Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Rhagfyr 2017
Yn ystod ei hymweliad â phencadlys Iceland Food Limited yng Nglannau Dyfrdwy ddoe, dywedodd Hannah Blythyn eto am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â gwastraff bwyd.
 
18 Rhagfyr 2017
Mae ceidwaid moch yn cael eu hatgoffa i beidio â rhoi crafion cegin i'w hanifeiliaid rhag lledaenu clefyd anifeiliaid.
 
14 Rhagfyr 2017
Mae cynllun trwyddedu newydd ar gyfer Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid yng Nghymru i gael ei ddatblygu, meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.
 
13 Rhagfyr 2017
Mae cytundeb ar gyfer diwydiant pysgota Cymru wedi cael ei sicrhau a fydd yn diogelu stoc pysgod Cymru, yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.
 
13 Rhagfyr 2017
Mynd i'r afael â llygredd nitradau o amaethyddiaeth a gwella ansawdd dŵr ar lefel Cymru gyfan.
 
12 Rhagfyr 2017
Bydd mesurau a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth 12 Rhagfyr) yn cryfhau lles anifeiliaid yng Nghymru, yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.
 
12 Rhagfyr 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cyhoeddi heddiw dargedau dileu TB cenedlaethol a thargedau interim ar gyfer pob rhanbarth TB. 
 
08 Rhagfyr 2017
Bydd cerddwyr yn y Gogledd yn gallu mwynhau mwy o ardaloedd yn yr awyr agored ar ôl i Weinidog yr Amgylchedd agor rhan newydd o Lwybr Arfordir Cymru.
 
07 Rhagfyr 2017
Mae Cymru yn gwneud cynnydd da tuag at ei thargedau uchelgeisiol ar gyfer ynni glân.
 
06 Rhagfyr 2017
Mae Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Blaengwrach i longyfarch y disgyblion ar eu llwyddiant wrth ailgylchu.    
 
05 Rhagfyr 2017
Awydd Llywodraeth Cymru i arwain y gwaith o fynd i’r afael â llygredd aer trwy gyhoeddi pedwar mesur i geisio gwella ansawdd yr aer yng Nghymru.  
 
29 Tachwedd 2017
Bu Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd yn ymweld â rhai o goetiroedd prydferthaf Gogledd Cymru heddiw pan welodd rai o goed hynaf Cymru ac un o’n wiwerod coch prin.
 
29 Tachwedd 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn arwain yr apêl ar i Lywodraeth y DU wneud mwy i gefnogi datblygiadau ynni'r haul ac ynni'r gwynt ar y tir.
 
27 Tachwedd 2017
Heddiw, ar ddiwrnod agoriadol Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, bydd Lesley Griffiths yn gofyn i’r diwydiant amaethyddiaeth ganolbwyntio ar droi heriau Brexit yn gyfleoedd.
 
20 Tachwedd 2017
Cyn ei digwyddiad swyddogol cyntaf, mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn wedi trafod ei hymrwymiad i weithio gyda sefydliadau amgylcheddol ledled Cymru.
 
16 Tachwedd 2017
Bydd carreg filltir bwysig yn cael ei chyrraedd heddiw o ran y datblygiadau yng Nghymru yn dilyn datganoli, gyda chyflwyno protocol dŵr ar gyfer Cymru a Lloegr.
 
03 Tachwedd 2017
Mae 8 o bob 10 siopwr yng Nghymru'n credu bod bwyd a diod o Gymru o Ansawdd Gwych, yn Blasu'n Wych ac y bydden nhw wastad yn prynu cynnyrch o Gymru pe bai'r pris yn iawn.
 
02 Tachwedd 2017
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, yn atgoffa pawb sy'n cadw dofednod o bwysigrwydd bioddiogelwch effeithiol a chadw eu llygaid ar agor am arwyddion Ffliw'r Adar y gaeaf hwn.
 
01 Tachwedd 2017
Mae Cynghorau yng Nghymru bellach yn gallu codi dirwy ar gyfer achosion o dipio anghyfreithlon.
 
31 Hydref 2017
Mae ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod 99% o ddyfroedd ymdrochi Cymru wedi cydymffurfio â safonau uchel Ewrop.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i