Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
15 Chwefror 2019
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, wedi cadarnhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru.
 
26 Ionawr 2019
Bu llwyddiant mawr yn y diwydiant ffilm a theledu yn 2018 o ganlyniad i gymorth gan Lywodraeth Cymru, gyda manteision enfawr i Economi Cymru.
 
24 Ionawr 2019
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglywdd Elis-Thomas bod £2.2 miliwn yn cael ei gynnig i 23 prosiect fydd yn gwella'r profiad a gaiff ymwelwyr yng Nghymru.  
 
23 Ionawr 2019
Llyfr Oriau o'r bymthegfed ganrif a chofnodion Mona and Parys Mines Co. Ltd. yw dau o’r trysorau archif a ddiogelwyd gan Lywodraeth Cymru eleni.
 
08 Ionawr 2019
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas wedi dechrau Blwyddyn Ddarganfod 2019 gydag ymweliadau i brofiadau twristiaeth newydd yng Ngorllewin Cymru.
 
05 Ionawr 2019
Mae Chwaraeon Cymru wedi cael £5m yn ychwanegol er mwyn helpu i ddarparu amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon ledled Cymru.
 
21 Rhagfyr 2018
Yn dilyn blwyddyn o ddathlu arfordir gwych Cymru yn ystod Blwyddyn y Môr, mae'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru bellach yn paratoi ar gyfer Blwyddyn Darganfod 2019.
 
19 Rhagfyr 2018
Mae'r atyniad newydd gwerth £15 miliwn wedi cael £720,000 o grant Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth gan Lywodraeth Cymru.
 
06 Rhagfyr 2018
Mae'r Gweinidog Diwylliant Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas wedi dewis Ian Edwards ar gyfer y swydd o gynrychioli Cymru ar Fwrdd VisitBritain.
 
29 Tachwedd 2018
Cynhaliwyd cynhadledd buddsoddi mewn twristiaeth yn Stadiwm Principality heddiw, 29 Tachwedd, er mwyn creu partneriaethau newydd a chyflymu'r gwaith o gyflenwi prosiectau.
 
27 Tachwedd 2018
Astudiaethau dichonoldeb diweddar yn rhoi cyfle i  gynnig atebion Cymreig i faterion Cymru
 
26 Tachwedd 2018
Bydd Tîm Digwyddiadau Busnes Llywodraeth Cymru yn ceisio dod â mwy o gynadleddau, cyfarfodydd ac arddangosfeydd i'r wlad yn sgil presenoldeb Cymru mewn sioe fasnach ryngwladol yn Barcelona.
 
14 Tachwedd 2018
Mae'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon wedi cael y cyfle yn ddiweddar i ymweld â Rock UK yn Nhrelewis, Merthyr Tudful - a agorodd yn ystod yr haf yn dilyn trawsnewidiad gwerth £4 miliwn.
 
10 Tachwedd 2018
Mae gwella mynediad a darparu profiadau o'r radd flaenaf y gall ymwelwyr ymgolli eu hunain ynddynt yn rhan o gynigion cyffrous ar gyfer Porth y Brenin yng Nghastell Caernarfon.
 
09 Tachwedd 2018
Mae Gwn y Garth, sy'n un o'r gynnau troffi Almaenig olaf o'r Rhyfel Byd Cyntaf sydd wedi goroesi ym Mhrydain, wedi'i restru gan CADW erbyn canmlwyddiant diwedd y rhyfel hwnnw.
 
03 Tachwedd 2018
Mae cerddoriaeth Gymraeg wedi cael hwb drwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru i wasanaeth dosbarthu a hyrwyddo digidol newydd.
 
01 Tachwedd 2018
Bydd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, mwyn cyhoeddi bod gwerth £4 miliwn o Gyllid Ewropeaidd wedi'i gymeradwyo ar gyfer Canolfan Arfordirol Rhyngwladol newydd Cymru.
 
01 Tachwedd 2018
Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis Thomas ar ymweliad yn ddiweddar ag Amgueddfa Criced Cymru CC4 i gyflwyno tystysgrif.
 
26 Hydref 2018
Yn ddiweddar, mae cyllid Ewropeaidd wedi'i gymeradwyo ar gyfer Rheilffordd Cwm Rheidol sy'n golygu y bydd gwaith yn gallu cychwyn ar orsaf a chyfleuster arddangos amlddefnydd newydd.
 
26 Hydref 2018
Gwahoddiad i'r diwydiant twristiaeth gynnig am arian i fuddsoddi mewn twristiaeth flwyddyn nesaf a chefnogi blynyddoedd thematig Cymru.
 
Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i