Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
13 Awst 2018
Bydd Prifysgol Bangor yn manteisio ar £2.8m arall o gyllid yr UE ar gyfer canolfan wyddoniaeth ac arloesi newydd i roi hwb i ddiwydiant pysgod cregyn Cymru.
 
08 Awst 2018
Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, yn ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol i siarad am ddau fater pwysig sy’n effeithio ar Gymru, sef Brexit a’r her ariannol sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus.
 
06 Awst 2018
Bydd cyllid yr UE yn helpu i lansio prosiect gwerth £3.5m i brofi technolegau a chynnyrch storio ynni carbon isel newydd, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid.
 
17 Gorffennaf 2018
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn dweud ei bod yn amser inni newid yn sylweddol y ffordd y caiff gwledydd y DU eu hariannu oherwydd Brexit.
 
16 Gorffennaf 2018
Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn croesawu Olivier Cadic, y Seneddwr â chyfrifoldeb dros ddinasyddion Ffrainc sy'n byw dramor, i Gymru.
 
12 Gorffennaf 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi cynllun newydd gwerth £3m a ariennir gan yr UE i helpu cwmnïau i fanteisio ar y farchnad gwybodaeth ddaearyddol sy'n tyfu’n hynod o gyflym.
 
12 Gorffennaf 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi enwau saith aelod newydd o'r Grŵp Cynghori ar Ewrop heddiw.
 
06 Gorffennaf 2018
Heddiw, mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd £2.3m o gyllid ychwanegol gan yr UE yn helpu pobl ifanc i ddilyn gyrfa yn y sectorau gwasanaethau ariannol a gwyddor data.
 
05 Gorffennaf 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  ac Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth yr Alban dros Gysylltiadau Cyfansoddiadol  wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd at Weinidog Brexit Llywodraeth y Deyrnas Unedig.
 
20 Mehefin 2018
Yn ôl canlyniadau diweddaraf Arolwg Cenedlaethol Cymru, mae pobl Cymru yn fodlon â gwasanaethau cyhoeddus ac â'u bywydau bob dydd.
 
15 Mehefin 2018
Mark Drakeford a  Fiona Hyslop, wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd at yr Sajid Javid, yn mynegi eu pryderon ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog yn dilyn Ymadawiad y DU â'r UE.
 
11 Mehefin 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cyhoeddi cynigion heddiw i gael gwared ar ddedfryd o garchar fel cosb am beidio â thalu’r dreth gyngor.
 
30 Mai 2018
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cyhoeddi cynllun gwerth £3.2m i helpu busnesau yng Nghymru i ddatblygu nano a microdechnolegau gwbl arloesol.
 
24 Mai 2018
Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn trafod Brexit mewn digwyddiad gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yng Nghaerdydd.
 
15 Mai 2018
Neithiwr (nos Lun, 14 Mai), gosododd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford flaenoriaethau Cymru ar gyfer y dyfodol wrth i'r DU baratoi i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.
 
14 Mai 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn pwysleisio pwysigrwydd parhau i gydweithio â'r UE i ymchwilio a datblygu ar ôl Brexit.
 
09 Mai 2018
Heddiw, bydd yr Mark Drakeford, yn cyhoeddi cyllid gan yr UE gwerth ar gyfer cynlluniau i helpu pobl ifanc a menywod i wella eu sgiliau a'u rhagolygon cyflogaeth.
 
01 Mai 2018
Mae dau brosiect adeilad yng Nghaergybi wedi elwa ar hwb ariannol gwerth £4.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru a thrwy fuddsoddiad gan yr UE.
 
30 Ebrill 2018
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cyhoeddi dros £260m o gyllid cyfalaf newydd i gefnogi prif ymrwymiadau Llywodraeth Cymru.
 
27 Ebrill 2018
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford £1.4m o gyllid ychwanegol gan yr UE i helpu mwy o weithwyr yn y sector gweithgynhyrchu uwch i ennill sgiliau
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2018
Ll M M I G S S
<< Gor    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i