Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Chwefror 2019
Mae cwmni o Fae Kimnel sy'n creu offer manwl soffistigedig ar gyfer Rolls Royce a chwmnïau moduro ac awyrofod eraill am greu 23 o swyddi newydd o ganlyniad i gymorth gan Llywodraeth Cymru.
 
15 Chwefror 2019
Mae rhaglen gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig cymorth unigol ar gyfer busnesau bach a chanolig sy'n ceisio tyfu ac ehangu wedi creu ei 5,000fed swydd, yn ôl Gweinidog yr Economi, Ken Skates.
 
15 Chwefror 2019
Yn rhan o’i hymateb i Brexit, mae Llywodraeth Cymru yn sefydlu cronfa newydd gwerth £1.5 miliwn fydd yn meithrin ac yn datblygu'r rhannau pob dydd o economi Cymru.
 
08 Chwefror 2019
Bydd prosiect, sydd wedi gweld meddalwedd iPad yn cael ei datblygu i ganfod problemau golwg mewn plant ifanc, yn cael ei estyn.
 
31 Ionawr 2019
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi yn galw ar y gymuned fusnes i gefnogi menter newydd sydd wedi'i hanelu at gynyddu nifer yr entrepreneuriaid benywaidd yng Nghymru.
 
30 Ionawr 2019
Mae cwmni o Gymru sy'n allforio eu 'concrid ar rholyn' i dros 40 o wledydd ledled y byd yn ehangu diolch i £200,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Ionawr 2019
Mae Llywodraeth Cymru yr un mor ymroddedig ag erioed i weithio gydag Airbus i sicrhau bod y cwmni'n mynd o nerth i nerth yn y Gogledd.
 
18 Ionawr 2019
Mae Gweinidog dros yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu cymeradwyaeth y Comisiwn Ewropeaidd i gynllun arloesol, a arweinir gan Gymru, i nodi lled-ddargludyddion cyfansawdd fel sector pwysig.
 
14 Ionawr 2019
Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda chwmni technoleg byd-eang, Thales, i sefydlu canolfan seibr gwerth £20m.
 
10 Ionawr 2019
Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates fod mwy na 150 o sefydliadau wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Arloesol Llywodraeth Cymru.
 
09 Ionawr 2019
Mae Monzo - y banc ffonau symudol sy'n datblygu gyflymaf yn y DU, yn agor yng Nghaerdydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
02 Ionawr 2019
Cyhoeddiad o'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd byddent yn arwain prosiect newydd i helpu i ddatblygu polisïau a fydd yn hybu economïau rhanbarthol.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i