Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Rhagfyr 2018
Mae bargen gref wedi'i tharo ar gyfer diwydiant pysgota Cymru fydd yn diogelu stociau pysgod Cymru ac yn amddiffyn cymunedau arfordirol, yn ôl Lesley Griffiths
 
11 Rhagfyr 2018
Mae dros 95% o fusnesau fferm wedi derbyn yr hyn y maent wedi ei hawlio o'r Cynllun Taliad Sylfaenol neu geisiadau am fenthyciadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yn ystod wythnos gyntaf cyfnod talu 2018.
 
10 Rhagfyr 2018
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi heddiw [Llun, 10 Rhagfyr] argymhellion adolygiad o'r Cynllun Unedau Cwarantîn, flwyddyn ar ôl ei gychwyn.
 
10 Rhagfyr 2018
Cyhoeddwyd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, £80m i estyn llawer o gytundebau grant gan gynnwys Glastir, Cynhyrchu Cynaliadwy a’r grant Busnes Ffermau.
 
05 Rhagfyr 2018
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi enwi cwch diogelu pysgodfeydd newydd yn swyddogol heddiw ar ôl y cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan.
 
05 Rhagfyr 2018
Mae datblygu lleoedd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl wrth wraidd polisi cynllunio newydd Cymru sy'n cael ei lansio heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.
 
04 Rhagfyr 2018
Mae Hannah Blythyn, y Gweinidog Amgylchedd, wedi cadarnhau pum apwyntiad newydd i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Eryri a Bannau Brycheiniog.
 
29 Tachwedd 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw ei dogfen ategol sy'n cyd-fynd â chynllun y DU ar gyfer mynd i’r afael â chrynodiadau nitrogen deuocsid ar ymyl y ffordd yng Nghymru.
 
28 Tachwedd 2018
Bydd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, yn lansio'r ymgyrch Ail-lenwi Caerdydd heddiw, fydd yn ei gwneud yn haws i gael dŵr tap am ddim mewn mannau cyhoeddus ledled y ddinas.
 
27 Tachwedd 2018
Mae’r Prif Swyddogion Milfeddygol ledled y DU yn annog pawb sy’n cadw dofednod i weithredu’n syth er mwyn lleihau’r perygl o glefyd dros y gaeaf.
 
26 Tachwedd 2018
Mae Lesley Griffiths wedi cadarnhau y bydd y Cynllun Taliadau Sylfaenol yn parhau heb newid yn 2020 i gynorthwyo ffermwyr o Gymru i newid i Raglen Rheoli Tir newydd wedi Brexit.
 
21 Tachwedd 2018
Mae Hannah Blythyn wedi cyhoeddi wyth o brosiectau newydd heddiw ledled Cymru i leihau gwastraff a chynyddu faint o ddeunydd yr ydym yn eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu.
 
20 Tachwedd 2018
Cyflwyno rheoliadau i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol ar lefel Cymru Gyfan yw’r peth iawn a chyfrifol i’w wneud.
 
20 Tachwedd 2018
Daeth bron i hanner y trydan a ddefnyddiwyd yng Nghymru yn 2017 o ynni adnewyddadwy, medd adroddiad newydd.
 
16 Tachwedd 2018
Mae Hannah Blythyn wedi ymweld â chychod gwenyn newydd sydd wedi'u gosod yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd. 
 
14 Tachwedd 2018
Bydd yn ofynnol i ddatblygiadau eiddo newydd ddefnyddio Systemau Draenio Cynaliadwy, neu SDCau, o’r flwyddyn nesaf ymlaen, yn dilyn rheoliadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.
 
14 Tachwedd 2018
Heddiw, mae Lesley Griffiths wedi cadarnhau y bydd rheoliadau yn cael eu cyflwyno ar gyfer Cymru gyfan y gwanwyn nesaf i warchod ansawdd dŵr rhag llygredd amaethyddol.
 
09 Tachwedd 2018
Mae Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi cyhoeddi prosiect heddiw i blannu coed newydd i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, cyn Sul y Cofio penwythnos yma.
 
06 Tachwedd 2018
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi ymgynghoriad yn y Flwyddyn Newydd ar effaith gwahardd gwerthu cŵn a chathod bach trwy drydydd parti.
 
06 Tachwedd 2018
Mae Lesley Griffiths yn gobeithio y gall fachu'r diwydiant i gefnogi Blwyddyn Ryngwladol yr Eog i roi hwb i'r ymdrechion i ddiogelu'r pysgodyn.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i