Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Lesley Griffiths yn annog ffermwyr godro i fanteisio ar gymorth gan yr UE

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi atgoffa ffermwyr godro Cymru sy’n cadw cofnodion llaeth i fanteisio ar gymorth ariannol yr UE cyn 19 Awst.
Dydd Mercher 09 Awst 2017

Mae cadw cofnodion llaeth yn ffordd o gael gwybodaeth ddiduedd ynghylch iechyd a ffrwythlondeb buches a pha mor gynhyrchiol yw hi. Mae cael gwybodaeth am berfformiad pob buwch yn helpu busnesau ffermio i ddod yn fwy effeithlon, gwydn a phroffidiol.

Mae’r Cynllun Cadw Cofnodion Llaeth yn wirfoddol, ond un taliad yn unig sydd ar gael fesul cyfeirnod cwsmer. Gan ddibynnu ar nifer y ceisiadau a ddaw i law, bydd y taliad i ffermwyr sydd wedi trefnu contract cofnodion llaeth, neu sy'n dewis gwneud hynny, yn £750 o leiaf. 

I fod yn gymwys, mae’n rhaid bod gan ffermwr gontract cofnodi llaeth cyfredol neu un newydd, ar gyfer cofnodi samplau llaeth buwch unigol o leiaf bedair gwaith y flwyddyn. Gall y gwaith hwn gael ei wneud gan y ffermwyr eu hunain, neu â chymorth.

Mae’r UE yn darparu cymorth i fusnesau ffermio er mwyn cydnabod yr anawsterau sydd wedi effeithio ar y farchnad laeth yn ddiweddar. Yn ogystal ag elwa ar y cynllun cofnodi llaeth, bydd hyd at 1,000 o ffermwyr Cymru yn elwa ar gymorth meincnodi ar wahân. O dan y cynllun gwirfoddol hwn, bydd ffermwyr sy’n cymryd rhan yn cael £1,800 ac adroddiad meincnodi sy’n dangos cryfderau a gwendidau eu busnesau.

Dywedodd Lesley Griffiths:

“Mae’r sector godro yn chwarae rôl bwysig wrth gynnal ein cymunedau gwledig. Fel Llywodraeth sydd o blaid y byd busnes, rydym wedi ymrwymo i gynnal hyfywedd a phroffidioldeb y sector godro yn y tymor hir.

“Rydym yn cydnabod yr anawsterau a brofwyd gan ffermwyr godro yn ddiweddar a hoffwn i weld busnesau ffermio yng Nghymru yn manteisio ar yr holl fathau o gymorth sydd ar gael. Mae’n cymryd llai na phum munud i lenwi ffurflen y cynllun cadw cofnodion llaeth a gall ffermwyr ddychwelyd y ffurflenni inni unrhyw bryd cyn 19 Awst." 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 09 Awst 2017 Yr Amgylchedd Ffermio a chefn gwlad Bwyd lleol Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i