Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Ebrill 2018
Bu Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn cyfarfod â Steve Rotherham, Maer Metro rhanbarth Dinas Lerpwl i drafod gwella trafnidiaeth drawsffiniol
 
17 Ebrill 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi wedi llongyfarch cwmni o Gasnewydd, Tiny Rebel Games, ar lwyddiant eu gêm fideo ddiweddaraf
 
17 Ebrill 2018
Mae mynediad at farchnadoedd yr UE yn y dyfodol yn hanfodol ar gyfer swyddi yn Sir y Fflint, rhybuddiodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, heddiw.
 
12 Ebrill 2018
Mae Ynni a Thwf Glân yn cynnig cyfleoedd delfrydol i gydweithio ar draws ffiniau, gan helpu i ddenu prosiectau mawr i'r Gogledd ac i Ogledd-orllewin Lloegr, meddai Ysgrifennydd dros yr Economi.
 
11 Ebrill 2018
Rhaid i nwyddau a phobl allu symud yn ddirwystr trwy borthladdoedd Cymru ar ôl Brexit rhag niweidio economi Cymru, meddai Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates heddiw.
 
29 Mawrth 2018
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi croesawu’r newyddion bod 70 o swyddi yswiriant newydd i gael eu creu yng Nghaerdydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
27 Mawrth 2018
Mae cwmni o Drefynwy yn dangos enghreifftiau o ddylunio ac arloesedd Cymru yn Ninas Efrog Newydd mewn arddangosfa yn y Smithsonian Design Museum, Cooper Hewitt.
 
19 Mawrth 2018
Mae cynlluniau newydd sy'n anelu at sicrhau bod Cymru yn y sefyllfa orau bosibl i ymateb i gam nesaf arloesi digidol ac i elwa arno wedi'u cyhoeddi gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
12 Mawrth 2018
Bydd Ken Skates yn Hong Kong a Shanghai yr wythnos hon i gryfhau cysylltiadau masnach â Tsieina a hyrwyddo Cymru fel lle gwych i fyw a gwneud busnes ynddo ac i ymweld ag ef.
 
08 Mawrth 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi croesawu’r ffigurau diweddaraf sy’n dangos bod Cymru wedi allforio nwyddau gwerth £16.4 biliwn yn 2017 - cynnydd o £1.8 biliwn ers y flwyddyn flaenorol.
 
07 Mawrth 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu newyddion bod caniatâd cynllunio bellach wedi'i roi ar gyfer Cyfleuster Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Llywodraeth Cymru.
 
07 Mawrth 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cadarnhau bod cwmni cyflenwi dur o Gasnewydd, sef BRC Reinforcement Limited, yn ddiogelu 35 swydd llawn amser yn sgil cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
01 Mawrth 2018
Mae'n edrych yn debyg mai'r 12 mis diwethaf oedd blwyddyn brysura erioed Llywodraeth Cymru o ran cefnogi cynyrchiadau teledu a ffilm, meddai Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates
 
28 Chwefror 2018
Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, bod y sector technoleg ariannol, sydd eisoes yn ffynnu yn y de, ar fin cael hwb sylweddol arall wrth i Backbase.
 
23 Chwefror 2018
Cwmni celfi cain yn Wrecsam yn mynd o nerth i nerth
 
16 Chwefror 2018
Mae cwmni rhyngwladol amlwg sy'n cynhyrchu gorchuddion i warchod awyrennau, sydd â nifer o luoedd amddiffyn ymysg eu cleientiaid, wedi datgan bod symud i Ogledd Cymru wedi cyfrannu at eu llwyddiant.
 
14 Chwefror 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi dweud ei fod am symleiddio trefniadau rheoli wyth Ardal Fenter Cymru, ond heb leihau'r pwyslais iddyn nhw ddod â ffyniant i gymunedau Cymru.
 
09 Chwefror 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi llongyfarch tîm cynhyrchu'r ffilm newydd am y rhyfel byd cyntaf, Journey's End, am y clod y mae wedi'i gael gan y beirniaid a'r cyhoedd fel ei gilydd.
 
09 Chwefror 2018
Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, a dros 25 o gwmnïau o Gymru yn ymweld â Tsieina a Hong Kong y mis nesaf.
 
08 Chwefror 2018
Er mwyn i Gynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru lwyddo rhaid wrth gydweithio adeiladol a gweithredu o'r safon uchaf.
 
Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i