Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
10 Ebrill 2018
Mae Lesley Griffiths wedi diolch i’r asiantaethau niferus sy’n gyfrifol am y broses o lanhau Marina Caergybi.
 
10 Ebrill 2018
Mae cais am dystiolaeth ar waharddiad ledled y DU ar allforio anifeiliaid byw i'w lladd dramor wedi'i lansio heddiw.
 
09 Ebrill 2018
Gyda phrin flwyddyn i fynd tan Brexit, bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig Lesley Griffiths yn mynd i Seland Newydd yr wythnos hon
 
04 Ebrill 2018
Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn cael £152,575 i helpu gyda gwaith i atgyweirio asedau rheoli perygl llifogydd ar draws y sir a ddifrodwyd gan lifogydd fis Tachwedd diwethaf.
 
31 Mawrth 2018
Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, ei bod yn neilltuo £3.4m i gynnal gwelliannau yn nhri Pharc Cenedlaethol a phum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Cymru.
 
26 Mawrth 2018
Rhaglen gwerth £56 miliwn i wella amddiffynfeydd llifogydd ac erydu arfordirol a chefnogi gweithgarwch rheoli perygl llifogydd ar draws Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.
 
22 Mawrth 2018
Heddiw cyhoeddodd Lesley Griffiths gymorth grant ar gyfer Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd gwerth £1.1 miliwn ar gyfer lladd-dai bach a chanolig yng Nghymru.
 
22 Mawrth 2018
Cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd Hannah Blythyn heddiw fod £600,000 wedi'i neilltuo ar gyfer creu canolfan newydd genedlaethol i fonitro'r arfordir.
 
13 Mawrth 2018
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol Cymru yn cael eu cadw ac na fydd eu swyddogaeth bresennol i gadw a gwella harddwch naturiol yn cael ei gwanhau.
 
08 Mawrth 2018
Ysgrifennydd y Cabinet yn ymweld â Marina Caergybi i weld drosti hi ei hunan y difrod a achoswyd gan dywydd mawr diweddar a Storm Emma.
 
07 Mawrth 2018
Mae pwerau newydd wedi'u cyflwyno i helpu Cyfoeth Naturiol Cymru awdurdodau lleol i fynd i'r afael â gweithgarwch anghyfreithlon yn sector gwastraff, gydag amcangyfrif o gost o £32 miliwn y flwyddyn
 
05 Mawrth 2018
Bydd adroddiad a gyhoeddwyd heddiw ar gyflwr y diwydiant llaeth yng Nghymru yn helpu ffermwyr i wella perfformiad a pha mor gadarn yw eu busnesau, a pharatoi am ddyfodol wedi Brexit
 
01 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod bod aderyn gwyllt marw wedi'i ddarganfod yn y Barri, Bro Morgannwg â'r Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N6 arno.
 
01 Mawrth 2018
Bydd  Lesley Griffiths, heddiw  yn cyhoeddi cynllun peilot gwerth €1.7m i helpu busnesau yng Nghymru ac Iwerddon i arloesi yn sectorau'r gwyddorau bywyd a bwyd a diod.
 
27 Chwefror 2018
Ar Ddydd Gŵyl Dewi, bydd Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo ac arddangos sector bwyd a diod ffyniannus Cymru mewn cyfres o ddigwyddiadau yn Iwerddon, Llundain ac yng Nghymru.
 
27 Chwefror 2018
Ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ailgylchu, drwy gymeradwyo cyllid cyfalaf o £7.5 miliwn i helpu awdurdodau lleol i barhau i wella gwasanaethau ailgylchu.
 
26 Chwefror 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cadarnhaubod taliadau Glastir a Chynllun y Taliad Sylfaenol 2017 yn cael eu prosesu'n gyflymach na blynyddoedd blaenorol.
 
21 Chwefror 2018
Rhoddodd Lesley Griffiths hwb mawr i dîm patrolio pysgodfeydd Cymru heddiw pan lansiodd gwch patrôl cyflym diweddaraf Cymru.
 
20 Chwefror 2018
Mae Lesley Griffiths, heddiw wedi disgrifio'i gweledigaeth ar gyfer rheoli tir yng Nghymru ar ôl Brexit ac mae hi wedi cychwyn sgwrs â'r diwydiant ynghylch sut i'w gwireddu.
 
19 Chwefror 2018
Mae'r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i ddiogelu adnoddau naturiol y môr a chymunedau arfordirol rhag pysgota anghyfreithlon yn nyfroedd Cymru.
 
Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i