Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Rhagfyr 2015
Gweithredu i ddiogelu mannau addoli Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi cynllun newydd i ddiogelu mannau addoli ledled Cymru a chanfod ffyrdd o sicrhau y gallant barhau i fod yn rhan werthfawr o fywyd cymunedau.
 
11 Rhagfyr 2015
Syrcas NoFit State o Gymru fydd y syrcas gyfoes gyntaf i berfformio yn St. Ann’s Warehouse yn Efrog Newydd, a hynny yn rhannol oherwydd trefniant Nawdd gan Lywodraeth Cymru.
 
30 Tachwedd 2015
Castell Caernarfon yn croesawu pabis Tŵr Llundain
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd un o’r cerfluniau eiconig o babis yn dod i Gymru, i’w arddangos yng Nghastell Caernarfon y flwyddyn nesaf.
 
26 Hydref 2015
£1.2 miliwn ar gyfer adeiladau hanesyddol Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd adeiladau hanesyddol a chofebau rhyfel ar hyd a lled Cymru yn elwa ar gyllid o hyd at £1.2 miliwn i'w gwarchod, eu hadfer, a'u diweddaru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 
22 Hydref 2015
Penodi Ymddiriedolwyr newydd i Fwrdd Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae tri Ymddiriedolwr newydd wedi’u penodi i Fwrdd Ymddiriedolwyr Y Llyfrgell Genedaethol.
 
12 Hydref 2015
Ymgyrch newydd i annog chwarae gemau i gadw’n heini
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r gymnast o Gymru, Frankie Jones, yn annog plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn nifer o gemau hwyl dan do ac allan yn yr awyr agored hwn yn rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru.
 
30 Medi 2015
Dros £121,000 i warchod henebion Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd henebion mewn gwahanol rannau o Gymru yn elwa ar fwy na £121,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i'w hadfer a'u gwarchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 
22 Medi 2015
100 diwrnod i fynd cyn i’r Flwyddyn Antur gychwyn yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
mae yna 100 diwrnod i fynd cyn i’r Flwyddyn Antur gychwyn yng Nghymru ar gyfer 2016 - beth fydd eich antur chi yn 2016?
 
04 Medi 2015
Cynlluniau ar gyfer cerdyn llyfrgell i Gymru gyfan i wella gwasanaethau ac arbed arian
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun i gyhoeddi cerdyn llyfrgell i Gymru, byddai’n golygu y gallai pobl benthyg llyfr o un llyfrgell unrhyw le yn y wlad a’i ddychwelyd i unrhyw lyfrgell arall.
 
25 Awst 2015
Cyhoeddi adolygiad annibynnol o amgueddfeydd lleol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn croesawu cyhoeddi adroddiad annibynnol ar ddarparu gwasanaethau amgueddfeydd lleol yng Nghymru yn y dyfodol.
 
04 Awst 2015
Llywodraethau’n cwrdd i drafod dyfodol y BBC
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gweinidogion o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi addunedu gyda’i gilydd y byddant yn sicrhau bod buddiannau’r tair gweinyddiaeth ddatganoledig yn ganolog i dyfodol y BBC.
 
08 Gorffennaf 2015
Y Lludw’n rhoi cychwyn da i’r haf yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cymru’n barod am haf o ddigwyddiadau amrywiol iawn.
 
25 Mehefin 2015
Allech CHI helpu i ofalu am ddeinosoriaid, campweithiau artistiaid mwya’r byd a phwll glo?
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae pum swydd wag i ymddiriedolwyr ac Is-lywydd ar y Bwrdd
 
29 Mai 2015
Gwahodd Ceisiadau gan Leoliadau yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae lleoliadau o bob cwr o Gymru yn cael eu gwahodd a’u hannog i wneud cais am y cyfle i arddangos y pabïau enwog a oedd yn Nhŵr Llundain yn flaenorol.
 
21 Mai 2015
Cymru'n gosod esiampl i weddill y DU drwy ddefnyddio diwylliant i fynd i'r afael â thlodi  
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd y rhaglen Cyfuno: Trechu tlodi trwy ddiwylliant yn dwyn ynghyd Cymunedau yn Gyntaf a chyrff diwylliannol am y tro cyntaf.
 
05 Mai 2015
Bil newydd i warchod ein hanes ar gyfer ein dyfodol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Caiff Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) ei gyflwyno gerbron y Cynulliad Cenedlaethol heddiw.
 
28 Ebrill 2015
Nac anghofiwn: annog cymunedau i wneud cais am grant i ddiogelu eu cofeb ryfel
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cymunedau yn cael eu hannog i fanteisio ar grantiau arbennig a gynigir gan Lywodraeth Cymru i atgyweirio a diogelu cofebion rhyfel cymunedol.
 
17 Ebrill 2015
£2.7 miliwn ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru yn elwa ar bron i £2.7 miliwn yn y cylch diweddaraf o arian grant gan Lywodraeth Cymru.
 
09 Ebrill 2015
Ymateb positif i'r canllawiau newydd i gymunedau i ddiogelu cyfleusterau sydd dan fygythiad
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog yn croesawu'r ymateb positif gan y cyhoedd i'r cymorth a'r canllawiau newydd i gymunedau sy'n dymuno cymeryd cyfrifoldeb am gyfleusterau lleol sydd dan fygythiad. 
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i