Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn esbonio’r rhan arloesol y mae Cymru’n ei chwarae i daclo hinsawdd sy’n newid

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Wrth iddo adael ar gyfer ei daith i Baris ar gyfer cynhadledd COP21 ar yr hinsawdd, mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant wedi esbonio’r rôl bwysig y mae Llywodraeth Cymru a llywodraethau taleithiol a rhanbarthol eraill yn ei chwarae wrth fynd i’r afael â hinsawdd sy’n newid.
Dydd Iau 03 Rhagfyr 2015

Ynghyd â thros 150 o arweinwyr o bob cwr o’r byd sy’n dod ynghyd ar gyfer cynhadledd COP21 (dolen allanol) ym Mharis i daro ar gytundeb i arafu’r newid yn yr hinsawdd, gwelir hefyd y casgliad mwyaf erioed o gynrychiolwyr taleithiol a rhanbarthol.

Meddai Carl Sargeant:

“Y newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r byd yn yr 21ain ganrif a bydd yn esgor ar ganlyniadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol aruthrol.  Nid rhywbeth fydd yn effeithio ar genedlaethau’r dyfodol yn unig mohono – y mae eisoes yn effeithio arnom ni yng Nghymru.”

“Rwy’n falch iawn o’r hyn rydym wedi’i wneud yng Nghymru ac ers blynyddoedd lawer, rydym wedi gweithio i dynnu sylw at bwysigrwydd yr hyn y gall llywodraethau taleithiol a rhanbarthol ei wneud i daclo effeithiau hinsawdd sy’n newid a gwneud datblygu cynaliadwy’n realiti.

“Mae Cymru, trwy basio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, wedi cymryd cam all yn ein barn ni weddnewid y sefyllfa trwy osod sylfeini ein dyfodol.  O wneud, y ni yw un o’r gwledydd cyntaf ar y Ddaear i roi lle canolog ffurfiol i ddatblygu cynaliadwy yn ein gwasanaethau cyhoeddus ac i ddeddfu ar set o nodau clir – sy’n seiliedig ar Nodau’r Cenhedloedd Unedig – gan osod llwybr clir ar gyfer dyfodol cynaliadwy.  A chyda Bil yr Amgylchedd, rydym am fynd gam ymhellach fel un o’r Llywodraethau Taleithiol neu Ranbarthol cyntaf i ddeddfu ar gyllidebau carbon.”

“Mae hyn ar ben y ffaith mai ni yw’r 4ydd gorau yn Ewrop am ailgylchu a’n bod wedi gostwng allyriadau’r sector 20.4%.  Mae rhaglen Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru hefyd wedi gwneud dros 20,000 o gartrefi yn fwy ynni effeithlon gan fynd yr un pryd i’r afael â thlodi tanwydd a chynyddu’r gadwyn gyflenwi yng Nghymru. Mae hyn yn dangos bod gweithredu i arafu’r newid yn yr hinsawdd yn dod â manteision economaidd a chymdeithasol go iawn ac yn tanlinellu ein hymrwymiad i gefnogi’r mwyaf bregus yr un pryd â gwireddu’r cyfleoedd mawr sy’n gysylltiedig â Thwf Gwyrdd.”

“Byddaf felly’n tynnu sylw at ein ffordd o weithio ac yn hyrwyddo’r rhan bwysig y mae angen i Lywodraethau Taleithiol a Rhanbarthol ei chwarae yn yr ymdrechion i daro ar gytundeb ym Mharis.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Newid hinsawdd rhyngwladol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 03 Rhagfyr 2015 Newid hinsawdd Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i