Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£700,000 ar gyfer gwella amddiffynfeydd llifogydd yn y Mwmbwls

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi cymeradwyo bron i £700,000 er mwyn mynd gam ymhellach i warchod un o bentrefi glan môr mwyaf poblogaidd De Cymru, sef y Mwmbwls, rhag llifogydd.
Dydd Gwener 19 Ionawr 2018

Bydd y £682,500 gan Lywodraeth Cymru’n cyfrannu 75% tuag at gost cynnal gwaith dylunio manwl ar gyfer cynllun amddiffyn rhag llifogydd er mwyn lleihau’r perygl llifogydd a’r perygl o ran erydu arfordirol i’r Mwmbwls.   

Yr opsiwn a ffefrir gan y Cyngor yw gwella’r amddiffynfeydd arfordirol a lledu’r promenâd, gan greu manteision hamdden, twristiaeth ac iechyd a lleihau’r perygl i gartrefi a busnesau.    

Unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau mae’r arfarniad wedi dod i’r casgliad y bydd 124 eiddo’n elwa ar unwaith arno, ac y bydd 147 eiddo’n elwa arno erbyn 2118, yn sgil effeithiau’r newid yn yr hinsawdd a’r cynnydd cysylltiedig yn lefel y môr.

Dywedodd Hannah Blythyn:

“Un o brif flaenoriaethau’r Llywodraeth yw lleihau’r perygl o lifogydd sy’n deillio o gynnydd yn lefel y môr a’r newid yn yr hinsawdd. Mae’r cyllid hwn a fydd yn cyfrannu at gost y gwaith dylunio yn helpu i sicrhau bod y Mwmbwls gam yn nes at gynllun sylweddol i warchod yr arfordir. Rwy’n siŵr y bydd y trigolion lleol a’r ymwelwyr yn croesawu cynllun o’r fath.

“Rydym yn cydweithio ag awdurdodau lleol arfordirol ar draws Cymru, gan fuddsoddi hyd at £150 miliwn er mwyn lleihau’r peryglon rydym yn eu hwynebu yn sgil cynnydd yn lefel y môr a’r newid yn yr hinsawdd. Mae’r cyllid hwn yn ategu’r buddsoddiad cyfalaf arall gwerth £151 miliwn mewn gwaith rheoli’r perygl llifogydd a fydd yn digwydd yn ystod cyfnod y Llywodraeth hon.”

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Abertawe ar gyfer Gwasanaethau’r Amgylchedd, y Cynghorydd Mark Thomas: 

“Rydym yn falch iawn fod ein partneriaid yn Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyfraniad ariannol sylweddol ar gyfer y prosiect cyffrous hwn. Golyga’r arian hwn y gallwn bellach fynd ati i ddatblygu dyluniad manwl ar gyfer y cynllun.”

“Bydd yn amddiffyn eiddo gerllaw’r môr sy’n wynebu perygl llifogydd a hefyd yn mynd i’r afael ag erydu arfordirol er budd cenedlaethau’r dyfodol. Bydd hefyd yn creu cyfle i ehangu a gwella rhannau o’r promenâd ar yr un pryd er mwynhad y trigolion a’r ymwelwyr.”
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 19 Ionawr 2018 Amddiffyn rhag llifogydd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i