Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Rhagfyr 2016
Mae’r gwaith o adfer Castell y Gelli wedi cael hwb sylweddol arall yn sgil cyhoeddi cyllid gan Lywodraeth Cymru trwy Gynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth Croeso Cymru.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi cyhoeddi bod cronfeydd prosiectau twristiaeth, fydd yn helpu i gyflwyno cynnyrch arloesol sy'n gysylltiedig â blynyddoedd themâu Croeso Cymru, bellach ar agor.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet sy’n gyfrifol am ddiwylliant wedi cyhoeddi bod tri ymddiriedolwr newydd wedi’u penodi i Fwrdd Ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.
 
20 Rhagfyr 2016
Mae datblygiad ar y gweill a fydd yn ganolfan ar gyfer ymwelwyr â'r Gŵyr o'r Pasg 2017 ymlaen.  
 
13 Rhagfyr 2016
Mae diwylliant yn flaenoriaeth yng Nghymru a gall helpu i wella'r rhaniadau yn ein cymdeithas a ddaeth i'r amlwg yn ystod y refferendwm ar aelodaeth o’r DU a gynhaliwyd eleni.
 
12 Rhagfyr 2016
Messi, Ronaldo, Bale a Ramsey oll yn breuddwydio am lwyddiant yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.
 
06 Rhagfyr 2016
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod llwyddiant yr haf o ran ymweliadau undydd hefyd wedi parhau i'r Hydref - gyda mwy o bobl yn dod i Gymru am y dydd ac yn gwario mwy ar eu teithiau.
 
05 Rhagfyr 2016
Rydym yn chwilio am syniadau ysbrydoledig fydd yn golygu bod gwaith celf, wedi’u hysbrydoli gan nifer o ffigurau hanesyddol Cymru, yn cael eu gosod yn rhai o safleoedd eiconig Cymru.  
 
29 Tachwedd 2016
A hoffech chi ddylanwadu ar ddyfodol eicon rhyngwladol?
 
28 Tachwedd 2016
Bydd gwaith yn dechrau ar brosiect gwerth £4miliwn i drawsnewid Canolfan Ddringo Rhyngwladol Cymru gynt yn Nhrelewis, i greu cyfleoedd gwaith newydd a denu mwy o ymwelwyr i'r ardal.
 
22 Tachwedd 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi, wedi cwrdd â grŵp o asiantwyr teithio o Japan sydd yng Nghymru ar gyfer taith pum niwrnod o amgylch y wlad i gasglu syniadau.
 
15 Tachwedd 2016
Dod â’r gorffennol yn fyw mewn ffordd na welwyd erioed o’r blaen ‒ gan fynd ati ar yr un pryd i greu chwedlau newydd yma yng Nghymru.
 
09 Tachwedd 2016
Yn ôl y ffigurau diweddaraf, mae ymweliadau dydd wedi cynyddu'n fawr gan arwain at haf hynod brysur i'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru.
 
07 Tachwedd 2016
Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, yn ymweld â Marchnad Deithio’r Byd yn yr ExCel yn Llundain heddiw - dyma brif ddigwyddiad teithio byd eang y DU.
 
01 Tachwedd 2016
Mae’r ffaith bod y Lonely Planet wedi enwi Gogledd Cymru fel un o’r lleoedd gorau yn y byd i ymweld ag ef yn 2017 yn ffordd wych o ddod â Blwyddyn Antur 2016 i ben.
 
28 Hydref 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, wedi cyhoeddi heddiw [28 Hydref] fod dau aelod newydd wedi’u penodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.
 
28 Hydref 2016
Yn ystod pythefnos cyntaf arddangosfa Poppies: Weeping Window mae staff Cadw a gwirfoddolwyr Cymru dros Heddwch wedi croesawu bron i 40,000 o ymwelwyr i Gastell Caernarfon.
 
27 Hydref 2016
Mae coedwigoedd Cymru yn barod i groesawu 148 o gystadleuwyr Rali Cymru GB Dayinsure (27-30 Hydref). Dyma fydd rownd gynderfynol ddramatig Pencampwriaeth Rali'r Byd yr FIA eleni.
 
27 Hydref 2016
Yn dilyn wyth wythnos o heriau yn ardal Eryri, mae 10 o gystadleuwyr o raglen S4C, Ar y Dibyn wedi eu dod i lawr i un.  
 
25 Hydref 2016
Mae heddiw yn ddiwrnod o ddathliadau mawr yng Nghymru a hynny am fod y Gogledd wedi cyrraedd rhestr deg uchaf Lonely Planet sef ‘Best in Travel 2017’ yr unig gyrchfan yn y DU i gyrraedd y rhestr.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i