Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
24 Medi 2018
Mae Christianne Glossop yn atgoffa ffermwyr moch ei bod yn anghyfreithlon rhoi sbarion cegin, gwastraff arlwyo a chig a chynnyrch cig yn fwyd i foch rhag dod â chlwy Affricanaidd y moch i'r DU.
 
20 Medi 2018
Mynd i'r afael â newid hinsawdd oedd ar ben yr agenda wrth i  Lesley Griffiths, gwrdd ag arweinwyr cenedlaethol ac is-genedlaethol yn yr Uwchgynhadledd Newid Hinsawdd yng Nghaliffornia.
 
19 Medi 2018
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi cyhoeddi penodiad Martin Buckle fel Cadeirydd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol.
 
12 Medi 2018
Mae Lesley Griffiths wedi dweud bod y Bil Amaethyddiaeth, a gyflwynwyd yn Senedd y DU heddiw, yn gam pwysig ymlaen a fydd yn galluogi Llywodraeth Cymru i gefnogi ffermwyr yng Nghymru ar ôl Brexit.
 
07 Medi 2018
Mae Lesley Griffiths, wedi ysgrifennu llythyr at ffermwyr sy'n derbyn taliadau o dan Bolisi Amaethyddol Cyffredin yr UE er mwyn egluro pam na fydd Cynllun y Taliad Sylfaenol yn addas ar ôl Brexit.
 
03 Medi 2018
Ddydd Llun, bydd pum cwmni o Gymru yn ymuno â thaith fasnach Llywodraeth Cymru  i Hong Kong i ddangos y gorau o fwyd môr Cymru yn Seafood Expo Asia 2018.
 
23 Awst 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cyhoeddi heddiw ei bod am ddarparu benthyciad newydd i helpu ffermwyr fydd ddim yn cael eu taliad BPS ar ddiwrnod un.
 
22 Awst 2018
Wythnos cyn i gyfnod ymgeisio diweddaraf ddod i ben, mae Lesley Griffiths wrthi’n annog pobl ifanc i ddysgu mwy am y cynllun Ymsefydlu mewn Amaeth i Bobl Ifanc ac ystyried ymgeisio.
 
14 Awst 2018
Ar ddechrau Sioe Sir Benfro mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bydd cyfnod newydd Grant Cynhyrchu Cynaliadwy, werth £6 miliwn, yn dechrau ym mis Medi i fynd i’r afael â storio maethynnau ar y fferm.
 
01 Awst 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw ei mesurau a'i hopsiynau diweddaraf ar gyfer ffermwyr i'w helpu â'u busnesau yn ystod y cyfnod hir hwn o dywydd sych.
 
27 Gorffennaf 2018
Er mwyn nodi'r ffaith ei bod yn wythnos Parciau Cenedlaethol, mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi cyhoeddi y bydd tri Pharc Cenedlaethol Cymru yn cael yr un faint o gyllid â'r llynedd.  
 
26 Gorffennaf 2018
Heddiw, cyhoeddwyd mai dau ffermwr ifanc, Annie James o Sir Gaerfyrddin a Teleri Fielden o Wrecsam, yw cyd-enillwyr Gwobr Goffa Brynle Williams.
 
25 Gorffennaf 2018
Bydd Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn derbyn £46,000 i hyrwyddo Iechyd a Diogelwch o fewn y sector amaethyddol a choedwigaeth, meddai Lesley Griffiths heddiw.
 
23 Gorffennaf 2018
Mae Lesley Griffiths wedi datgan y bydd Sioe eleni yn chwarae rhan allweddol yn y sgwrs genedlaethol ar ddyfodol cymorth i ffermwyr yng Nghymru.
 
19 Gorffennaf 2018
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd pecyn cymorth gwerth £7.3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y sector bwyd-amaeth ac i helpu busnesau.
 
18 Gorffennaf 2018
Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths fod Llywodraeth Cymru eisoes yn cydweithio â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru i lunio cynllun gweithredu newydd i’r Diwydiant.
 
13 Gorffennaf 2018
Heddiw, lansiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, ymgynghoriad ar leihau allyriadau carbon a newid i economi carbon isel yng Nghymru.
 
13 Gorffennaf 2018
ae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd yn llacio rhagor o reolau Glastir dros dro, er mwyn helpu ffermwyr a pherchenogion tir sy'n rhan o'r cynllun ar ôl i'r cyfnod hir o dywydd sych.
 
10 Gorffennaf 2018
Mae Lesley Griffiths, wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar Raglen Rheoli Tir newydd i gefnogi ffermwyr ar ôl Brexit, i gymryd lle'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).
 
06 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 'rhanddirymiadau', llacio rhwymedigaethau dros dro, er mwyn cynorthwyo ffermwyr a thirfeddianwyr Glastir yn ystod yr cyfnod hir yma o dywydd sych.
 
Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2018
Ll M M I G S S
<< Aws    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i