Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 25 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Chwefror 2019
Mae cwmni o Fae Kimnel sy'n creu offer manwl soffistigedig ar gyfer Rolls Royce a chwmnïau moduro ac awyrofod eraill am greu 23 o swyddi newydd o ganlyniad i gymorth gan Llywodraeth Cymru.
 
15 Chwefror 2019
Mae rhaglen gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig cymorth unigol ar gyfer busnesau bach a chanolig sy'n ceisio tyfu ac ehangu wedi creu ei 5,000fed swydd, yn ôl Gweinidog yr Economi, Ken Skates.
 
15 Chwefror 2019
Yn rhan o’i hymateb i Brexit, mae Llywodraeth Cymru yn sefydlu cronfa newydd gwerth £1.5 miliwn fydd yn meithrin ac yn datblygu'r rhannau pob dydd o economi Cymru.
 
08 Chwefror 2019
Bydd prosiect, sydd wedi gweld meddalwedd iPad yn cael ei datblygu i ganfod problemau golwg mewn plant ifanc, yn cael ei estyn.
 
31 Ionawr 2019
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi yn galw ar y gymuned fusnes i gefnogi menter newydd sydd wedi'i hanelu at gynyddu nifer yr entrepreneuriaid benywaidd yng Nghymru.
 
30 Ionawr 2019
Mae cwmni o Gymru sy'n allforio eu 'concrid ar rholyn' i dros 40 o wledydd ledled y byd yn ehangu diolch i £200,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Ionawr 2019
Mae Llywodraeth Cymru yr un mor ymroddedig ag erioed i weithio gydag Airbus i sicrhau bod y cwmni'n mynd o nerth i nerth yn y Gogledd.
 
18 Ionawr 2019
Mae Gweinidog dros yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu cymeradwyaeth y Comisiwn Ewropeaidd i gynllun arloesol, a arweinir gan Gymru, i nodi lled-ddargludyddion cyfansawdd fel sector pwysig.
 
14 Ionawr 2019
Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda chwmni technoleg byd-eang, Thales, i sefydlu canolfan seibr gwerth £20m.
 
10 Ionawr 2019
Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates fod mwy na 150 o sefydliadau wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Arloesol Llywodraeth Cymru.
 
09 Ionawr 2019
Mae Monzo - y banc ffonau symudol sy'n datblygu gyflymaf yn y DU, yn agor yng Nghaerdydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
02 Ionawr 2019
Cyhoeddiad o'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd byddent yn arwain prosiect newydd i helpu i ddatblygu polisïau a fydd yn hybu economïau rhanbarthol.
 
12 Rhagfyr 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates a'r Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi addo parhau â'u cefnogaeth i sector bwyd Cymru.
 
11 Rhagfyr 2018
Calsonic Kansei yn datblygu ac yn cynhyrchu technoleg flaenllaw ar gyfer Cerbydau Electronig yn eu gweithfeydd yn Llanelli, gan greu 85 o swyddi ychwanegol
 
10 Rhagfyr 2018
Bydd Cyfleuster Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch arloesol newydd Cymru yn cael ei reoli gan Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) Prifysgol Sheffield
 
07 Rhagfyr 2018
Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates, wedi llongyfarch busnesau yng Nghymru ar ôl clywed y newyddion bod cynnydd o £500 miliwn yng ngwerth allforion o Gymru o gymharu â'r un cyfnod y llynedd.
 
07 Rhagfyr 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru'n cyfrannu'r un faint â Llywodraeth y DU at Fargen Twf y Gogledd.
 
06 Rhagfyr 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig £3 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol i Gyngor Sir Benfro i dalu am gostau dileu tollau Pont Cleddau, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi.
 
03 Rhagfyr 2018
Dylai Llywodraeth Cymru wneud popeth o fewn ei gallu i geisio annog busnesau o Gymru i beidio â defnyddio olew palmwydd sy'n ddrwg i'r amgylchedd yn eu cynnyrch a'u prosesau gweithgynhyrchu.
 
28 Tachwedd 2018
Mae Cymru yn barod i fanteisio ar y cyfleoedd enfawr sy'n cael eu cynnig gan Gerbydau Trydan a Hydrogen.
 
Tudalen 1 o 25 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i