Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llyfr Oriau Castell Powis ymhlith y casgliadau sy'n cael eu gwarchod yng Nghymru

Mae Llyfr Oriau o'r bymthegfed ganrif yng Nghastell Powis, a chofnodion y Mona and Parys Mines Co. Ltd. o Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor yn ddau o'r trysorau o'r archifau sy'n cael cyllid cadwraeth gan Lywodraeth Cymru a'r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Llawysgrifau Cenedlaethol (NMCT) eleni.
Dydd Mercher 23 Ionawr 2019

Bydd cyfanswm o chwe sefydliad yn elwa o'r cyllid cadwraeth.  Bydd y prosiectau llwyddiannus hefyd yn cynnwys cofnodion morgludiant gan Archifau Ynys Môn; cofnodion y 41fed Gatrawd yn  Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol yn Aberhonddu; Archif Barbier wedi'i gadw ym Mhrifysgol Caerdydd; a'r map ystad o'r ddeunawfed ganrif o gasgliadau Archifau Powys.

Mae'r cyllid hwn yn rhan o ddyraniad o dros £41,000 gan Lywodraeth Cymru /Ymddiriedolaeth Cadwraeth Llawysgrifau Cenedlaethol i ddiogelu eitemau na all y cyhoedd eu gweld ar hyn o bryd gan eu bod yn rhy fregus, ac i sicrhau y byddant ar gael i fyfyrwyr, ymchwilwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol.  Cafodd cyllid ychwanegol ar gyfer y prosiectau hyn ei ddarparu gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwrisitaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas:

"Mae'r bartneriaeth hon, a sefydlwyd yn 2008, wedigolygu bod modd gweld eitemau a chasgliadau o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol ledled Cymru. Mae prosiectau eleni yn dangos gwerth eang ein treftadaeth archifol, o drysorau wedi'u haddurno megis Llyfr Oriau Castell Powys, i gofnodion ein gorffennol diwydiannol yng Ngogledd Cymru."

"Dwi'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru, unwaith eto, wedi gallu cynnig cymorth i gadw'r deunydd hwn, a dwi'n ddiolchgar i Ymddiriedolwyr NMCT ac Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston am eu cefnogaeth ar gyfer prosiectau cadwraeth archifol yng Nghymru."

Dywedodd yr Athro David McKitterick, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth:

"Dwi wrth fy modd y bydd amrywiaeth cystal o gasgliadau pwysig yn cael eu cadw, diolch i gefnogaeth NMCT, Llywodraeth Cymru a haelioni Ymddiriedolaeth Colwinston. Mae ein partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru wedi gweld buddsoddiad o bron i £300,000 ar gyfer cadwraeth treftadaeth ysgrifenedig Cymru ers 2008 - ac mae y cyfan bellach ar gael i'r cyhoedd diolch i'n cymorth ni."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon 23 Ionawr 2019 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i