Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Bydd newidiadau ariannol i raglen adeiladu ysgolion yn helpu i bwysau ar gyllidebau awdurdodau lleol - Kirsty Williams

Gallai newidiadau pellach i sut y caiff arian ei fuddsoddi yn Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif helpu awdurdodau lleol i reoli'r pwysau ar eu cyllidebau, meddai Kirsty Williams heddiw.
Dydd Iau 07 Chwefror 2019

Golygai’r newidiadau fod Llywodraeth Cymru yn cynyddu’r gyfran o gyllid a roddwyd drwy'r Model Buddsoddi Cyfnewidiol (MIM) o 75% i 81%. Golygai hyn bydd awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach sydd yn defnyddio’r MIM ond yn talu 19% tuag at gostau parhaus blynyddol ar gyfer dyluniad, adeiladu ac ariannu, a chynnal a chadw'r cyfleusterau newydd.

Dyma'r cam olaf mewn cyfres o newidiadau i'r cyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Bydd y newidiadau hyn yn caniatáu i awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach wneud penderfyniadau gwell a fwy gwybodus am sut y maent yn buddsoddi mewn adeiladau ysgolion a cholegau yn yr hir dymor.

Dywedodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams:

"Mae ein Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn cynrychioli'r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a'n colegau ers y 1960au.

"Bydd newid y gyfradd ymyrryd yn rhoi cefnogaeth hanfodol i'n partneriaid darparu yn yr amserau anodd hyn ac yn ein helpu i gyrraedd ein nod o greu amgylcheddau dysgu cynaliadwy ledled Cymru, sydd hefyd yn darparu ar gyfer anghenion ehangach ein cymunedau."

Dywedodd y Gweinidog dros Gyllid a’r Trefnydd, Rebecca Evans:

"Mae hwn yn gyfle da i helpu i drawsnewid amgylcheddau dysgu ledled Cymru. Bydd y newidiadau hyn yn helpu i ryddhau cyllid ychwanegol mewn awdurdodau lleol yn yr amserau anodd hyn."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 07 Chwefror 2019 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i