Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Rhagfyr 2015
Cyhoeddi crynodeb o dystiolaeth fel rhan o Adolygiad Diamond
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae crynodeb ffeithiol o'r dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o'r adolygiad sy'n mynd rhagddo o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru wedi'i gyhoeddi heddiw.
 
18 Rhagfyr 2015
Cynlluniau i wneud gwelliannau yn gyflymach ym maes Mathemateg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi dangos bod Llywodraeth Cymru yn dal i fod wedi ymrwymo i wella sut caiff Mathemateg ei addysgu a’i ddysgu
 
15 Rhagfyr 2015
Y Gweinidog Addysg – Cydiwch mewn llyfr y Nadolig hwn a gwnewch wahaniaeth i addysg eich plentyn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi bod yn annog pobl ledled Cymru i neilltuo ychydig amser y Nadolig hwn i ddarllen gyda’u plant.
 
09 Rhagfyr 2015
Cyllideb i gefnogi momentwm newydd ym myd addysg yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd cyllid mewn ysgolion yng Nghymru yn parhau 1% yn uwch na’r newidiadau i Gyllideb Cymru yn gyffredinol, er gwaethaf setliad heriol gan Lywodraeth y DU, meddai Huw Lewis, y Gweinidog Addysg heddiw.
 
08 Rhagfyr 2015
Y Gweinidog Addysg: Bydd cofrestru proffesiynol yn gwella safonau addysgu
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi disgrifio sut y bydd cofrestru’n broffesiynol y gweithlu addysg yn gwella safonau ac yn codi statws y proffesiwn.
 
08 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn gweld ffrwyth buddsoddi mewn Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi ymweld â safleoedd dwy ysgol newydd sydd wedi elwa ar fuddsoddiad gwerth dros £23m gan Lywodraeth Cymru.
 
08 Rhagfyr 2015
Cadw’n ddiogel: Gweinidog yn lansio adnodd addysgol newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi lansio adnodd addysgol newydd i helpu pobl ifanc i aros yn ddiogel, a hefyd i atal cam-fanteisio rhywiol ar blant.
 
03 Rhagfyr 2015
Cynhadledd Seren yn taflu goleuni pellach ar raglan cefnogi myfyrwyr disgleiriaf Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd athrawon a darlithwyr ar hyd a lled Cymru yn ymuno ag unigolion blaenllaw o'r byd academaidd, o'r llywodraeth ac o'r byd diwydiant heddiw i rannu eu profiadau o gefnogi myfyrwyr disgleiriaf Cymru
 
03 Rhagfyr 2015
Disgyblion o gefndiroedd llai breintiedig yn cau'r bwlch rhyngddynt â'u cyd-ddisgyblion
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r ystadegau yn dangos bod perfformiad disgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim yn gwella'n gyson ymhob cyfnod addysg ac yn erbyn pob dangosydd
 
02 Rhagfyr 2015
Ystadegau sydd wedi'u cadarnhau yn dangos y canlyniadau TGAU gorau erioed
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganlyniadau arholiadau dros dro ym mis Medi, ond mae ffigurau heddiw sydd wedi'u cadarnhau yn cyflwyno darlun hyd yn oed mwy positif.
 
25 Tachwedd 2015
Camau i wella sefyllfa dysgwyr sy’n agored i niwed
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, yn amlinellu cynlluniau i wella sefyllfa rhai o’r dysgwyr hynny yng Nghymru sydd fwyaf agored i niwed ac sydd o dan anfantais addysgol.
 
19 Tachwedd 2015
Y nifer uchaf erioed o gynrychiolwyr o Gymru yn barod i ddisgleirio yn WorldSkills UK
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cynhelir rownd derfynol genedlaethol WorldSkills UK eleni yn y Sioe Sgiliau yn Arena NEC Birmingham.
 
17 Tachwedd 2015
Is-gangellorion yn ymrwymo i gyflymu’r broses o wella hyfforddiant cychwynnol athrawon
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Is-gangellorion wedi dangos eu hymrwymiad i weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r system Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon (HAGA) gan ei gwella mewn modd radical.
 
17 Tachwedd 2015
Busnes pawb yw bwlio yn ôl y Gweinidog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Fel rhan o Wythnos Gwrthfwlio 2015, mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, yn atgoffa disgyblion, athrawon, rhieni, ac eraill mai busnes pawb yw bwlio.
 
06 Tachwedd 2015
Gweinidog yn lansio Senedd Myfyrwyr a chyfleuster chwaraeon newydd yn Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi bod yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre i lansio'n swyddogol Senedd Myfyrwyr yr ysgol ac i agor ei gyfleuster chwaraeon sydd wedi’i ei adnewyddu.
 
04 Tachwedd 2015
Digwyddiadau ymgynghori ynghylch cefnogi dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi annog pobl ar draws Cymru i fynegi eu barn ynghylch system newydd ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.
 
29 Hydref 2015
Y Dirprwy Weinidog yn rhoi gwybod am y cynlluniau ar gyfer prentisiaethau yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r cynlluniau'n cynnwys canolbwyntio ar gynyddu'r nifer o bobl ifanc 16 i 18 oed sy'n dechrau prentisiaethau
 
29 Hydref 2015
Adroddiad yn dangos cynnydd o ran hyrwyddo amrywiaeth mewn prentisiaethau
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Cymru yn gwneud cynnydd da yn mynd i’r afael â rhwystrau i brentisiaethau ar gyfer dysgwyr o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a’r rhai ag anableddau
 
22 Hydref 2015
Cwricwlwm newydd ar gael i ysgolion erbyn 2018 dywed y Gweinidog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn dweud wrth gynulleidfa o Brifathrawon ei fod am i gwricwlwm newydd fod ar gael i ysgolion Cymru erbyn 2018 gyda’r dysgu ffurfiol ar waith erbyn 2021.
 
21 Hydref 2015
Y Dirprwy Weinidog yn agor SkillsCymru Caerdydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Yn gynharach heddiw yng Nghaerdydd, cafodd arddangosfa sgiliau a gyrfaoedd ryngweithiol fwyaf Cymru ei hagor yn swyddogol gan Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i