Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Tachwedd 2018
Mae Hannah Blythyn wedi ymweld â chychod gwenyn newydd sydd wedi'u gosod yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd. 
 
14 Tachwedd 2018
Bydd yn ofynnol i ddatblygiadau eiddo newydd ddefnyddio Systemau Draenio Cynaliadwy, neu SDCau, o’r flwyddyn nesaf ymlaen, yn dilyn rheoliadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.
 
14 Tachwedd 2018
Heddiw, mae Lesley Griffiths wedi cadarnhau y bydd rheoliadau yn cael eu cyflwyno ar gyfer Cymru gyfan y gwanwyn nesaf i warchod ansawdd dŵr rhag llygredd amaethyddol.
 
09 Tachwedd 2018
Mae Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi cyhoeddi prosiect heddiw i blannu coed newydd i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, cyn Sul y Cofio penwythnos yma.
 
06 Tachwedd 2018
Mae Lesley Griffiths yn gobeithio y gall fachu'r diwydiant i gefnogi Blwyddyn Ryngwladol yr Eog i roi hwb i'r ymdrechion i ddiogelu'r pysgodyn.
 
06 Tachwedd 2018
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi ymgynghoriad yn y Flwyddyn Newydd ar effaith gwahardd gwerthu cŵn a chathod bach trwy drydydd parti.
 
31 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hystadegau blynyddol ar gyfer dŵr ymdrochi heddiw, gyda phob ardal ddynodedig ar gyfer ymdrochi yng Nghymru yn cyrraedd safonau ansawdd dŵr yr UE.
 
31 Hydref 2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi ffermwyr wedi Brexit, ond mewn ffordd llawer fwy doeth, dyna oedd y neges gan Lesley Griffiths i gynhadledd flynyddol NFU Cymru.
 
30 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn rhoi cymorth ariannol i Gyngor Sir Ynys Môn i gwblhau gwaith adfer ar dir halogedig yn ystad Craig-y-Don yn Amlwch. 
 
30 Hydref 2018
Mae Lesley Griffiths yn annog ffermwyr i wneud cais am gymorth drwy brosiect newydd i wella iechyd buchesi a hyrwyddo cynaliadwyedd y diwydiant llaeth yn y dyfodol.
 
29 Hydref 2018
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi heddiw fod pum aelod newydd wedi'u penodi i Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru.
 
23 Hydref 2018
Gydag ond wythnos i fynd tan y daw'r ymgynghoriad Brexit a'n Tir i ben, mae Lesley Griffiths, yn pwyso ar ffermwyr ledled Cymru i fanteisio ar y cyfle i ddweud eu dweud.
 
23 Hydref 2018
Heddiw, bydd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, yn cyhoeddi mesurau newydd i ychwanegu at lwyddiant Cymru ac i wella’r cyfraddau ailgylchu ymhellach.
 
22 Hydref 2018
Bydd busnesau bwyd a diod o Gymru, sy'n amrywio o gaws o wahanol flas i rawnfwydydd, yn chwarae rhan flaenllaw yn un o ddigwyddiadau masnach mwyaf y byd ym Mharis yr wythnos hon. 
 
19 Hydref 2018
Mae Dr Beynon's Bug Farm, atyniad i ymwelwyr a chanolfan ymchwil, wedi sefydlu a chydlynu y prosiect arweiniodd at roi statws Caru Gwenyn i Dyddewi.
 
19 Hydref 2018
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru'n cefnogi prosiect ymchwil newydd ynghylch sbwriel y môr.
 
16 Hydref 2018
Mae Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi heddiw bod Syr David Henshaw wedi'i benodi fel Cadeirydd Dros-dro Cyfoeth Naturiol Cymru am 12 mis, gan ddechrau ar 1 Tachwedd.
 
15 Hydref 2018
Heddiw cyhoeddodd Lesley Griffiths y bydd profion ychwanegol yn cael eu cynnal ar fuchesi cyffiniol yn Ardal TB Canolradd y Gogledd yn dilyn cynnydd sydyn yn nifer yr achosion o TB.
 
15 Hydref 2018
Mae Llywodraethau Cymru a’r Alban wedi mynegi gofid mawr ynghylch cynlluniau Llywodraeth y DU i gyfnewid ETS yr UE am dreth garbon os na cheir cytundeb Brexit.
 
Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2018
Ll M M I G S S
<< Hyd    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i