Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Lesley Griffiths yn ymweld â Marina Caergybi i weld difrod Storm Emma

Bydd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, yn ymweld â Marina Caergybi heddiw i weld drosti hi ei hunan y difrod a achoswyd gan dywydd mawr diweddar a Storm Emma.
Dydd Iau 08 Mawrth 2018

Yn ystod yr ymweliad, bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfarfod â chynrychiolwyr o’r Marina,  Awdurdod yr Harbwr a Chyfoeth Naturiol Cymru i glywed sut y mae’r gwaith adfer yn mynd rhagddo.

Cafodd dros 80 o longau a chychod eu difrodi ac mae trawstiau wedi’u gosod i sicrhau nad yw diesel a gweddillion yn gallu cael eu golchi i’r môr o’r harbwr. 

Gan siarad cyn yr ymweliad, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet: 

"Roedd gweld y difrod ym Marina Caergybi’n dorcalonnus a dw i’n cydymdeimlo’n ddiffuant â’r holl unigolion a busnesau a ddioddefodd. Dyna pam yr oeddwn am ymweld â’r Marina heddiw, i weld drosof fi fy hunan y difrod a achoswyd a’r effaith ar y gymuned a’r amgylchedd lleol.

“Mae’r Marina, â chefnogaeth Awdurdod yr Harbwr a Chyfoeth Naturiol Cymru, yn gweithio’n galed i asesu’r difrod a achoswyd gan y stormydd a bwrw ati i adfer yr harbwr a dw i’n cael gwybod am y sefyllfa yn rheolaidd. 

“Yn sicr, mae’r difrod wedi achosi trallod, ac mae hefyd oblygiadau ariannol. Dw i’n annog unrhyw un yr effeithiwyd arno i gysylltu â’i yswiriwr os nad yw eisoes wedi gwneud hynny.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 08 Mawrth 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2018
Ll M M I G S S
<< Gor    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i