Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd yn cael ei ddiwygio’n foddhaol.
 
26 Ionawr 2018
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi cadarnhau bod y trethi Cymreig cyntaf ers bron i 800 mlynedd yn barod i'w gweithredu.
 
25 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cynnal digwyddiad yn Nantgarw fydd yn denu sefydliadau a busnesau o bob rhan o'r De i drafod buddsoddi rhanbarthol ar ôl Brexit.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i