Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Monzo, banc symudol yn dewis Caerdydd

Mae Monzo - y banc ffonau symudol sy'n datblygu gyflymaf yn y DU, yn agor yng Nghaerdydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 09 Ionawr 2019

Mae'r banc digidol wedi denu sylw mawr yn y cyfryngau dros y misoedd diwethaf, ac mae'n enwog am ei ap ffonau clyfar sy'n rhoi dadansoddiad hawdd ei ddefnyddio i gwsmeriaid o'u harferion gwario.

Mae'r ap hefyd yn golygu bod modd i gwsmeriaid Monzo reoli eu harian drwy ddull y banc o rannu biliau, blocio eu cerdyn ar unwaith a gwario dramor heb ffïoedd na thaliadau.

Yr haf diwethaf ychwanegodd Monzo eu cynnyrch a'u gwasanaethau drwy lansio cyfrif cyfredol llawn a cherdyn Debyd Mastercard.

Mae llwyddiant y banc a'i dwf cyflym yn golygu bod ganddo bellach 1.3 miliwn o gwsmeriaid, a gyda dros 100,000 o ddefnyddwyr newydd bob mis, mae'r ffigur hwn yn debygol o godi eto.

O ganlyniad i'w llwyddiant cynyddol, mae Monzo yn bwriadu ehangu, ac yn dilyn £950,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru, bydd y banc yn agor canolfan gweithrediadau cwsmeriaid newydd yng Nghaerdydd, fydd yn creu 312 o swyddi newydd dros y bedair blynedd nesaf.

Mae hyn yn ogystal â phencadlys presennol Monzo yn Llundain sy'n cyflogi dros 500 o bobl.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi:

"Mae ein Cynllun Gweithredu Economaidd yn glir iawn ar ein hymrwymiad i sbarduno diwydiannau'r dyfodol a chefnogi busnesau i arleosi a chystadlu mewn marchnad sy'n datblygu'n gyflym.

"Mae model busnes arleosol Monzo, ei ymarferoldeb a'i dwf cyflym wedi golygu ei fod wedi datblygu'n gyflym yn un o fanciau digidol mwyaf y byd, ac fel Llywodraeth Cymru rydym yn falch o fod wedi eu cefnogi i ehangu yng Nghymru.

"Dwi'n edrych ymlaen at weld Monzo yn ymuno â'n Sector ariannol a Gwasanaethau Proffesiynol llwyddiannus yma yng Nghaerdydd ac wrth wneud hynny greu 312 o swyddi gwasanaethu cwsmeriaid o safon uchel yma yn ein prifddinas."

Meddai Tom Blomfield, Prif Weithredwr Monzo:

"Dwi'n teimlo'n gyffrous iawn ein bod yn ehangu ein presenoldeb yma yng Nghaerdydd, gan barhau i gynnig cymorth gwych i'n 1.3 miliwn o gwsmeriaid. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, byddwn yn recriwtio cannoedd o bobl yn ein swyddfa yng Nghaerdydd wrth inni ddatblygu ein sylfaen gwsmeriaid o filoedd yn fwy o bobl"

Mae Monzo yn recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer swyddi gweithredwyr cwsmeriaid yng Nghaerdydd, a byddwn yn symud i swyddfeydd newydd yng nghanol Caerdydd yn fuan, yn edrych dros y castell.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 09 Ionawr 2019 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i