Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn suo

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi ymweld â chychod gwenyn newydd sydd wedi'u gosod yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd. Maent yn rhan o rwydwaith o gychod gwenyn a osodwyd ar ben prif adeiladau canol y ddinas.
Dydd Gwener 16 Tachwedd 2018

Mae naw cwch gwenyn newydd wedi cael eu gosod ar do'r swyddfeydd ym Mharc Cathays. Mae'r cychod gwenyn yn rhan o Pharmabees, prosiect gan Brifysgol Caerdydd sydd wedi ennill gwobrau ac sydd am gynnal cymuned o wenyn ar adeiladau yng nghanol y ddinas. Mae cychod gwenyn eraill ar doeon Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Canolfan Siopa Dewi Sant, adeiladau Prifysgol Caerdydd ac ym Mharc Bute. 

Bydd pob cwch yn gartref i hyd at 50,000 o wenyn yn ystod yr haf ac yn cael ei reoli gan wenynwyr lleol. Mae gan Lywodraeth Cymru wenynfeydd hefyd yn ei swyddfeydd ym Merthyr Tudful, Cyffordd Llandudno ac Aberystwyth, ynghyd â phrosiectau eraill yn ymwneud â bioamrywiaeth ar ei hystad. 

Mae'r fenter yn rhan o nifer o brosiectau bioamrywiaeth sy’n rhan o Gynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Pryfed Peillio yng Nghymru. Mae peillio yn hanfodol hefyd er mwyn cynhyrchu cnydau ac yn werth mwy na £690 miliwn i amaethyddiaeth yn y DU bob blwyddyn. Mae llawer o flodau gwyllt hefyd yn dibynnu ar bryfed peillio er mwyn atgynhyrchu.

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn:

“Mae gwenyn yn rhan hollbwysig o'r gadwyn fwyd, gan beillio amrywiaeth enfawr o blanhigion a'u helpu i ffynnu, Ond rydyn ni wedi gweld poblogaethau gwenyn yn crebachu yn ystod y blynyddoedd diwethaf a rhaid inni weithredu i wrthdroi'r tueddiadau hynny. 

“Mae'n Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio yng Nghymru yn nodi sut byddwn ni'n darparu cynefinoedd amrywiol, cysylltiedig a llawn blodau ar gyfer pryfed peillio ac yn codi ymwybyddiaeth am eu pwysigrwydd. 

“Mae gosod cychod gwenyn ar adeiladau cyhoeddus yn un ffordd o dynnu sylw at bwysigrwydd pryfed peillio, ac mae'r ffaith eu bod yn cynhyrchu mêl bendigedig yn fantais ychwanegol!” 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cynllun gweithredu ar gyfer pryfed peillio

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 16 Tachwedd 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i