Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cymru fydd un o wyth cymal taith fyd-eang Extreme Sailing Series™ 2018

Caerdydd fydd un o wyth prif leoliad, ar draws tri chyfandir, yr Extreme Sailing Series™ 2018 - a gynhelir am y 12fed flwyddyn yn olynol.  Cyhoeddwyd y newyddion heddiw gan drefnydd y digwyddiad, OC Sport.
Dydd Llun 12 Chwefror 2018

Bydd Cymal 1 yr Extreme Sailing Series yn dechrau fis nesaf yn Oman. Yna eir i Lyn Garda yn yr Eidal rhwng 24 a 27 Mai ar gyfer Pencampwriaeth y Byd. Byddant yn mynd ymlaen wedyn i Farcelona, am yr ail dro, o 14 i 17 Mehefin. Y cyrchfan nesaf yw   Portiwgal o 5 i 8 Gorffennaf cyn mynd ymlaen i St Petersburg o 9 i 12 Awst - yr ail ymweliad â’r ddinas honno.

Bydd Caerdydd yn croesawu’r cychod eto fel rhan o Ŵyl Harbwr Caerdydd yn ystod penwythnos Gŵyl Banc Awst, 24-27 Awst. Mae hwn yn ddigwyddiad poblogaidd iawn bob tro ymhlith y cyhoedd a’r morwyr oherwydd y stadiwm hygyrch wrth y glannau. Disgwylir i eleni fod yn fwy anhygoel nag erioed wrth i Gymru ddathlu ei ‘Blwyddyn y Môr’.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd yr Arglwydd Elis Thomas, y Gweinidog Twristiaeth: 

“2018 fydd y seithfed tro i Fae Caerdydd fwynhau cyffro’r Extreme Sailing Series.Rydyn ni’n dathlu Blwyddyn y Môr yng Nghymru eleni a bydd hyn yn gyfle gwych i Gymru ennill ei phlwyf fel un o gyrchfannau arfordirol gorau’r DU yn y 21ain ganrif - gyda’n cynhyrchion, digwyddiadau a phrofiadau rhagorol. Mae’r digwyddiad hwn yn un o’r atyniadau pwysig sy’n cael ei gynnig. 

“Mae cynnal yr Extreme Sailing Series yma yn sicrhau y gall Caerdydd gystadlu yn erbyn lleoliadau ardderchog eraill yn y byd ac mae’n rhoi cyfle inni hyrwyddo Bae Caerdydd fel lleoliad rhagorol ar gyfer hwylio a chwaraeon dŵr.”

Wedyn, bydd y cychod yn gadael Ewrop am orllewin yr Unol Daleithiau lle bydd San Diego’n croesawu’r cymal olaf ond un rhwng 18 a 21 Hydref. Bydd y cymal olaf yn cael ei gynnal yn Los Cabos, Mecsico. 

Dywedodd Peter Bradbury, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Ddiwylliant a Hamdden: Mae’r Extreme Sailing Series wedi dod yn rhan annatod o raglen ddigwyddiadau’r ddinas ac mae’n arddangos Caerdydd fel dinas arfordirol flaenllaw a chyrchfan ar gyfer hwylio sydd cystal â Sydney a San Diego.

“Mae Caerdydd wedi bod yn gyrchfan gwych i ymwelwyr a morwyr ers ymweliad cyntaf y gystadleuaeth â Bae Caerdydd saith mlynedd yn ôl, gan gynnig cymysgedd llwyddiannus o rasio stadiwm ac awyrgylch bendigedig i’r torfeydd o bobl wrth y glannau.

“Wrth i Ras Cefnfor Volvo gyrraedd ym mis Mai, gall Bae Caerdydd a gweddill y brifddinas ddisgwyl bod yn ganolbwynt ar gyfer gweithgareddau hwylio, adloniant ac awyrgylch o’r radd flaenaf, yn yr hyn sydd i fod yn flwyddyn arbennig iawn i Gaerdydd a Chymru.”   

Dywedodd Andy Tourell, Cyfarwyddwr yr Extreme Sailing Series, sydd wedi bod wrth y llyw yn datblygu’r digwyddiad chwaraeon hwn am y chwe blynedd diwethaf: 

“Bydd y Series yn parhau i gynnig gwledd o weithgareddau hwylio na all digwyddiadau eraill eu cynnig, sef hyd at 32 o rasys yn ystod bob cymal. Mae hyn yn golygu y bydd mwy o rasys i’r morwyr ac amserlen adloniant well i’r cyhoedd, y gwesteion pwysig ac i’r Cyfryngau. 

“Byddwn yn parhau i adeiladu ar lwyddiannau’r pedair blynedd diwethaf sydd wedi gweld cynnydd yn hyd y rasys, ar gyfartaledd, ond sydd hefyd wedi eu cadwn’n agos i’r arfordir.

Mae safon uchel y rasys a’r platfform noddi corfforaethol unigryw a gynigir gan y Series, sy’n un o saith digwyddiad Sailing Series Events y byd, yn denu timau, hen a newydd, sy’n cynnwys rhai o forwyr gorau’r byd.

Amserlen Cymalau 2018

14 - 17 Mawrth - Muscat, Oman
24 – 27 Mai - Llyn Garda, yr Eidal – Pencampwriaeth y Byd
14 - 17 Mehefin - Barcelona, Sbaen
5 - 8 Gorffennaf - Portiwgal
9 - 12 Awst - St Petersburg, Rwsia
24 – 27 Awst - Caerdydd, DU
18 - 21 Hydref - San Diego, UDA
29 Tachwedd - 2 Rhagfyr - Los Cabos, Mecsico

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon 12 Chwefror 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i