Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
13 Gorffennaf 2018
ae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd yn llacio rhagor o reolau Glastir dros dro, er mwyn helpu ffermwyr a pherchenogion tir sy'n rhan o'r cynllun ar ôl i'r cyfnod hir o dywydd sych.
 
13 Gorffennaf 2018
Heddiw, lansiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, ymgynghoriad ar leihau allyriadau carbon a newid i economi carbon isel yng Nghymru.
 
10 Gorffennaf 2018
Mae Lesley Griffiths, wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar Raglen Rheoli Tir newydd i gefnogi ffermwyr ar ôl Brexit, i gymryd lle'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).
 
06 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 'rhanddirymiadau', llacio rhwymedigaethau dros dro, er mwyn cynorthwyo ffermwyr a thirfeddianwyr Glastir yn ystod yr cyfnod hir yma o dywydd sych.
 
06 Gorffennaf 2018
Mae Hannah Blythyn wedi rhoi hwb mawr i drigolion a busnesau Llanelwy ar ôl cyflwyno'n swyddogol gynllun, sydd werth £6 miliwn, i atal llifogydd yn y ddinas.
 
05 Gorffennaf 2018
Heddiw, mae uwchgynhadledd wedi'i chynnal yn Llundain rhwng pedair cenedl y DU i drafod cynlluniau ar gyfer cyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd ledled y DU.
 
03 Gorffennaf 2018
Bydd prosiect newydd gwerth £1 miliwn i farchnata Bwyd Môr yng Nghymru ac yn rhyngwladol yn helpu i roi sail gadarn er mwyn i'r diwydiant ffynnu mewn byd ar ôl Brexit.
 
02 Gorffennaf 2018
Heddiw, agorodd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru i beidio a chefnogi  rhoi trwyddedau newydd ar gyfer codi petrolewm yng Nghymru.
 
30 Mehefin 2018
Bydd gwaharddiad ar ficrobelenni plastig mewn cynhyrchion i'w rinsio i ffwrdd yn dod i rym yng Nghymru heddiw.
 
28 Mehefin 2018
Mae astudiaeth o hynt gwaith cenedlaethau'r DU i fabwysiadu polisïau i ddod yn 'economïau cylchol' wedi dod i'r casgliad bod Cymru yn sgorio'n uwch na gweddill y DU.
 
26 Mehefin 2018
Heddiw, bydd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, yn lansio ‘Coetiroedd i Gymru’, y strategaeth ddiwygiedig ar gyfer coetiroedd a choed i Gymru.
 
19 Mehefin 2018
Bydd pleidlais yn cael ei chynnal yn y Senedd heddiw ar gynigion Llywodraeth Cymru i wahardd microbelenni yng Nghymru.
 
19 Mehefin 2018
Heddiw, mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi amlinellu cyfres o gamau er mwyn gwella mwy ar safonau lles anifeiliaid anwes yng Nghymru.
 
18 Mehefin 2018
Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cyhoeddi bod pecyn cymorth gwerth miliynau o bunnoedd ar gael i helpu'r diwydiant bwyd yng Nghymru baratoi ar gyfer Brexit.
 
15 Mehefin 2018
O 18 Mehefin bydd cyfyngiadau cyflymder 50 milltir yr awr ynghyd â mesurau eraill yn cael eu cyflwyno mewn pum lleoliad ar ffyrdd Cymru er mwyn gwella ansawdd aer ac achub bywydau.  
 
11 Mehefin 2018
Mae teithwyr yn Paddington yn mynd i gael cyfle i flasu ac i brynu rhai o'r cynhyrchion bwyd a diod gorau o Gymru mewn sioe a fydd yn cael ei chynnal yn yr orsaf ddydd Iau, 14 Mehefin.
 
07 Mehefin 2018
Heddiw bydd Lesley Griffiths a Alun Cairns, yn cynnal cyfarfod Brexit allweddol gyda ffermwyr, y diwydiant pysgota a busnesau.
 
05 Mehefin 2018
Bydd dŵr yfed am ddim ar gael ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, yn unol â chynlluniau Llywodraeth Cymru i sicrhau bod mwy o gyfleoedd ar gael i yfed dŵr er mwyn lleihau’r defnydd o boteli untro
 
04 Mehefin 2018
A Brexit lai na blwyddyn i ffwrdd, mae Lesley Griffiths, yn ymweld â Chatalonia a Gwlad y Basg i hyrwyddo diwydiant bwyd a diod Cymru ac i ddysgu o lwyddiant sectorau’r gwledydd hynny.
 
25 Mai 2018
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cadarnhau heddiw bod Parth Atal Ffliw Adar Cymru Gyfan i ddod i ben ar unwaith
 
Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i