Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dewis cynrychiolydd Cymru i Fwrdd VisitBritain

Yn dilyn proses penodiadau cyhoeddus lawn ac agored, mae'r Gweinidog Diwylliant Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas wedi dewis Ian Edwards ar gyfer y swydd o gynrychioli Cymru ar Fwrdd VisitBritain.
Dydd Iau 06 Rhagfyr 2018
Arglwydd Elis-Thomas wedi dewis Ian Edwards ar gyfer y swydd o gynrychioli Cymru ar Fwrdd VisitBritain.

Mae Ian Edwards yn Brif Swyddog Gweithredol Gwesty'r Celtic Manor yng Nghasnewydd, gynhaliodd Cwpan Ryder yn 2010 ac Uwchgynhadledd NATO yn 2014; a Chanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru sydd i agor ar ddechrau'r flwyddyn nesaf ac sydd o fewn safle'r gwesty. Cafodd Ian ei enwi'n Westywr y Flwyddyn yng Ngwobrau Lletygarwch Ewropeaidd 2015; ac roedd yn aelod o gyn Fwrdd Cynghori Twristiaeth Gweinidogol Llywodraeth Cymru.

Meddai'r Gweinidog,

"Dwi'n falch iawn o benodi Ian i gynrychioli Cymru ar Fwrdd VisitBritain, gyda'i wybodaeth helaeth o'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru ac yn rhyngwladol, dwi'n hyderus y bydd yn werthfawr i'r Bwrdd, bydd yn helpu i gyfrannu at ddatblygiad cyffredinol twristiaeth yng Nghymru ac yn helpu i ddiffinio, datblygu a chraffu ar gynlluniau a llwyddiannau VisitBritain.   Ni fu erioed mor bwysig i bontio Cymru yn ddiwylliannol, yn ddigidol ac yn ffisegol â'r byd - ac mae ein gwaith gyda VisitBritain yn ffordd bwysig o greu perthynas mewn ymgais i ddatblygu ein cyfran o ymweliadau rhyngwladol i Gymru."

Meddai Ian Edwards:

“Dwi’n falch iawn o gael fy mhenodi yn gynrychiolydd Cymru ar Fwrdd VisitBritain yn ystod y cyfnod cyffrous hwn i Gymru.    Dwi’n edrych ymlaen at ddod â’m 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiannau lletygarwch a digwyddiadau i’r swydd amlwg hon, yn ogystal â’m brwdfrydedd personol i hyrwyddo Cymru a Phrydain fel cyrchfan arbennig i ymwelwyr.  Rwyf hefyd yn edrych ymlaen i weithio’n agosach gyda’r tîm yn Croeso Cymru wrth i mi fynychu’r Bwrdd Rheoli Twristiaeth hefyd.”

Yn ogystal â chynrychioli cyfarfodydd o Fwrdd Cymru a VisitBritain, bydd Ian hefyd yn mynd i gyfarfodydd o Fwrdd mewnol Rheoli Twristiaeth Adran Twristiaeth a Marchnata Llywodraeth Cymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon 06 Rhagfyr 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i