Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Rhoi caniatâd cynllunio i'r Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch ar Lannau Dyfrdwy

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu newyddion bod caniatâd cynllunio bellach wedi'i roi ar gyfer Cyfleuster Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Llywodraeth Cymru (AMRI) ym Mrychdyn ym Mharth Menter Glannau Dyfrdwy.
Dydd Mercher 07 Mawrth 2018
Gyda'r broses o benodi Contractwr wedi dechrau, mae'r caniatâd cynllunio yn golygu y gall y gwaith o adeiladu'r Athrofa gychwyn cyn hir. Mae Llywodraeth Cymru'n gobeithio y bydd adran gynta'r Athrofa'n gallu agor yn haf 2019. 


Nod y Rhaglen AMRI yw gwneud Cymru'n fwy cynhyrchiol ac arloesol, datblygu sgiliau a throi syniadau'n fusnesau, a rhagwelir y gallai gynyddu GVA Cymru gymaint â £4bn dros 20 mlynedd.  


Bydd yr Athrofa yn rhoi sylw mawr i'r sectorau gweithgynhyrchu uwch gan gynnwys awyrofod, modurol, niwclear a bwyd gyda help fydd yn newid byd cwmnïau gweithgynhyrchu allweddol ynghyd â chwmnïau'r gadwyn gyflenwi amlsector a busnesau bach a chanolig. 


Disgwylir i'r Athrofa helpu i ddatblygu sylfaen o ddiwydiannau cystadleuol ffyniannus gan ysgogi twf a swyddi hefyd ar draws y gadwyn gyflenwi yng Nglannau Dyfrdwy, y Gogledd, y Northern Powerhouse a thu hwnt. 


Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi: 


"Rwy'n falch iawn bod caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer safle ein Hathrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch newydd ym Mrychdyn. Mae hynny'n golygu y caiff gwaith fynd yn ei flaen yn unol â'r bwriad ar brosiect fydd yn cynyddu cyfleoedd economaidd yr ardal ac sydd â'r potensial i gynyddu GVA Cymru gymaint â £4bn dros yr 20 mlynedd nesaf. 


"Er mwyn cystadlu â'r byd, rhaid i Gymru'n bara'n gystadleuol. Fel y dywed ein Cynllun Gweithredu ar yr Economi, mae gofyn addasu i dechnegau modern a deall y cyfleoedd y gall cydweithio a newidiadau i'r economi, fel y pedwerydd chwyldro diwydiannol, eu cynnig. 


"Yr amcanion hyn fydd calon yr Athrofa newydd. Rwyf wir wedi nghyffroi o feddwl am ei heffaith ar yr economi ac rwy'n disgwyl ymlaen at weld y gwaith yn mynd rhagddo a gweld yr Athrofa'n agor, gobeithio, yn haf 2019." 


Cadarnhawyd mai Airbus fydd aelod cyntaf safle Brychdyn. 

Dywedodd Uwch Is-Lywydd Airbus Paul McKinlay, Pennaeth Safle Brychdyn: 

"Mae cael y caniatâd yn newyddion rhagorol nid yn unig i Airbus ac i awyrofod ond i ddiwydiannau eraill hefyd, fel y diwydiant modurol. 

"Bydd yr Athrofa'n hwb anferth i allu cadwyn gyflenwi'r sector gweithgynhyrchu uwch yng Nghymru i gystadlu ac rwyf mor falch bod Airbus yn rhan o'r fenter gyffrous hon o'r dechrau'n deg. 

"Rwy'n disgwyl ymlaen at weld technolegau a thechnegau newydd yn cael eu datblygu o dan do AMRI a'r manteision mawr a ddaw yn sgil hynny." 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 07 Mawrth 2018 Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2018
Ll M M I G S S
<< Gor    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i