Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Rhagor o arian yr UE i hybu twf a swyddi ym Mhort Talbot  

Bydd £3.5m o arian yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi yng ngham cyntaf datblygiad o bwys i greu canolbwynt busnes newydd yn hen ddociau Port Talbot.  
Dydd Llun 14 Awst 2017

Bydd yr arian yn helpu i ddatblygu tri hectar o dir llwyd, adeiladu ffordd fynediad newydd ac uwchraddio ffordd sy’n bodoli’n barod, a hynny er mwyn datblygu safle cyflogaeth strategol yn yr ardal.

Bydd y prosiect, a fydd para am ddwy flynedd, yn paratoi’r safle ar gyfer buddsoddiad gan fusnesau, gan ddatblygu mwy na 200,000 troedfedd sgwâr o ofod ar gyfer diwydiant a swyddfeydd. Gallai hyn roi lle i tua 1,600 o swyddi.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford: 

“Rwy’n falch fod arian yr UE yn cael ei ddefnyddio unwaith eto i gefnogi prosiect allweddol sy’n hybu seilwaith a thwf economaidd ym Mhort Talbot.

“Dyma garreg filltir gyffrous yn y gwaith o ailddatblygu ardal Glannau Harbwr Port Talbot, a fydd yn creu cyfleoedd busnes a swyddi newydd. Mae’r buddsoddiad yn newyddion gwych i’r ardal ac yn hwb gwerthfawr arall i ysgogi’r economi leol.”

Mae’r buddsoddiad hwn yn natblygiad newydd Glannau’r Harbwr yn dod ar ben y buddsoddiad sylweddol o arian yr UE yn y gwaith o adfywio Port Talbot. Mae hynny’n cynnwys £54m ar gyfer ffordd gyswllt rhwng Glannau’r Harbwr â’r M4; £7.5m ar gyfer canolfan ymchwil peirianneg newydd TIW; a £2.5m ar gyfer canolbwynt trafnidiaeth newydd y dref. 

Dywedodd y Cynghorydd Annette Wingrave, aelod cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros adfywio a datblygu cynaliadwy: 

“Mae hwn yn arian hanfodol a fydd yn galluogi’r cyngor i wireddu ei ddyheadau o ran adfywio Glannau’r Harbwr a’r ardal gyfagos.

“Bydd yn ein galluogi i weddnewid hen ardal y dociau a’i gwneud yn un o safleoedd cyflogaeth strategol pwysicaf y rhanbarth.

“Mae’r safle hwn yn rhan o Ardal Fenter Glannau Port Talbot, a bydd y buddsoddiad ychwanegol yn golygu bod yr ardal yn fwy atyniadol byth i fusnesau a chwmnïau sy’n awyddus i fuddsoddi yma.

“Rydym wedi cael dechrau ardderchog gydag adeilad newydd y Gwasanaethau Llysoedd a’r pentref ymchwil a datblygu ym Mharc Busnes Glannau’r Harbwr, ond bydd hyn yn ein galluogi i fynd ati i fanteisio’n llawn ar y buddsoddiad sydd wedi’i wneud yn Ffordd yr Harbwr, Gorsaf Parcffordd Port Talbot a’r canolbwynt trafnidiaeth newydd.

“Bydd hefyd yn cefnogi’r gwaith adfywio sydd ar y gweill gennym yng nghanol tref Port Talbot trwy raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru, sydd eisoes yn gweddnewid rhannau o’r dref. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’r fwrdeistref sirol.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cyllid 14 Awst 2017 Brexit Yr economi Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i