Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Mawrth 2018
Y sioe deithio yw prif ddigwyddiad y diwydiant teithio ar gyfer twristiaeth ddomestig ym Mhrydain.
 
20 Mawrth 2018
Mae perchenogion adeiladau cymunedol rhestredig ledled Cymru yn cael ymgeisio nawr am nawdd y Cynllun Grant Adeiladau Hanesyddol, meddai'r Gweinidog Diwylliant, yr Arglwydd Elis-Thomas.
 
16 Mawrth 2018
Yr wythnos hon, bu'r Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, yn ymweld â'r Gogledd lle mae busnesau twristiaeth yn paratoi ar gyfer y Pasg.
 
15 Mawrth 2018
Bydd y cytundeb partneriaeth Marchnata yn sicrhau safle mwy amlwg ar gyfer Gymru, o fewn marchnadoedd allweddol megis cyrchfan am wyliau a busnes.
 
09 Mawrth 2018
Â'r tymor gwobrwyo ar ein gwarthaf, cafodd enillwyr Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru eu datgelu neithiwr mewn seremoni ar gyfer Oscars y byd Twristiaeth yn y Celtic Manor Resort.
 
06 Mawrth 2018
Wrth i Flwyddyn y Môr fynd yn ei blaen, mae'r ymgyrchoedd marchnata sy'n hyrwyddo Cymru mewn marchnadoedd amlwg yn cynyddu
 
27 Chwefror 2018
Bu’r Gweinidog Twristiaeth yn ymweld â Pentywyn i gyhoeddi bod y fenter wedi cymryd cam arall ymlaen wedi iddi dderbyn cymeradwyaeth o gyllid gwerth £3 miliwn o gronfeydd yr UE.
 
26 Chwefror 2018
Heddiw, mae'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas wedi cyhoeddi prosiect newydd gwerth €2m i annog mwy o ymwelwyr i grwydro ardaloedd llai adnabyddus Cymru ac Iwerddon.
 
23 Chwefror 2018
Bydd safleoedd Cadw ledled Cymru am ddim i bawb ar Ddydd Gŵyl Dewi, meddai yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Twristiaeth a Diwylliant.
 
19 Chwefror 2018
Mae Cadw wedi bod yn gweithio gyda grŵp o bobl ifanc yn y Gogledd i wneud yn siŵr bod cymunedau lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn para i elwa ar un o Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO Cymru.
 
19 Chwefror 2018
Bydd y Gweinidog Twristiaeth yn ymweld â Theithiau Antur RibRide ar Ynys Môn ddydd Llun 19 Chwefror i gael clywed am ddatblygiad newydd arloesol y cwmni ar gyfer Blwyddyn y Môr 2018
 
13 Chwefror 2018
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru gynlluniau heddiw ar gyfer cronfa gerdd unigryw fydd yn helpu i greu cyfleoedd newydd i blant a phobl ifanc.
 
12 Chwefror 2018
Caerdydd fydd un o wyth prif leoliad, ar draws tri chyfandir, yr Extreme Sailing Series™ 2018 - a gynhelir am y 12fed flwyddyn yn olynol.
 
07 Chwefror 2018
Bydd Cymru yn croesawu dros 250 o gynadleddwyr twristiaeth dylanwadol sydd yng Nghaerdydd ar gyfer Cynhadledd Flynyddol UKinbound 2018.  
 
05 Chwefror 2018
Cafodd enillwyr rhanbarthol Gwobrau Twristiaeth Cymru eu cyhoeddi heddiw
 
02 Chwefror 2018
Ymwelodd yr Arglwydd Elis Thomas â bwyty Dylan’s yng Nghricieth yn ddiweddar i hyrwyddo bwyd a diod gorau Cymru ar gyfer y diwydiant twristiaeth.
 
01 Chwefror 2018
Bu’r Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Twristiaeth, yn ymweld â Choedwig Cwmcarn heddiw i ddathlu’r newyddion bod yr atyniad yn mynd i gael £160,000
 
22 Ionawr 2018
Heddiw, cyhoeddwyd restr Gwobr Aur Croeso Cymru.
 
19 Ionawr 2018
Gwaith gan deulu byd-enwog o arlunwyr, archeolegwyr ac ysgrifenwyr, a hefyd rai o ddarnau gwaith gorau un o arlunwyr bywyd gwyllt mwyaf poblogaidd Prydain yw dau o’r casgliadau sy’n cael eu diogelu
 
18 Ionawr 2018
Bydd y Tywysog Harri a Meghan Markle yn cael cyfle i weld y traddodiadol a’r cyfoes wrth iddynt gyrraedd Castell Caerdydd brynhawn yma.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i