Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Lesley Griffiths yn cyhoeddi £1 miliwn i amddiffyn cartrefi yn Nwyrain Rhyl rhag llifogydd

Bydd ail gam y cynlluniau i wella amddiffynfeydd arfordirol ar gyfer lleihau’r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol i 470 o gartrefi yn Nwyrain Rhyl yn cychwyn ar ôl i Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig gyhoeddi y bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cael dros £1 miliwn.
Dydd Gwener 13 Hydref 2017

Defnyddir yr arian ar gyfer gwaith dylunio’r cynllun i amddiffyn yr arfordir.

Rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ym mis Medi 2019 a bydd yn cynnwys wal gynnal y graig a wal barapet uwch sy’n ychwanegu at y gwaith a wnaed eisoes ar y cwrs golff i ddargyfeirio a storio dŵr sy’n dod dros y forglawdd.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet:

“Dros y blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi dangos ein hymrwymiad i fuddsoddi mewn gwaith rheoli’r perygl o lifogydd. Ein blaenoriaeth ni a blaenoriaeth y Cyngor yw lleihau’r peryglon i drigolion Dwyrain Rhyl.  Rydyn ni’n gwybod bod angen cryfhau’r amddiffynfeydd hyn ar gyfer y tymor hir a dw i’n falch o weld bod y cam dylunio’r prosiect ar fin cychwyn.
 
“Rydyn ni’n cydweithio ag awdurdodau lleol arfordirol i fuddsoddi £150 miliwn i leihau’r peryglon sydd ein hwynebu o ran lefel y môr yn codi a newid yn yr hinsawdd.  Mae hyn yn ategu buddsoddiad pellach o £144 miliwn ar gyfer rheoli’r perygl o lifogydd tra bydd y Llywodraeth hon mewn grym.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol y Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros yr amgylchedd yng Nghyngor Sir Ddinbych:

“Rydyn ni’n croesawu’n fawr y cyllid hwn gan Lywodraeth Cymru gan y bydd yn ein helpu i flaenoriaethu’r gwaith o wella amddiffynfeydd arfordirol ac amddiffynfeydd llifogydd yn y rhan hon o’r sir.

“Mae’r gymuned leol yn nwyrain Rhyl wedi cael llifogydd yn ddiweddar ac mae wedi galw ar y Cyngor a’i bartneriaid i ystyried beth allen nhw ei wneud i leihau’r peryglon o lifogydd yn y dyfodol.

“Rydyn ni wedi gwneud gwaith yn ardal Garford Road yn barod i wella’r amddiffynfeydd, a dylai’r cynllun diweddar hwn ddangos i’r gymuned leol ein bod wedi ymrwymo i sicrhau bod trigolion yn ddiogel.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 13 Hydref 2017 Amddiffyn rhag llifogydd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i