Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Rhagfyr 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi £0.5 miliwn er mwyn buddsoddi yn ysgol uwchradd Cantonian (Dydd Mercher 28 Rhag).
 
21 Rhagfyr 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cael y golau gwyrdd i fuddsoddi £15 miliwn mewn adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Croes-y-ceiliog, Cwmbrân.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi £4.075 miliwn o arian newydd i adleoli Ysgol Gynradd Brynmenyn.
 
16 Rhagfyr 2016
Cydnabod talent Cymru wrth i WorldSkills gyhoeddi carfan y DU ar gyfer Kazan 2019
 
15 Rhagfyr 2016
Heddiw (dydd Iau 15 Rhagfyr), cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, fod cynlluniau i ddatblygu cyfleusterau newydd ar gyfer y celfyddydau perfformio a chwaraeon yng Nghampws y...
 
15 Rhagfyr 2016
Mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi croesawu ffigurau newydd sy’n dangos bod absenoldeb mewn ysgolion cynradd yng Nghymru wedi gostwng yn ystod y degawd diwethaf (dydd Iau 15 Rhagfyr).
 
14 Rhagfyr 2016
Mae nifer y disgyblion sy'n dysgu Mandarin wedi mwy na dyblu yn ôl adroddiad newydd ar ymdrechion i gynyddu'r defnydd o ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yng Nghymru.
 
12 Rhagfyr 2016
Heddiw, bydd deddfwriaeth uchelgeisiol i greu dull newydd a dewr ar gyfer cefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn cael ei chyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
08 Rhagfyr 2016
Mae’r bwlch rhwng disgyblion yng Nghymru sy’n derbyn prydau ysgol am ddim a’u cyd-ddisgyblion yn parhau i gau yn ôl y ffigurau swyddogol diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw.
 
06 Rhagfyr 2016
Bydd Cymru yn ddigon dewr i gyflawni ei chenhadaeth genedlaethol i ddiwygio addysg meddai Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, heddiw wrth i ganlyniadau PISA gael eu cyhoeddi.
 
24 Tachwedd 2016
Mae pedwar deg pump o bobl ifanc o bob cwr o Gymru wedi ennill medalau yng nghystadleuaeth sgiliau mwyaf y DU, WorldSkills UK.
 
24 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ysgol pob oed newydd gwerth £37m ym Margam.
 
22 Tachwedd 2016
Heddiw, cyhoeddwyd bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn cynigion annibynnol sy'n golygu y caiff myfyrwyr swm sydd werth yr un faint â'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn ystod y tymor tra byddant yn astudio.
 
21 Tachwedd 2016
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, y bydd pob ysgol yng Nghymru yn cael y cyfle i fanteisio ar wasanaethau band eang cyflym iawn, diolch i £5m o gyllid newydd.
 
18 Tachwedd 2016
Mae Julie James, yn falch o gyhoeddi bod prosiect i wella sgiliau a rhagolygon swyddi pobl ifanc yn cael ei ymestyn i Ddwyrain Cymru diolch i £1 miliwn yn ychwanegol gan yr UE.
 
17 Tachwedd 2016
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cymeradwyo'r arian ar gyfer adeiladu campws cyfrwng Cymraeg newydd gwerth £17 miliwn ym Mhort Talbot.
 
17 Tachwedd 2016
Datgelodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams heddiw (ddydd Iau 17 Tachwedd) fod academi newydd wedi’i sefydlu sef Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol.
 
16 Tachwedd 2016
Mae Rhwydwaith Seren Llywodraeth Cymru yn hwyluso’r ffordd i fyfyrwyr disgleiriaf Cymru fynd i rai o brifysgolion gorau’r byd.
 
16 Tachwedd 2016
Gydag 86 o bobl ifanc o Gymru yn gymwys i fynd drwodd i’r rownd derfynol mae Cymru, fel rhanbarth, ar y brig gyda nifer uchaf y cystadleuwyr.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i