Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cymru'n cynnal ail Uwchgynhadledd Busnes Heathrow

Mae cynrychiolwyr dros 80 o gwmnïau o Gymru ar fin dod ynghyd yng Nghaerdydd heddiw ar gyfer yr ail uwchgynhadledd i'w chynnal yng Nghymru ar gyfer busnesau Heathrow. 
Dydd Mercher 11 Gorffennaf 2018
Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates
Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates

Y nod fydd sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i elwa ar y gwaith o adeiladu drydedd redfa'r maes awyr a'i gefnogi. 

Mae hyn yn dilyn cefnogaeth mwyafrif llethol yr ASau fis diwethaf i gynllun adeiladu rhedfa newydd gwerth £14bn. Dywedir y daw ag 8,400 o swyddi a gwerth £8bn o dwf economaidd.   

Bydd grwpiau ac arweinwyr busnes yn yr uwchgynhadledd yn cael gwrando ar Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, Pennaeth Siambrau Masnach y De a'r Canolbarth, Heather Myers, Cyfarwyddwr Pro Steel Engineering, Richard Selby a Phrif Swyddog Strategol Maes Awyr Heathrow, Andrew Macmillan yn esbonio sut i gael y gorau o'r cyfleoedd sydd i ddod.  

Bydd yna gyfleoedd hefyd i gyflenwyr a phrynwyr rwydweithio â'i gilydd i feithrin cysylltiadau. 

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: 

"Amcangyfrifir y daw'r rhedfa newydd ag 8,400 o swyddi newydd a gwerth £8bn o dwf economaidd ac rwy'n benderfynol bod cyfran dda ohonyn nhw'n dod i Gymru. 

"Fel Llywodraeth Cymru, rydyn ni'n gweithio'n glos â Heathrow ac yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod Cymru'n cael y gorau o'r cyfleoedd y mae'r rhedfa newydd yn eu cynnig. 

"Mae hyn yn cynnwys ymchwilio i greu cysylltiadau gwell rhwng Heathrow a Chymru er lles twristiaid a busnesau a gweithio'n galed i ddod ag un o'r Hybiau Logistig - lle caiff peth o'r gwaith adeiladu ar gyfer y rhedfa ei wneud - i un o'r chwe safle yng Nghymru sy'n dal i fod ar y rhestr fer. Byddai hynny'n creu cannoedd o swyddi newydd a rhoi miliynau o bunnau o hwb i'n heconomi. 

"Mae'r cyfarfod heddiw, yr ail o'i fath yng Nghymru, yn gyfle gwych i fusnesau bach a chanolig Cymru i hyrwyddo'u nwyddau a'u gwasanaethau i Heathrow ac i greu cysylltiadau gwerthfawr â Chadwyn Gyflenwi'r Maes Awyr gan helpu i ddod â buddiannau economaidd i Gymru. 

"Bydd yn gyfle ardderchog hefyd i gysylltu â busnesau eraill ac ystyried cyfleoedd i weithio ar y cyd er mwyn chwyddo'r manteision economaidd i bawb, a sicrhau bod Cymru gyfan yn teimlo budd y prosiect seilwaith mawr hwn. 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 11 Gorffennaf 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i