Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Ionawr 2019
Gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ddifetha ffermio a'r diwydiannau pysgota yng Nghymru - Lesley Griffiths.
 
14 Ionawr 2019
Gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ddifetha ffermio a'r diwydiannau pysgota yng Nghymru - Lesley Griffiths.
 
11 Ionawr 2019
Rhaid i’r diwydiant pysgota ddechrau paratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb unwaith y bydd y DU yn gadael yr UE – dyna’r neges gan Lesley Griffiths.
 
07 Ionawr 2019
Daeth Rheoliadau ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy, neu SDCau, ar gyfer datblygiadau eiddo newydd yng Nghymru i rym heddiw (7 Ionawr).
 
07 Ionawr 2019
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi heddiw y bydd £5 miliwn sydd ar gael drwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn cael ei ddefnyddio i gael gwared ar y clafr.
 
19 Rhagfyr 2018
Mae bargen gref wedi'i tharo ar gyfer diwydiant pysgota Cymru fydd yn diogelu stociau pysgod Cymru ac yn amddiffyn cymunedau arfordirol, yn ôl Lesley Griffiths
 
11 Rhagfyr 2018
Mae dros 95% o fusnesau fferm wedi derbyn yr hyn y maent wedi ei hawlio o'r Cynllun Taliad Sylfaenol neu geisiadau am fenthyciadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yn ystod wythnos gyntaf cyfnod talu 2018.
 
10 Rhagfyr 2018
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi heddiw [Llun, 10 Rhagfyr] argymhellion adolygiad o'r Cynllun Unedau Cwarantîn, flwyddyn ar ôl ei gychwyn.
 
10 Rhagfyr 2018
Cyhoeddwyd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, £80m i estyn llawer o gytundebau grant gan gynnwys Glastir, Cynhyrchu Cynaliadwy a’r grant Busnes Ffermau.
 
05 Rhagfyr 2018
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi enwi cwch diogelu pysgodfeydd newydd yn swyddogol heddiw ar ôl y cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan.
 
05 Rhagfyr 2018
Mae datblygu lleoedd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl wrth wraidd polisi cynllunio newydd Cymru sy'n cael ei lansio heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.
 
04 Rhagfyr 2018
Mae Hannah Blythyn, y Gweinidog Amgylchedd, wedi cadarnhau pum apwyntiad newydd i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Eryri a Bannau Brycheiniog.
 
29 Tachwedd 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw ei dogfen ategol sy'n cyd-fynd â chynllun y DU ar gyfer mynd i’r afael â chrynodiadau nitrogen deuocsid ar ymyl y ffordd yng Nghymru.
 
28 Tachwedd 2018
Bydd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, yn lansio'r ymgyrch Ail-lenwi Caerdydd heddiw, fydd yn ei gwneud yn haws i gael dŵr tap am ddim mewn mannau cyhoeddus ledled y ddinas.
 
27 Tachwedd 2018
Mae’r Prif Swyddogion Milfeddygol ledled y DU yn annog pawb sy’n cadw dofednod i weithredu’n syth er mwyn lleihau’r perygl o glefyd dros y gaeaf.
 
26 Tachwedd 2018
Mae Lesley Griffiths wedi cadarnhau y bydd y Cynllun Taliadau Sylfaenol yn parhau heb newid yn 2020 i gynorthwyo ffermwyr o Gymru i newid i Raglen Rheoli Tir newydd wedi Brexit.
 
21 Tachwedd 2018
Mae Hannah Blythyn wedi cyhoeddi wyth o brosiectau newydd heddiw ledled Cymru i leihau gwastraff a chynyddu faint o ddeunydd yr ydym yn eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu.
 
20 Tachwedd 2018
Cyflwyno rheoliadau i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol ar lefel Cymru Gyfan yw’r peth iawn a chyfrifol i’w wneud.
 
20 Tachwedd 2018
Daeth bron i hanner y trydan a ddefnyddiwyd yng Nghymru yn 2017 o ynni adnewyddadwy, medd adroddiad newydd.
 
16 Tachwedd 2018
Mae Hannah Blythyn wedi ymweld â chychod gwenyn newydd sydd wedi'u gosod yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd. 
 
Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i