Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ni fydd newidiadau i’r Tirweddau Dynodedig, meddai’r Gweinidog

Mae Hannah Blythyn, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, wedi cadarnhau y bydd holl Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol Cymru yn cael eu cadw ac na fydd eu swyddogaeth bresennol i gadw a gwella harddwch naturiol yn cael ei gwanhau.
Dydd Mawrth 13 Mawrth 2018

Wrth siarad ag ACau heddiw, cadarnhaodd y Gweinidog y bydd y broses o adolygu’r tirweddau dynodedig, sydd ar waith ers 2013, yn dirwyn i ben a chaiff y datganiad polisi ei gyhoeddi yn y misoedd nesaf.

Ym mis Mai 2017, cyhoeddodd Gweithgor Tirweddau’r Dyfodol dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas adolygiad o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru.

Sefydlwyd y Grŵp i ystyried y 69 o argymhellion amrywiol eu cwmpas ar ddyfodol tirweddau dynodedig Cymru a nodwyd yn Adroddiad Marsden.

Mewn cyfarfod llawn ym mis Mehefin y llynedd, codwyd cwestiwn ynghylch a fyddai tirweddau dynodedig Cymru yn ddiogel yn y dyfodol o dan Lywodraeth bresennol Cymru. Heddiw, yr oedd y Gweinidog yn awyddus i roi sicrwydd i’r holl bartïon sydd â diddordeb na fydd Llywodraeth Cymru yn newid dibenion y Parciau Cenedlaethol na’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Mewn Datganiad Llafar yn y Senedd, dywedodd Hannah Blythyn:

“Mae’r tirweddau dynodedig wedi bod o dan adolygiad ers ymgynghori ar ddatganiad polisi drafft yn 2013.

“Heddiw, dw i am ateb rhai o’r prif gwestiynau ynghylch safbwynt y Llywodraeth a rhoi cyfle i’r Cynulliad gael gwybod am fy mlaenoriaethau cyn imi gyhoeddi datganiad polisi yn y misoedd nesaf a fydd yn dod â’r broses adolygu i ben.

“Dw i’n croesawu’r adolygiadau a’r adroddiadau trylwyr a diddorol gan yr Athro Marsden a’i banel a’r Arglwydd Dafydd Elis Thomas a’r Gweithgor Tirweddau’r Dyfodol.

“Mae’r broses adolygu wedi arwain at ffordd newydd o weithio rhwng Parciau, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a rhanddeiliaid. Bellach, maent yn deall yn well sut i gydweithio i wireddu’r blaenoriaethau cenedlaethol.

“Fy mlaenoriaeth dros y misoedd nesaf fydd cydweithio ag Awdurdodau’r Parciau a phartneriaid yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol ar ein strategaeth bresennol ar gyfer ecosystemau a thirweddau gan gydnabod, ar yr un pryd, gwerth parhaus eu diben gwreiddiol.

“Dw i wedi ymrwymo i sicrhau bod ein pobl a’n cymunedau’n gwerthfawrogi prydferthwch yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a’r Parciau Cenedlaethol a bod ein tirweddau dynodedig yn gallu cynnal ecosystemau amrywiol, cymunedau bywiog a chadarn, a chyfleoedd i holl bobl Cymru fwynhau hamdden awyr agored.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 13 Mawrth 2018 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i