Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Chwefror 2019
Heddiw, mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi lansio ymgynghoriad ar y Canllawiau Addysg Rhyw a Pherthnasoedd diwygiedig i ysgolion.
 
07 Chwefror 2019
Gallai newidiadau pellach i sut y caiff arian ei fuddsoddi yn Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif helpu awdurdodau lleol i reoli'r pwysau ar eu cyllidebau.
 
06 Chwefror 2019
Bydd 54 ystafell ddosbarth ychwanegol yn cael eu hadeiladu mewn ysgolion ledled Cymru fel rhan o gronfa £36 miliwn i leihau maint dosbarthiadau babanod.
 
31 Ionawr 2019
Gwelwyd cynnydd enfawr o 35% yn nifer yr israddedigion rhan-amser o Gymru, diolch i becyn cymorth newydd radical Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr.
 
31 Ionawr 2019
Yn ôl yr wybodaeth a gyhoeddwyd heddiw am gategoreiddio ysgolion eleni, mae perfformiad ysgolion wedi gwella.
 
28 Ionawr 2019
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru gam yn nes at weddnewid y cwricwlwm yng Nghymru am y tro cyntaf ers yr 1980au, wrth iddi ymgynghori ar ddeddfwriaeth newydd.
 
18 Ionawr 2019
Bydd disgyblion yn dechrau dysgu ieithoedd gwahanol yn yr ysgol gynradd yn rhan o gwricwlwm newydd Cymru yn ôl cyhoeddiad gan Kirsty Williams.
 
17 Ionawr 2019
Bydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn galw am eglurder ynghylch mynediad sefydliadau Cymru i rwydweithiau ymchwil Ewropeaidd yn y dyfodol.
 
16 Ionawr 2019
Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw y bydd y cymhellion ariannol presennol ar gyfer hyfforddi athrawon yn cael ei estyn i flwyddyn academaidd 2019-20.
 
19 Rhagfyr 2018
Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cadarnhau y bydd £3m yn cael eu buddsoddi mewn gwella gwasanaethau cerddoriaeth mewn ysgolion ledled Cymru dros y ddwy flynedd nesaf.
 
03 Rhagfyr 2018
Cael gwared ar rwystrau sy’n atal pobl anabl rhag gwneud prentisiaethau – dyna sydd wrth galon y Cynllun Gweithredu ar Brentisiaethau Cynhwysol.
 
29 Tachwedd 2018
Gwisgoedd ysgol rhatach ar eu ffordd o bosibl, diolch i ganllawiau statudol newydd
 
26 Tachwedd 2018
Heddiw mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cadarnhau bod Llywodraeth Cymru'n buddsoddi dros £300,000 mewn cynllun peilot prentisiaethau coedwigaeth newydd.
 
23 Tachwedd 2018
Mae gan bobl Cymru hyd at ddydd Gwener, 30ain o Dachwedd i enwebu athrawon a gweithwyr ieuenctid arbennig sy’n gweithio mewn ysgolion ar draws Cymru ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2019
 
21 Tachwedd 2018
Gallai'r newid i raniad cyllido’r rhaglen adeiladu ysgolion arbed miliynau i awdurdodau lleol - Kirsty Williams
 
20 Tachwedd 2018
£8 miliwn ychwanegol i gefnogi cyflogau Addysg Bellach
 
20 Tachwedd 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi datgelu manylion cynllun peilot newydd a fydd yn helpu llawer mwy o fyfyrwyr o Gymru, waeth beth yw eu cefndir, i astudio dramor.
 
19 Tachwedd 2018
Mae'n hollbwysig ein bod yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen i'n plant a’n pobl ifanc i'w cadw'n ddiogel mewn byd ar-lein sy'n newid yn barhaus – Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.
 
16 Tachwedd 2018
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn galw ar bobl ifanc, rhieni, athrawon ac eraill i helpu i lywio canllawiau newydd Llywodraeth Cymru ar fynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion.
 
13 Tachwedd 2018
Kirsty Williams yn ymateb i adroddiad i gyfraniad dinesig Prifysgolion
 
Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i