Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cymru'n sicrhau €100m o arian ymchwil a datblygu o un o gronfeydd cystadleuol yr UE

Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, fod Cymru wedi sicrhau dros €100m o un o gronfeydd blaenllaw yr Undeb Ewropeaidd, i gefnogi prosiectau ymchwil a datblygu o bwys.
Dydd Llun 12 Tachwedd 2018

Horizon 2020 yw'r rhaglen ymchwil ac arloesi fwyaf erioed i gael ei chynnal gan yr UE. Ei nod yw cefnogi technoleg a gwyddoniaeth gwbl arloesol a hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol er mwyn darparu atebion i'r prif heriau sy'n wynebu ein cymdeithas.

Mae'r rhaglen hon yn un hynod o gystadleuol, ond ers iddi gael ei lansio mae busnesau a phrifysgolion yng Nghymru wedi cymryd rhan mewn dros 2,800 o brosiectau cydweithredol rhyngwladol. Mae'r prosiectau hyn wedi dod â manteision economaidd sylweddol i Gymru, gan helpu i sicrhau bod prifysgolion Cymru ar flaen y gad ym maes ymchwil.  

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford:

“Heddiw rydyn ni'n dathlu bod Cymru wedi llwyddo i gael cyllid o raglen Horizon 2020. Mae’r rhaglen hon yn gyfle gwerthfawr i fusnesau a phrifysgolion Cymru gymryd rhan flaengar drwy weithio ar brosiectau ymchwil ac arloesi o fri rhyngwladol, sy'n rhoi hwb i’n heconomi ar yr un pryd.  

“Mae’r llwyddiant hwn yn dangos pa mor bwysig yw hi ein bod ni'n parhau i gael mynediad llawn at Horizon 2020 a’r rhaglen fydd yn ei holynu, ar ôl i’r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd.

Byddwn ni’n parhau i bwyso ar y Llywodraeth yn San Steffan i sicrhau bod hyn yn rhan o unrhyw berthynas newydd rhwng y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd ar ôl Brexit.”

Prifysgol Abertawe yw un o'r sefydliadau yng Nghymru sydd wedi llwyddo i ennill cyllid Horizon 2020. Gyda chymorth o bron i €1.5m, mae ei phrosiect QNets yn ymchwilio i sut y gellir harneisio pŵer cyfrifiadurol ffiseg cwantwm ar gyfer prosesu gwybodaeth mewn meysydd megis ffonau clyfar, dysgu peiriannau, a systemau dadansoddi data mawr.

Dywedodd Dr Markus Muller o Brifysgol Abertawe:

“Bydd y cyllid gan Horizon 2020 yn ein helpu i fod ar y blaen yn y gwaith o sefydlu paradeim newydd ar gyfer prosesu gwybodaeth cwantwm.

“Gallai gryfhau'n sylweddol gyfraniad y brifysgol i'r ymchwil Ewropeaidd sy'n datblygu'n gyflym ym maes technolegau cwantwm, gan sefydlu conglfaen newydd yn ein cymdeithas fodern sy'n seiliedig ar wybodaeth." 

Yn ogystal â hyn, mae'r cwmni angori Qioptiq Ltd, sydd wedi ei leoli yn Sir Ddinbych, a Phrifysgol Caerdydd wedi sicrhau €635,000 o gyllid Horizon 2020 ar gyfer gweithio ochr yn ochr â chonsortiwm o 20 o bartneriaid rhyngwladol ar y prosiect MANUELA.

Bydd y prosiect yn datblygu prosesau gweithgynhyrchu haenog mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys yn y diwydiant modurol ac ym meysydd peirianneg awyrofod, ynni a meddygaeth.  

Dywedodd Lee Eccles, prif beiriannydd o Qioptiq Ltd: 

“Mae Qioptiq wrth ei fodd o fod yn rhan o brosiect MANUELA a ariennir gan Horizon 2020. Bydd gwneud cyfraniad ymarferol i'r gwaith o ddatblygu technoleg arloesol fel hon yn helpu i sicrhau bod Qioptiq yn gallu cadw ei safle fel un o'r arloeswyr sy'n arwain y farchnad, gan hybu twf yn y cwmni, yr economi leol ac yng Nghymru.” 

Dywedodd Dr Samuel Bigot o Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd: 

“Bydd cymryd rhan ym mhrosiect MANUELA yn gyfle cyffrous i Brifysgol Caerdydd weithio gyda phartneriaid blaenllaw ledled Ewrop yn y byd diwydiannol a’r byd academaidd, gan weithio ar ddatblygiadau cwbl arloesol mewn dau faes technoleg newydd pwysig, sef deallusrwydd artiffisial ac argraffu 3D.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cyllid 12 Tachwedd 2018 Y De-orllewin Y Canolbarth Y De-ddwyrain Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i