Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Awst 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg wedi llongyfarch myfyrwyr sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw.
 
07 Awst 2018
Gwnewch gais nawr am gyllid i helpu gyda costau gwisg ysgol ac offer chwaraeon
 
01 Awst 2018
David Hanson AS i arwain adolygiad o addysg mewn carchardai yng Nghymru
 
30 Gorffennaf 2018
Eisiau gyrfa lwyddiannus yn gwneud rhywbeth rydych chi’n frwd amdano? Yr ateb yw prentisiaethau
 
19 Gorffennaf 2018
Mae'r cyllid o £500,000 yn rhan o drefniant cyllid cyfatebol sy'n cynnwys yr awdurdodau lleol a'r ysgolion sy'n cymryd rhan.
 
18 Gorffennaf 2018
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi nodi manylion model cenedlaethol newydd ar gyfer cytuno ar gyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ysgol.
 
17 Gorffennaf 2018
Tim Peake yn ymuno â Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i gyhoeddi £7.2m i annog merched i astudio pynciau STEM
 
16 Gorffennaf 2018
Ymunodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams â phlant yn Llyfrgell Merthyr Tudful heddiw i lansio Sialens Ddarllen yr Haf eleni.
 
12 Gorffennaf 2018
Kirsty Williams wedi nodi'r hyn a gyflawnwyd drwy genhadaeth genedlaethol Cymru ar gyfer addysg a beth mae'r newidiadau hyn yn ei olygu i ddisgyblion, athrawon a rhieni.
 
12 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3.5 miliwn mewn rhaglen fydd yn cael ei chynnal gan brifysgolion Cymru i ysgogi partneriaethau cenedlaethol a hybu Cymru fel lle i ddod i astudio ar ôl Brexit.
 
05 Gorffennaf 2018
Cyllid o £5m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Pantycelyn
 
02 Gorffennaf 2018
Mae hyn yn parhau â pholisi presennol Llywodraeth Cymru ac yn golygu y bydd myfyrwyr yn gymwys i dderbyn cymorth hyd nes y byddant yn cwblhau eu cwrs.
 
26 Mehefin 2018
Gallai TAR newydd rhan-amser sy'n cyfuno astudio ar-lein â dosbarthiadau tiwtorial a seminarau olygu bod Cymru'n arwain y ffordd cyn hir o ran Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA).
 
22 Mehefin 2018
Cyflogaeth gynaliadwy yw'r ffordd orau allan o dlodi.
 
21 Mehefin 2018
Llwyddwyd i sicrhau'r cyfle hwn i fyfyrwyr o Gymru gyda diolch i ysgoloriaeth sy'n cael ei hariannu ar y cyd gan Yale Young Global Scholars (YYGS) a Llywodraeth Cymru.
 
19 Mehefin 2018
Mae dysgwyr ac athrawon ym mhob rhan o Gymru bellach yn mwynhau adeiladau ysgol a choleg newydd a modern, diolch i Raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed ganrif Llywodraeth Cymru.
 
18 Mehefin 2018
Heddiw dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, mai addysg oedolion yw'r cam cyntaf ac, yn aml, y cam pwysicaf i helpu pobl i gael gwaith.
 
13 Mehefin 2018
Mae adroddiad newydd wedi nodi sut y gellir cryfhau’r system Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) yng Nghymru er mwyn iddi fod ar flaen y gad o ran arloesi rhyngwladol ac arfer gorau.
 
07 Mehefin 2018
Cyn hir bydd rhieni yng Nghymru yn gallu manteisio ar gronfa newydd gwerth £1.7 miliwn i helpu i dalu am wisgoedd ysgol.
 
06 Mehefin 2018
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wrth gynulleidfa o arweinwyr ym maes addysg bellach, ei bod yn bwysig nad yw Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru'n colli ceiniog o gyllid oherwydd Brexit.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2018
Ll M M I G S S
<< Gor    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i