Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Rhagfyr 2017
Bydd £160m o arian ychwanegol ar gael i lywodraeth leol a’r gwasanaeth iechyd dros y ddwy flynedd nesaf yn sgil y Gyllideb derfynol, sy’n cael ei gosod heddiw.
 
15 Rhagfyr 2017
Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi cael y contract i weithredu’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.
 
12 Rhagfyr 2017
Mae llawer iawn o waith i’w wneud o hyd er mwyn sicrhau bod y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar y telerau cywir.
 
11 Rhagfyr 2017
Ni fydd pobl sy’n prynu tŷ am lai na £180,000 yng Nghymru yn gorfod talu treth o gwbl. Daw hynny yn sgil newidiadau i’r dreth trafodiadau tir a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Cyllid.
 
07 Rhagfyr 2017
Heno bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn tynnu sylw at rai o'r prif faterion y mae Cymru'n eu hwynebu.
 
30 Tachwedd 2017
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford fuddsoddiad newydd gwerth £26m gyda chefnogaeth yr UE i helpu pobl ifanc o bob rhan o Gymru i gael gwaith.
 
22 Tachwedd 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi ymateb i Ddatganiad yr Hydref Llywodraeth y DU heddiw.
 
21 Tachwedd 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn annog Llywodraeth y DU i ymrwymo o'r diwedd i brosiectau seilwaith allweddol yng Nghymru a rhoi eglurder mawr ei angen ynghylch buddsoddiadau'r dyfodol.
 
06 Tachwedd 2017
Heddiw, bu'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn ymweld ag Ysgol Eirias ym Mae Colwyn i glywed barn y disgyblion am y syniad o gyflwyno treth ar ddeunydd plastig untro.
 
26 Hydref 2017
Rhaid i Lywodraeth y DU osod cynlluniau i godi'r cap ar gyflogau sector cyhoeddus a gwyrdroi'r toriadau gwariant sy'n cael eu cynllunio yng Nghyllideb yr Hydref eleni.
 
26 Hydref 2017
Wrth i Ysgrifenyddion Cyllid pedair gwlad y DU gwrdd heddiw, bu Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban yn galw ar Lywodraeth y DU i gefnu ar ei rhaglen gyni ddiffygiol a diangen.
 
25 Hydref 2017
Mae sector ynni morol Cymru wedi cael hwb pellach wrth i £1.2m o gyllid yr UE gael ei fuddsoddi i greu ardal i ddatblygwyr brofi eu technoleg yn Nyfrffordd Aberdaugleddau.
 
17 Hydref 2017
Heddiw bydd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd Cyllid, yn ymweld â Brwsel i gyfarfod â Guy Verhofstadt, yr Aelod o Senedd Ewrop sy’n gweithredu fel negodydd Senedd Ewrop ar Brexit.  
 
16 Hydref 2017
Mae cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion ar Brexit heddiw yn gyfle hanfodol i ailosod y berthynas rhwng Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig, yn ôl yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford
 
06 Hydref 2017
Mae Cymru ac Iwerddon wedi ymuno â'i gilydd mewn menter newydd i ehangu rôl clybiau pêl-droed yn y ddwy wlad.
 
03 Hydref 2017
Heddiw cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, Gyllideb newydd i Gymru gan adlewyrchu pwerau trethu a benthyca newydd Llywodraeth Cymru.
 
03 Hydref 2017
Heddiw , cyhoeddodd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, y trethi Cymreig cyntaf ers bron i 800 mlynedd.
 
01 Hydref 2017
Mae Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru wedi cytuno ar gytundeb dwy flynedd, gwerth £210m, ar gyfer y Gyllideb.
 
22 Medi 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi penodiad Prif Weithredwr cyntaf Awdurdod Cyllid Cymru a phum aelod anweithredol o'r bwrdd heddiw.
 
07 Medi 2017
Heddiw, mae deddfwriaeth yn cyflwyno treth gwarediadau tirlenwi yng Nghymru – un o'r trethi cyntaf i gael ei gwneud yng Nghymru ers bron i 800 mlynedd – wedi cael Cydsyniad Brenhinol.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i