Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Rhagfyr 2017
Mae Llywodraeth Cymru am weld y Cymoedd a Blaenau Gwent yn cael eu cydnabod trwy'r byd fel lleoliad pwysig erbyn 2017 ar gyfer meithrin a chynnal technolegau.
 
12 Rhagfyr 2017
Mae adeiladu seiliau cadarn ar gyfer twf, paratoi diwydiannau at y dyfodol a grymuso rhanbarthau Cymru i gyd yn rhan ganolog o gynllun newydd ar yr economi.
 
06 Rhagfyr 2017
Mae Ken Skates, yn Qatar i gyfarfod â busnesau er mwyn creu cysylltiadau masnach a fydd yn sicrhau bod Cymru’n gallu manteisio ar y buddion economaidd a ddaw gyda'r gwasanaeth hedfan newydd.
 
28 Tachwedd 2017
Heddiw, mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi dros £5 miliwn ar gyfer gweithgarwch newydd i annog a chefnogi entrepreneuriaeth yng Nghymru.
 
23 Tachwedd 2017
Bydd Journey’s End, ffilm deimladwy o Gymru, yn cael ei dangos am y tro cyntaf heddiw mewn dangosiad arbennig gan Sgrîn Cymru / BAFTA Cymru yng Nghaerdydd.  
 
20 Tachwedd 2017
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi llongyfarch y cwmni digidol o Gaerdydd, Object Matrix, ar ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn gan wledydd megis Brasil, UDA, Sweden a Colombia.
 
18 Tachwedd 2017
Caiff cwmnïau o Gymru bob cyfle i elwa ar drydedd rhedfa Heathrow, addawodd Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates.
 
17 Tachwedd 2017
O ganlyniad i gael cymorth Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru, bydd Hotpack Packaging LLC, cwmni deunydd pacio bwyd o Dubai, yn ehangu ei fusnes i Wrecsam, gan greu 250 o swyddi.
 
02 Tachwedd 2017
Cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, fod mwy na 2,000 o swyddi ledled Cymru eisoes wedi’u creu diolch i Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru dan nawdd gan Lywodraeth Cymru.
 
30 Hydref 2017
Roedd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yng Nghas-gwent i agor uned newydd yn Creo Medical, cwmni lleol sy'n tyfu ac sydd newydd gyflogi 22 o staff newydd.
 
19 Hydref 2017
Heddiw, bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi ym Mharc Cleppa yn agor Carpeo Estates Planning yn swyddogol. Mae’r cwmni yn ceisio symleiddio y broses o wneud ewyllysiau a chynllunio angladdau.
 
18 Hydref 2017
Bydd Banc Datblygu newydd Cymru, a grëwyd gan Lywodraeth Cymru, yn golygu y bydd yn haws i fusnesau gael gafael ar y cyfalaf y mae ei angen arnynt i gychwyn busnes, i gryfhau ac i dyfu.
 
18 Hydref 2017
Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates, â Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr heddiw er mwyn gweld drosto'i hun y gwaith paratoi sy'n digwydd ar gyfer yr Injan Dragon newydd
 
17 Hydref 2017
Mae Talgarth Bakery o Faesteg ar fin symud rhan o'i weithgareddau cynhyrchu i uned newydd ei hadnewyddu, diolch i help Cyllid Busnes Ad-daladwy Llywodraeth Cymru
 
12 Hydref 2017
Mae'r newyddion fod allforion Cymru wedi cynyddu 18% yn ystod y flwyddyn hyd fis Mehefin 2017 wedi'i groesawu gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
11 Hydref 2017
Mae Hamlyn Williams, cwmni recriwtio gweithredol arbenigol Gwasanaethau Ariannol, yn creu 100 o swyddi newydd i raddedigion yng Nghaerdydd, diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.
 
04 Hydref 2017
Ysgrifennydd yr Economi yn siarad â busnesau am oblygiadau gadael yr UE
 
02 Hydref 2017
Cyllid i godi adeilad diwydiannol 50,000 troedfedd sgwâr sy’n rhan gyntaf o barc technoleg fodurol newydd
 
29 Medi 2017
Hyrwyddo busnesau o Gymru yn Qatar cyn dechrau gwasanaethau hedfan dyddiol rhwng Caerdydd a Doha.
 
27 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi llongyfarch pedwar o gwmnïau o'r De sydd wedi gweld cynnydd aruthrol yn eu hallforion ar ôl cael help Llywodraeth Cymru.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i