Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Defnyddio’r syniad am dreth ar dir gwag i brofi pwerau Deddf Cymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r syniad am dreth ar dir gwag i brofi pwerau Deddf Cymru 2014, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford heddiw.
Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018

Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cabinet yn amlinellu'r camau nesaf i'w cymryd i gynnig treth Gymreig newydd fel rhan o gynllun gwaith polisi treth 2018.

Ers cyhoeddi rhestr fer o bedwar syniad newydd am drethi wrth ochr y Gyllideb Ddrafft ym mis Hydref, bu Llywodraeth Cymru yn edrych ar yr achos dros bob un ohonynt.

Y pedwar syniad am drethi newydd oedd: ardoll gofal cymdeithasol; treth ar dir gwag; treth ar blastig untro a threth ar dwristiaeth.

Er mai'r syniad am dreth ar dir gwag fydd yn cael ei ddefnyddio i brofi pwerau Deddf Cymru, bydd gwaith yn parhau hefyd ar y tri syniad arall.

Daw'r penderfyniad i symud ymlaen â'r syniad am dreth ar dir gwag yn dilyn trafodaeth â sefydliadau rhanddeiliaid, y cyhoedd ac ar draws y llywodraeth.

Dewiswyd treth ar dir gwag gan y byddai hynny'n cymell datblygu mwy amserol, ac oherwydd y gallai helpu i osgoi gweld safleoedd yn dadfeilio, a hybu adfywio.

Dywedodd yr Athro Drakeford:

“Mae tai yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Gallai treth ar dir gwag atal yr arfer o fancio tir a pheidio datblygu tir o fewn yr amserlen ddisgwyliedig.

“Mae ardoll tir gwag Gweriniaeth Iwerddon yn fan cychwyn defnyddiol i ystyried sut gallai treth ar dir gwag weithredu yng Nghymru.

"Mae'r model sydd eisoes yn bodoli yng Ngweriniaeth Iwerddon a ffocws cymharol gyfyng y dreth yn golygu mai dyma'r syniad mwyaf addas o'r pedwar ar y rhestr fer ar gyfer profi Deddf Cymru."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cyllid 13 Chwefror 2018 Y De-orllewin Y Canolbarth Y De-ddwyrain Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i