Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
15 Mawrth 2018
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi heddiw y bydd £5m yn ychwanegol ar gael ar gyfer cynllun rhyddhad ardrethi’r stryd fawr yn 2018-19.
 
15 Mawrth 2018
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford bod Cymru wedi llwyddo i ennill dros €90m o gyllid drwy raglen ymchwil ac arloesi gystadleuol yr UE.
 
08 Mawrth 2018
Bydd Mark Drakeford yn ceisio sicrhau cytundeb â Llywodraethau'r DU a'r Alban ar welliannau i’r Bil i Ymadael â'r UE yng nghyfarfod diweddaraf Cyd-bwyllgor y Gweinidogion ar Ewrop.
 
28 Chwefror 2018
Bydd Brexit ar yr agenda pan fydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn cynnal y derbyniad Gŵyl Dewi blynyddol ac yn cyfarfod Aelodau o Senedd Ewrop ym Mrwsel heddiw ac yfory.
 
23 Chwefror 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford AC wedi cyhoeddi pecyn gwerth £8.3m gyda chefnogaeth yr UE i greu cyfleusterau busnes newydd yn Abertawe, Caerffili ac Aberdâr.
 
21 Chwefror 2018
Heddiw, Mark Drakeford yn cyfarfod â Gweinidog Iwerddon dros Gyllid, Gwariant Cyhoeddus a Diwygio, Paschal Donohue.
 
20 Chwefror 2018
Mae’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford, wedi lansio ail gam cronfa Arloesi i Arbed Llywodraeth Cymru, sy'n werth £5 miliwn.
 
16 Chwefror 2018
Busnesau gweithgynhyrchu Cymru yn elwa ar £8m yn ychwanegol i ehangu cynllun i'w helpu i gael mynediad at arbenigedd o'r radd flaenaf.
 
13 Chwefror 2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r syniad am dreth ar dir gwag i brofi pwerau Deddf Cymru 2014, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford heddiw.
 
30 Ionawr 2018
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn dweud ei fod yn dal i weithio i sicrhau bod y Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd yn cael ei ddiwygio’n foddhaol.
 
30 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi heddiw bod prosiect ymchwil sy’n ceisio annog twf busnesau Cymru yn y sector dyframaethu wedi cael hwb ariannol gwerth £1.4m gan yr UE.
 
26 Ionawr 2018
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi cadarnhau bod y trethi Cymreig cyntaf ers bron i 800 mlynedd yn barod i'w gweithredu.
 
25 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cynnal digwyddiad yn Nantgarw fydd yn denu sefydliadau a busnesau o bob rhan o'r De i drafod buddsoddi rhanbarthol ar ôl Brexit.
 
24 Ionawr 2018
Bydd dros 800 o bobl yn y De yn elwa ar gynllun newydd gwerth £2.5m gyda chefnogaeth yr UE i'w helpu i gael gwaith.
 
22 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi Nodyn Cyngor Caffael a fydd yn parhau â chefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant dur yng Nghymru a'r DU yn ehangach.
 
12 Ionawr 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn cynrychioli Cymru fory (13 Ionawr) yng Nghynhadledd Economaidd Killarney.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i