Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Ebrill 2018
Dylai tegwch, rhagoriaeth a mwy o annibyniaeth i ysgolion fod yn nodweddion sy'n cael eu dathlu o fewn system addysg fodern.
 
20 Ebrill 2018
Kirsty Williams wedi cyhoeddi y bydd wyth deg o athrawon newydd ar gael i helpu ysgolion ledled Cymru i leihau maint dosbarthiadau babanod, diolch i gronfa gwerth £36 miliwn.
 
17 Ebrill 2018
Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi fod ysgolion drwy Gymru i rannu dros £90 miliwn yn 2018-19 er mwyn helpu eu disgyblion mwyaf difreintiedig.
 
12 Ebrill 2018
Mae modd i Gymru arwain y ffordd a denu menywod i swyddi mewn diwydiant, yn ôl Eluned Morgan
 
12 Ebrill 2018
Cyhoeddwyd bod 24 o weithwyr addysg proffesiynol o Gymru wedi cyrraedd rownd derfynol y gwobrau cenedlaethol
 
28 Mawrth 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn lansio rhwydwaith newydd yn ystod ei hymweliad ag Ysgol Gynradd Llanrhidian yn Abertawe heddiw.
 
22 Mawrth 2018
Mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi diolch rheolwyr busnes ysgolion ledled Cymru am eu rôl yn lleihau llwyth gwaith penaethiaid
 
20 Mawrth 2018
Mae'r cynllun sy'n ategu'r Cynllun Gweithredu Economaidd a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn amlinellu'r pedwar cam gweithredu i wella cyflogadwyedd...
 
19 Mawrth 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi y bydd OECD ac Estyn yn gweithio ar fframwaith hunanwerthuso newydd i athrawon.
 
13 Mawrth 2018
Ni all Cymru gyflawni ei photensial economaidd hyd nes y bydd y rhai mwyaf agored i niwed yn cyflawni eu potensial hwy – y Gweinidog
 
12 Mawrth 2018
Bu’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams yn Aberhonddu heddiw [12/03/18] ar gyfer seremoni swyddogol i dorri tywarchen a chychwyn ar y gwaith o adeiladu safle newydd i Ysgol Uwchradd Aberhonddu.
 
09 Mawrth 2018
Mae datganoli pwerau i bennu cyflog ac amodau athrawon ysgol yn gyfle i ni godi statws y proffesiwn yng Nghymru, yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.
 
08 Mawrth 2018
Gweinidog yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ac Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yng nghwmni peirianwyr y dyfodol
 
03 Mawrth 2018
Mae ysgolion ar fin derbyn £14 miliwn ar gyfer mân atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw o dan gynlluniau a gyhoeddwyd heddiw gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.
 
27 Chwefror 2018
Bydd y disgyblion mwyaf talentog yng Nghymru yn elwa ar £3 miliwn o gefnogaeth dros y ddwy flynedd nesaf. Dyma ran o'r cynlluniau a gyhoeddwyd heddiw gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.
 
23 Chwefror 2018
Digwyddiadau recriwtio er mwyn canfod talent a sgiliau ar gyfer dros 100 o swyddi newydd sydd ar eu ffordd i Dde-ddwyrain Cymru
 
14 Chwefror 2018
Bu'r Gweinidog mewn digwyddiad arbennig yn Ysbyty Aneurin Bevan, Glynebwy, gan gyfarfod a rhai o'r bobl a gafodd gymorth gan y rhaglen, a'u mentoriaid.
 
09 Chwefror 2018
Gweinidog yn ymweld â Chil-maen i drafod menter addysg oedolion
 
08 Chwefror 2018
£100 miliwn yn cael ei fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf i gyflymu’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
 
06 Chwefror 2018
Rhwydwaith Seren yn cyhoeddi ysgoloriaeth fythgofiadwy gyda Phrifysgol Yale, wrth i adroddiad annibynnol ddod i’r casgliad bod y prosiect yn ‘ychwanegu gwerth’ ac yn ‘cau bylchau’
 
Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i