Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr Ysgrifennydd Cyllid yn annerch mewn digwyddiad ar Gyllid yr UE ar ôl Brexit

Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn annerch cynulleidfa o wleidyddion ac arweinwyr busnes a byrddau iechyd o bob cwr o Gymru ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe, er mwyn trafod beth ddaw yn lle cyllid yr UE ar ôl i'r DU ymadael.
Dydd Gwener 12 Hydref 2018

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar y cyd rhwng Julie James AC a Derek Vaughan ASE. Ymhlith y materion dan sylw bydd sut y dylid gwneud yn iawn am gyllid sy'n dod o'r UE ar hyn o bryd, sut y dylid arfer pwerau sy'n dychwelyd o'r UE yn y dyfodol, a sut y gellid adeiladu ar drefniadau presennol sy'n sicrhau tipyn o reolaeth i Lywodraeth Cymru a'i phartneriaid dros y ffordd y mae cyllid yn cael ei ddefnyddio.

Ymysg y siaradwyr bydd cyn Ysgrifennydd yr Alban, Michael Moore, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Strategol Tata Steel, Deirdre C Fox, a Chadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, yr Athro Andrew Davies.

Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid:

“Drwy ein papur Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit rydym wedi galw ar Lywodraeth y DU i ddarparu pob ceiniog o'r £370m y mae Cymru yn ei gael ar hyn o bryd o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi'r UE a'i ychwanegu at gyllideb flynyddol Llywodraeth Cymru.

"Ni sydd yn y lle gorau i arwain ar fuddsoddi rhanbarthol yng Nghymru. Dros bron i 20 mlynedd rydym wedi magu profiad, gan weithio'n agos gyda rhanbarthau Cymru, busnesau a chymunedau, sy’n gwybod beth sydd ei angen arnynt a'r math o fuddsoddiad fyddai'n fanteisiol iddynt.

"Mae gennym rwydweithiau ar draws Cymru a'r peirianwaith ar lawr gwlad i ddarparu buddsoddiad rhanbarthol yn effeithiol. Yn syml iawn, dydy hyn ddim gan Whitehall ar hyn o bryd, a does dim modd iddyn nhw ei ail-greu.

“Yn yr un modd ag y mae Llywodraeth Cymru yn y lle gorau, gyda'i phartneriaid, i ddarparu polisi cyffredinol i Gymru, mae pob rhanbarth yn y lle gorau i adnabod blaenoriaethau, heriau a chyfleoedd penodol yn eu hardaloedd ac ar gyfer eu pobl.”

Cynhelir y digwyddiad ar Gyllid yr UE ar ôl Brexit rhwng 2:00 a 5:30pm yn yr Athrofa Ymchwil Diogelwch Ynni, Campws y Bae Prifysgol Abertawe.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cyllid 12 Hydref 2018 Brexit Y De-orllewin Y Canolbarth Y De-ddwyrain Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i