Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Hydref 2018
Mae'r gwaith o ddatblygu Porthcawl a Rest Bay wedi mynd gam ymhellach yn sgil sicrhau cyllid gan yr UE i ddatblygu lleoliad heb ei ail ar lannau'r dŵr.
 
18 Hydref 2018
Yn ddiweddar bu’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas, yn ymweld â Chaffi’r Sea Shanty yn Nhrearddur, Ynys Môn i weld sut mae’r busnes yn dod yn ei flaen.
 
10 Hydref 2018
Mae Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, wedi cyhoeddi cyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru o £120,000 ar gyfer Llyfrgell Neyland, fel cyfraniad at brosiect i adnewyddu'r Llyfrgell.
 
02 Hydref 2018
Heddiw, bu’r Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yn ymweld â Llys-y-frân yn Sir Benfro.
 
25 Medi 2018
Diogelu amgylchedd hanesyddol sy'n cynnal economi a llesiant Cymru sydd wrth wraidd gweledigaeth newydd a ddatgelwyd gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas.
 
03 Awst 2018
Heddiw, croesawodd Caergybi un o’r llongau mordeithio mwyaf i ymweld â’r porthladd, llong cwmni’r Royal Caribbean ‘Brilliance of the Seas’.
 
31 Gorffennaf 2018
Mae twf o atyniadau, lletyau, bwytai a chynhyrchion o ansawdd wedi helpu Aberteifi i ffynnu fel cyrchfan poblogaidd.
 
31 Gorffennaf 2018
Dylen ni ddathlu’n fwy eang ein cestyll a hanes eu harglwyddi a’u tywysogion, meddai’r Arglwydd Elis-Thomas heddiw wrth lansio llyfryn newydd gan Cadw ar gyfer ymwelwyr.
 
25 Gorffennaf 2018
Bydd y cysylltiad arbennig rhwng amaethyddiaeth a thwristiaeth yng Nghymru yn cael ei ddathlu gan Lywodraeth Cymru mewn digwyddiad yn y Sioe Frenhinol yr wythnos hon.  
 
19 Gorffennaf 2018
Gall cael pawb yng Nghymru i fod yn egnïol arwain at amrywiaeth o fanteision - gan gynnwys gwella iechyd a lles a chymunedau mwy cysylltiedig.
 
16 Gorffennaf 2018
Mae’r Gweinidog Twristiaeth wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £409,000 o Gronfa Busnesau Bach a Micro i adnewyddu Neuadd Llechwen, sy’n adeilad hanesyddol ger Pontypridd.
 
13 Gorffennaf 2018
Mae prosiect gwerth £4 miliwn ar gyfer trawsnewid camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn ganolfan antur wedi derbyn cyllid gan yr UE.
 
12 Gorffennaf 2018
Dywedodd y Gweinidog Diwylliant, Yr Arglwydd Elis-Thomas, heddiw y bydd Cymru Greadigol yn efelychu model cyrff eraill Llywodraeth Cymru fel Croeso Cymru a Cadw.
 
29 Mehefin 2018
Heddiw, croesawodd Caergybi un o’r llongau mordeithio mwyaf i ymweld â’r porthladd erioed.
 
26 Mehefin 2018
Mae Amgueddfa Cymru Caerdydd ac Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe wedi llwyddo yn eu cais i gael un o'r 15 darlun gan yr arlunydd haniaethol o Brydain, Albert Irvin
 
21 Mehefin 2018
Yn ôl canlyniadau arolwg twristiaeth a gyhoeddwyd heddiw, mae'r tywydd da yn ystod mis Mai a dechrau Mehefin wedi rhoi hwb i'r diwydiant − ac mae’n  llawn hyder am yr haf sydd ar ddod.
 
15 Mehefin 2018
Bydd Taith Merched OVO Energy yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf y penwythnos hwn, wrth i’r ras UCI Women’s World Tour ddod i ben yng Ngwynedd a Chonwy ddydd Sul, 17 Mehefin.
 
24 Mai 2018
Caiff ail Ŵyl Tân a Môr Harlech ei chynnal ar 27 Mai. A hithau'n Flwyddyn y Môr, bydd yr Ŵyl yn llwyfan i glywed chwedlau lleol a'u cysylltiadau â'r môr.
 
22 Mai 2018
Bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn elwa ar dros £1.35 miliwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu cyfleusterau a'u gwasanaethau.
 
18 Mai 2018
Castell Caergwrle yw’r 43fed castell yng ngofal Cadw ar ôl cytundeb mewn egwyddor gyda cheidwaid presennol y castell, cyngor cymuned Yr Hob. Dyma'r castell newydd cyntaf i Cadw ei brynu am 25 mlynedd.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2018
Ll M M I G S S
<< Med    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i