Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Rhagfyr 2016
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cadarnhau bod achos o’r Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N8 wedi’i ddarganfod mewn hwyaden wyllt yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin.
 
22 Rhagfyr 2016
Daeth neges yr ŵyl gan Lesley Griffiths wrth iddi ymweld â Chanolfan Ailgartrefu'r Dogs Trust ym Mhen-y-bont ar Ogwr drwy'r ymgyrch "Give Socks Not Dogs".
 
21 Rhagfyr 2016
Gwnaeth diwydiant bwyd a diod Cymru barhau i ffynnu yn 2016 ac mae mewn sefyllfa dda i ymdopi ag unrhyw heriau a fydd yn ei wynebu yn y dyfodol. 
 
20 Rhagfyr 2016
Lesley Griffiths, wedi cymryd camau pellach i ddiogelu dofednod ac adar caeth rhag y Ffliw Adar Pathogenig Iawn trwy waharddiad dros dro ar grynhoi rhai mathau o adar.
 
20 Rhagfyr 2016
Roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn Rhisga heddiw er mwyn gweld y cynllun gwerth £2.4 miliwn ar gyfer atal llifogydd sydd wedi’i gwblhau.
 
15 Rhagfyr 2016
Mae Cymru'n parhau i ailgylchu mwy o wastraff cartref na phob gwlad arall yn y DU, ac mae hyd yn oed mwy ar y blaen erbyn hyn.
 
15 Rhagfyr 2016
Mae Lesley Griffiths yn pwyso ar bobl i gyfrannu at yr ymgynghoriad ar y rhaglen dileu TB Gwartheg sy’n cau ddechrau mis nesaf. 
 
14 Rhagfyr 2016
Lesley Griffiths, wedi croesawu’r fargen “gref a theg” a sicrhawyd ar gyfer diwydiant pysgota Cymru yn sgil cytundeb yr UE ar gwotâu pysgod ym Mrwsel.
 
12 Rhagfyr 2016
Gwariodd bobl a oedd yn cerdded ar arfordir Cymru £84.7 miliwn yn 2014, wnaeth gefnogi 1,000 o swyddi, yn ôl adroddiad newydd.  
 
06 Rhagfyr 2016
Mae Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyflwyno gofynion bioddiogelwch mwy trylwyr ar gyfer dofednod ac adar caeth i’w gwarchod rhag y straen o ffliw adar sy’n lledaenu yn Ewrop
 
06 Rhagfyr 2016
Y camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymeryd i ddefnyddio llai o ynni yng Nghymru, ac i symud oddi wrth ei chysylltiadau traddodiadol â thanwyddau fosil i wlad sy’n amlwg am ei hynni glân.  
 
28 Tachwedd 2016
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd bron i 90% o hawliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yn cael eu talu pan fydd y ffenestr daliadau newydd yn agor ddydd Iau, 1 Rhagfyr.    
 
25 Tachwedd 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi bod pedwar aelod wedi cael eu hailbenodi i Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru.
 
24 Tachwedd 2016
Mae pobl sy’n cadw dofednod yn cael eu hannog i ddilyn arferion bioddiogelwch da i leihau eu cysylltiad gydag adar gwyllt ac i fod yn wyliadwrus am arwyddion o Ffliw’r Adar.
 
15 Tachwedd 2016
Mae’n swyddogol bod gan Gymru rhai o’r dyfroedd ymdrochi gorau yn Ewrop gyda 84 o ardaloedd yn cael eu graddio’n “ardderchog”.
 
14 Tachwedd 2016
Cyllid gwerth £227,500 i gefnogi ailgylchu matresi yn Rhondda Cynon Taf a galw ar fusnesau lleol i feddwl am atebion blaengar newydd er mwyn medru ailgylchu pob rhan o'r matresi.
 
11 Tachwedd 2016
“Unwaith eto mae'n ymddangos bod ideoleg yn gyrru meddylfryd y DU yn hytrach na sicrhau bod gennym gymysgedd ddigonol o dechnolegau carbon isel fforddiadwy yn awr, ac yn y dyfodol.”
 
11 Tachwedd 2016
O fis Ebrill 2017 bydd holl gwsmeriaid ynni'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn derbyn trydan sy’n gwbl adnewyddadwy.
 
08 Tachwedd 2016
Heddiw, bydd Lesley Griffiths yn croesawu gweinidogion sy’n gyfrifol am amaethyddiaeth, bwyd, pysgodfeydd, iechyd anifeiliaid, iechyd planhigion ac adnoddau naturiol ym mhob un o rannau y DU.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i